Orav: Crna Gora da ispuni ustavno opredjeljenje da bude ekološka država

Orav je rekao da se Crna Gora, preko procesa pristupanja EU, obavezala da se pridružuje mreži Natura 2000
1461 pregleda 4 komentar(a)
Orav, Foto: Filip Roganović
Orav, Foto: Filip Roganović

Evropska unija (EU) će nastaviti da podržava crnogorske institucije, ali Crna Gora treba da ispuni ustavno opredjeljenje da bude ekološka država, poručio je šef Delegacija Evropske unije (EU) u Podgorici, Aivo Orav.

Delegacija EU, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine organitovali su danas konferenciju "Natura 2000: sljedeći koraci za Crnu Goru", na kojoj su predstavljeni rezultati tog projekta i budući izazovi.

Orav je rekao da se Crna Gora, preko procesa pristupanja EU, obavezala da se pridružuje mreži Natura 2000.

„Međutim, mapiranje cijelog zemljišta i vrsta u Crnoj Gori nije lak zadatak. Ovo je poseban izazov za Crnu Goru zbog slabe gustine naseljenosti i deficiteta obučenih eksperata u državi“, ocijenio je Orav.

On je rekao da je EU u protekle tri godine implementirala projekat vrijedan više od dva miliona eura, kroz podršku MORT-u i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine da postave temelje za određivanje buduće Natura 2000 mreže u Crnoj Gori.

Taj projekat se, kako je kazao, može smatrati najopsežnijim istraživanjem u istoriji Crne Gore.

„Uprkos odličnim rezultatima, mi zaključujemo ovaj projekat sa izvjesnim žaljenjem da nije dostigao svoj puni potencijal“, kazao je Orav.

Prema njegovim riječima, prikupljeni podaci su spremni da se iskoriste za buduću izgradnju mreže Natura 2000.

„Projekat je ponudio znanje istaknutih eksperata i naučnika iz Evrope. Nažalost, ta mogućnost nije iskorišćena. Takođe je za žaljenje što su Nacionalni parkovi Crne Gore propustili ovu priliku“, rekao je Orav.

On je istakao da su projekti EU tu da pomognu rad institucija, ali, kako je kazao, ne mogu da završe posao umjesto njih.

„Sada je na Vladi da preuzme vlasništvo i ispuni obaveze i pojača napore u oblasti zaštite životne sredine. To znači i postizanje rezultata u drugim zadacima iz ekološke agende, posebno uključujući zaštitu ulcinjske Solane“, poručio je Orav.

Kako je naveo, Crna Gora je otvorila pregovore u poglavlju 27.

„Mi ćemo nastaviti da vam pružamo podršku. Sada je na Crnoj Gori da ispuni svoje ustavno opredjeljenje da bude ekološka država“, zaključio je Orav.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u MORT-u, Ivana Vojinović, kazala je da je Ministarstvo obezbijedilo 200 hiljada eura do kraja godine, za nastavak mapiranja teritorije Crne Gore.

Ona je kazala da je važan aspekt integracionog procesa Crne Gore u EU i podrška koju dobija kroz pretpristupne fondove i programe EU.

Vojinović je kazala da je obaveza uspostavljanja mreže Natura 2000 dio poglavlja 27, čije otvaranje je, kako je navela, priznanje crnogorskim institucijama za intenzivan rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa propisima EU i jačanju administrativnih kapaciteta.

Ona je podsjetila da je osnovni cilj Mreže da dugoročno obezbijedi opstanak najugroženijim i najranjivijim vrsdtama i staništima širom Evrope.

„Cilj Nature 2000 nije da zaustavi ekonomske aktivnosti u zonama zaštite, niti znači apsolutnu konzervaciju područja prirode. Naprotiv, ova mreža uspostavlja parametre shodno kojima treba sprovoditi ekonomske aktivnosti u području zaštite, u cilju očuvanja rijetkih vrsta i staništa“, navela je Vojinović.

Kako je navela, djelovi teritorije Crne Gore koji budu proglašeni Natura 2000 područjima i postanu dio zajedničke prirodne baštine EU, trebalo bi da stvore nove mogućnosti, naročito na sjeveru države, i da pomognu ostvarivanju uravnoteženosti regionalnog, i uopšte ekonomskog razvoja, shodno principima održivosti.

„Uspostavljanje mreže Natura 2000 je veliki izazov za Crnu Goru, budući da imamo dosta očuvanih evropski značajnih prirodnih staništa i vrsta, i globalno značajnih predjela“, kazala je Vojinović.

Prema njenim riječima, Natura 2000 je zahtjevan i dugotrajan proces, koji će crnogorske institucije nastaviti i nakon ovog IPA projekta, kako bi Crna Gora zatvorila poglavlje 27 i pridružila se EU.

„Formiranje i upravljanje ovom ekološkom mrežom je multidisciplinarni zadatak cijelog društva, i zahtijeva takozvani participativni pristup, tako da zainteresovane strane sa različitih nivoa moraju biti u portpunosti informisane o ciljevima Natura 2000 mreže“, rekla je Vojinović.

Zato će, kako je navela, Vlada intenzivirati saradnju sa lokalnim samoupravama, institucijama, organizacijama civiolnog društva i svim zainteresovanim građanima po tom pitanju.

„Pripreme za uspostavljanje Nature 2000 mreže podrazumijevaju angažovanje svih raspoloživih stručnih, organizacionih i finansijskih resursa i odličnu međusektorsku koordinaciju, na čemu Vlada aktivno radi“, poručila je Vojinović.

Direktor Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Nikola Medenica, kazao je da se identifikacija područja Natura 2000 mreže smatra jednim od najznačajnijih i najzahtjevnijih zadataka na putu Crne Gore ka EU.

On je rekao da je, kroz terenska istraživanja realizovana u protekle tri godine, ojačan postojeći ekspertski kadar u Crnoj Gori.

Postavljena je, kako je kazao, osnova za dalji rad, u smislu uspostavljanja baza podataka, unaprijeđene referentne liste i katalog staništa ptica, definisane granice biogeografskih regiona i ustanovljene metodologije terenskog rada.

„Potvrđeno je da je Crna Gora po bogatstvu biodiverziteta izuzetna, i da samim tim svi mi imamo veću obavezu da ga sačuvamo i sa njim održivo upravljamo“, dodao je Medenica.