"SVE ZEMLJE SU IMALE PROBLEMA U IMPLEMENTACIJI LEGISLATIVE"

CETI: Za dostizanje obaveza u oblasti životne sredine neophodno je mijenjanje životnih navika građana

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković, kazala je agenciji MINA da su sve zemlje imale problema u implementaciji zahtjevne legislative i standarda u oblasti životne sredine.
1092 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija

Crnoj Gori će za dostizanje obaveza u oblasti zaštite životne sredine biti neophodna značajna finansijska sredstva, ali i mijenjanje životnih navika građana, ocijenili su predstavnici Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI).

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković, kazala je agenciji MINA da su sve zemlje imale problema u implementaciji zahtjevne legislative i standarda u oblasti životne sredine.

“Za dostizanje svih obaveza potrebna su značajna finansijska sredstva, ali i mijenjanje životnih navika građana. Promjena navika zahtijeva razumijevanje građana o neophodnosti mijenjanja svog, vrlo često, neprimjerenog odnosa ka životnoj sredini, a onda i vrijeme za prihvatanje novog stila življenja”, rekla je Šuković.

U svemu tome, kako je navela, ne može se zanemariti ni značajna ali do sada nedovoljno iskorišćena uloga obrazovnih institucija ali i medija.

Na pitanje da li je zadovoljna dosadašnjim ostvarenim rezultatima u Poglavlju 27, koje se odnosi na životnu sredinu, Šuković je odgovorila da uvijek može bolje.

“Međutim, treba imati u vidu da u okviru tog poglavlja postoji deset podoblasti i da je svaka od njih zahtjevna na svoj način”, dodala je Šuković.

Prema njenim riječima, za ispunjavanje obaveza iz izuzetno zahtjevnih podoblasti, kao što su upravljanje otpadom, kvalitet voda, industrijsko zagađenje i zaštita prirode, bila su i biće potrebna značajna finansijska sredstva, adekvatni projekti i profesionalni kapaciteti.

“Međutim, ono što je dobro je da je krenula implementacija velikih projekata, kao što je na primjer rješavanje problema istorijskog industrijskog otpada, kao možda najkomplesnijih problema u podoblasti upravljanje otpadom. To se najbolje ogleda u rješavanju grita u Brodogradilištu Bijela,”, saopštila je Šuković.

Ona je navela da je za ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27 neophodno jačanje administrativnih kapaciteta.

“Implementacija legislative i standarda je zahtjevna i potrebna su značajnija profesionalna znanja i vještine. Naravno, kako je Crna Gora mala, najracionalnije rješenje je uvezivanje profesionalaca iz Ministarstva sa stručnim osobama iz implementacionih institucija kao što su laboratorije i naučni instituti, kroz formiranje radnih grupa, čime se umnogome rješava problem nedostatka administrativnih kapaciteta za specifična stručna znanja i vještine”, smatra Šuković.

Prema njenim riječima, to je i jedno od predloženih rješenja tog problema u Nacionalnoj strategiji za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom.

“Do ulaska u EU postoji mogućnost korišćenja evropskih fondova i iste bi trebalo iskoristiti koliko god je moguće, jer su potrebna velika finansijska sredstva koje Crna Gora teško sama može obezbijediti”, navela je Šuković.

Ona je objasnila da CETI u oblasti životne sredine ima ulogu implementacione institucije. CETI je dobio status referentne institucije za oblast analize kontaminenata u zemljištu, vazduha, fizičko hemijskih parametara u morskom ekosistemu, radionuklida u svim segmentima životne sredine i buke.

„Laboratorija CETI u svojim ispitivanjima koristi EU standarde i metode što je i preduslov za dobijanje statusa referentne laboratorije“, dodala je Šuković.

Ona je saopštila da su eksperti EU, tokom izrade Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom, posjetili CETI kako bi sagledali tehničke i profesionalne kapacitete te institucije.

„Posjeta je rezultirala predlozima da se specifična znanja i vještine profesionalaca CETI iskoriste za implementaciju aktivnosti kao što su izrada stručne osnove za zaštitu životne sredine, vodiča, ispitivanje i provjeru hemikalija”, rekla je Šuković.

Takva rješenja su, kako je objasnila, van Crne Gore uobičajena i koriste se kao najracionalnija.

CETI sličnu ulogu ima i u oblasti bezbjednosti hrane.

„Dakle, CETI je već svoje poslovanje odnosno rad laboratorije uskladio sa EU zahtjevima za laboratorije koje se bave analizama u oblasti zaštite životne sredine, bezbjednosti hrane i slično“, rekla je Šuković.

Ona je zaključila da provjeru rada laboratorije CETI kontinuirano obavlja kroz kontinuirano učešće u testovima koje organizuju EU provajderi, što je primarni zahtjev za dokazivanje kompetentosti.

Preporučujemo za Vas