VRAĆAJU GA IZ PEPELA

Zvanična potvrda: Hotel Crna Gora nezakonito srušen

"Priče današnje da će se izdat nalog investitoru da objekat vrati onakav kakav je bio. vjerujte da mentalno vrijeđaju"
48 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2019. 20:40h

Hotel Crna Gora nezakonito je srušen, i to je zvačno danas potvrdila i Uprava za inspekcijski nadzor.

Investitor Normal kompani, moraće ruševinu da vrati u prvobitno stanje, ili tačnije da mu vrati autentičnost koja je projektom o rekonstrukciji i dogradnji i predviđena, ali kako će to uraditi nikome nije jasno.

Na gotovu štetu, tačnije 4 dana nakon rušenja hotela Crna Gora, ministar turizma Branimir Gvozdenović, na osnovu preliminarnih nalaza juče je poručio da je to učinjeno mimo zakona

"Nije predviđeno rušenje fasada ni ka strani Ulice slobode, ni ka strani bulevara. Smatram da to nije smjelo da se desi. I normalno Ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražićemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja", rekao je Gvozdenović.

Ono što je ministar preliminarno, danas su zvanično saopštili iz Uprave za inspekcijski nadzor.

"To znači da ce investitor u skladu sa nepredviđenim okolnostima koje su se desile ispraviti sve nepravilnosti koje su se desile u skladu sa tim projektom što znači, da je projekat urađen, utvrđeni su uslovi tog dijela rušenja. Znači da će se zadržati autentičnost, da će ostati ono što je bilo predviđeno tim projektom, to znači i u dijelu kolonade stubova i u dijelu južne i zapadne fasade", rekla je Biljana Jakić iz Uprave za inspekcijski nadzor.

Priča o podizanju hotela Crna Gora iz pepela možda lijepo zvuči. Ali je realnost ipak drugačija. Stručnjaci kažu da su današnji navodi o kršenju zakona rušenjem krajnje čudni, ako se ima u vidu da su na terenu morali biti nadležni građevinski inspektori koji bi to spriječili.

"Priče današnje da će se izdat nalog investitoru da objekat vrati onakav kakav je bio. vjerujte da mentalno vrijeđaju, jer je nemoguće taj objekat vratiti kakav je bio.

Nema hotela Crne Gore i sad neka svako odgovara za to što je učinio, sad je neophodno ne držati onakvu ruševinu nego raditi ono što je potrebno gradu i ono što je namjera da se tu na njegovom mjestu napravi", kaže arhitekta Ljubo Stijepčević.

Stijepčević je uvjeren da se znalo da će se hotel rušiti, samo se kaže, čekao momenat, a možda se nije imalo ni hrabrosti. Smatra da je čim je projekat započet moralo biti poznato može li postojeća konstrukcija da izdrži nadogradnju. Kada je i praktično vidio da ne može, investitor Normal kompani moraće zbog toga da odgovara

"Ukoliko investitor ne otkloni naložene mjere postoji prekršaj u određenom roku, postoji prekršajna kazna i krivična odgovornost", upozorava Jakić.

Ni bilo kakva kazna i odgovornost, ipak Podgorici neće vratiti hotel koji je bio jedan od simbola grada.

Pozitivna Crna Gora smatra reakciju građevinske inspekcije u slučaju hotela Crna Gora potpuno usklađenom sa voljom i namjerom investitora, ocijenio je arhitekta i poslanik Pozitivne Goran Tuponja.

"Da su Crnoj Gori nasušno potrebne profesionalizovane i depolitizovane institucije dokaz je i najnoviji nalaz Uprave za inspekcije poslove, koji u suštini bagatelizuje štetu koja je načinjena. Uz prividno nastojanje da svoj posao uradi kako treba građevinska inspekicja direktno naliva vodu na investitorovu vodenicu", navodi Tuponja u saopštenju.

Prema njegovim riječima, Uprava za inspekcijske poslove, odnosno građevinska inspekcija maltene putem stilskih figura poručuje da je u slučaju rušenja Hotela Crna Gora utvrdila da je “prilikom rušenja došlo do urušavanja elemenata građevinskih konstrukcija u dijelu južne i zapadne fasade koje projektom nijesu bile predviđene za rušenje.”

"Ovakva formulacija navodi na to da je do rušenja (ili kako rekoše urušavanja) južne i zapadne fasade došlo nehotično, neplairano, omaškom ili neznanjem. Zatim se kaže da je investitoru “naloženo da postupi po projektu i sve nepravilnosti otkloni”. Ako se na ovo doda da je prije neki dan ministar Gvozdenović putem medija poručio investitoru “da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja”, lako dolazimo do zaključka da će ovdje investitor bez ikakvih konsekvenci za svoje nedjelo završiti ono što je inače i htio. Srušiti pa novo graditi. Naime investitor je srušio ono što je građevinskom dozvolom bilo predviđeno da se sačuva, da se rekonstruiše, dogradi i nadogradi, ali to je bilo skupo, jeftinje je bilo porušiti sve pa iznova. Investitor bi svakako “vratio u pređašnje stanje” i bez toga da mu to nalaže ministar Gvozednović", navodi Tuponja..

To je, kako smatra poslanik Pozitivne, investitor zapravo i htio, to je bila njegova ideja, da poruši što mu smeta i da onda nesmetano izgradi sve “prema projektu”.

"Naravno projekat svakako predviđa pređašnji oblik hotela Crna Gora, jer kako i ne bi, kad nije ni trebalo da se ruši. Inspekcija je samo dala institucionalni “amin” na ovakvo bahato ponašanje. Moglo bi se reći vuk sit, a ovce na broju, a vi sami zaključite koja uloga nama ovdje pripada. Pozitivna Crna Gora insistira na odgovornosti, insistiramo da se stane na kraj samovolji pojedinaca, insistiramo da se najzad u ovoj zemlji počne poštovati zakon, zahtijevamo da se utvrdi odgovornost i da se za to snose zakonom predviđene mjere. Ovdje se radi o flagrantnom nepoštovanju građevinske dozvole, ovdje se radi o jednom objektu koji je imao svoju posebnost u ovom gradu, ovdje se radi i o potcjenjivanju građana i njihovih osjećanja prema gradu koji vole. To nije u redu, tako se ne poštuje ni zakon ni građani Podgorice", zaključio je Tuponja.

Galerija