OLAKŠANE PROCEDURE

Umjesto preko 4, od sada registracija preduzeća na jednom šalteru

Jednošalterski sistem je prva faza projekta čiji bi krajnji rezultat trebalo da bude uspostavljanje elektronske registracije preduzeća.
0 komentar(a)
Ažurirano: 20.05.2011. 18:43h

Umjesto šetanja od šaltera Poreske i Uprave carina do šaltera Centralnog registra Privrednog suda, od petka se preduzeće može registrovati samo na posljednjem...

Novi privrednici mogu na jednom mjestu da dobiju matični broj, da obave opštu poresku registraciju, dobiju PDV broj, kao i akcizni i carinski.

"Od danas će biznisu biti olakšan početni korak ka realizaciji poslovnih projekata i ideja. Objedinjenom registracijom, naš sistem približavamo modernim tržišnim ekonomijama, koje svojim učesnicima omogućavaju jednostavan ulazak na tržište", kazao je ministar finansija, Milorad Katnić, dodajući da je u pitanju jedan od uslova predviđen ekonomskim kriterijumima iz Kopenhagena, koje je Crna Gora dužna da ispuni na putu učlanjenja u Evropsku uniju.

Uspostavljanjem jednošalterskog sistema, privrednicima se, osim vremena, štedi i novac.

Za najviše četiri dana moguće je registrovati preduzeće, a preduzetnici neće morati da nose dokumenta od uprave do uprave, već će taj posao obavljati državni organi u međusobnoj komunikaciji.

No, u planu je da se čitav postupak svede na jedan dan, i jedan papir.

"Naredni koraci o kojima govorimo uključuju dalje prilagođavanje zakonskog i regulatornog okvira, kako bi se podržao ovakav pristup u Crnoj Gori. To znači jedinstvene informacione sisteme raznih ministarstava i drugih institucija uključenih u registraciju biznisa i izdavanja dozvola kako bi se ovaj proces pojednostavio, ali i stvaranje mogućnosti registracije preduzeća i van Podgorice", kazao je Mark Lasman, USAID.

Zato Vlada žuri da završi posao. U skupštinskoj proceduri je 13 zakona čijom primjenom će se stvoriti bolji uslovi za počinjanje biznisa. A u planu je da osam gradova dobije po jednu filijalu Poreske uprave. Ovim bi se uklonile biznis barijere i stvorili uslovi za razvoj malih i srednjih preduzeća.

"Ako se analizira situacija u nekim razvijenim privredama vidi se da upravo mala i srednja preduzeća pokazuju veću agilnost i inovativnost, nego veće kompanije", kazao je Jan Peters Olters iz Svjetske banke.

Jednošalterski sistem je prva faza projekta čiji bi krajnji rezultat trebalo da bude uspostavljanje elektronske registracije preduzeća.

Galerija