MANS: Ministarstvo omogućilo da CRBC iskopani materijal deponuje u korito i na obale Tare

a obje obale rijeke Tare deponovano je na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka. I to je urađeno mimo propisa
175 pregleda 19 komentar(a)
Korito Tare, Foto: Screenshot(TvVijesti)
Korito Tare, Foto: Screenshot(TvVijesti)
Ažurirano: 10.11.2018. 19:11h

Nakon 20-ak dana koliko traje intenzivna polemika o izmještanju korita Tare u blizini Mateseva ,Istraživački centar Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) otkriva nove detalje u vezi sa odlaganjem iskopanog materijala.

Ova NVO saznaje da je Ministarstvo održivog razvoja kineskoj kompaniji CRBC omogućilo da izbjegne otvaranje dvije ranije predviđene deponije, i da se velike količine iskopanog materijala na trasi autoputa deponuje u samo korito i na obale rijeke Tare.

Na obje obale rijeke Tare deponovano je na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka. I to je urađeno mimo propisa.

Agencija za zaštitu životne sredine je krajem 2015. godine izdala saglasnost na Elaborat uticaja autoputa, koji je izradila kineska kompanija CRBC - izvođač radova. Ovim dokumentom se "strogo zabranjuje odlaganje viška materijala iz iskopa u korita potoka, rijeka, obale rijeka i na poljoprivredno zemljište". Za to je prema Elaboratu, predviđeno 14 posebnih deponija-odlagališta na kompletnoj dionici autoputa Smokovac-Mateševo.

Za odlaganje iskopanog materijala, nastalog probijanjem trase i iskopavanjem tunela u blizini rijeke Tare, na tzv. poddionici četiri, bile su predviđene dvije deponije: na lokacijama Trebješica i Jabuka, kod buduće petlje Mateševo. Ove deponije predvidja i posebni Plan upravljanja građevinskim otpadom, koji je takođe , 2015.godine uradio CRBC.

"Istraživački centar MANS-a je prethodne posjetio lokacije na kojima je trebalo da budu izgrađene planirane deponije, i vidjeli smo tamo da se ne izvode nikakvi radovi, da ne postoje pristupni putevi, da te deponije nisu u funkciji, a da se ogromna količina materijala koja je iskopana iz tunela i na samoj trasi tog dijela autoputa, skladišti na samoj obali rijeke Tare, što je izričito zabranjeno Elaboratom", istakao je Dejan Milovac (MANS).

Sredinom 2017. godine, CRBC je izradio dokument o mjerama zaštite rijeke Tare tokom izgradnje prve dionice autoputa kojim se prvi put predviđa da će se zemlja i iskopani materijal deponovati u korito i na obale rijeke radi navodne regulacije. Ovaj dokument je prihvatilo resorno Ministarstvo iako je u potpunoj suprotnosti sa prethodno donijetim Elaboratom.

Konačno, u oktobru ove godine Ministarstvo usvaja novi Plan upravljanja građevinskim otpadom na predlog CRBC-a u kom se definitivno ukidaju predviđene deponije i propisuje da će se sav materijal koji je trebalo tu da se odlaže biti iskorišćen za regulaciju Tare.

Snimci sa Google Earth-a iz avgusta ove godine pokazuju ipak da je CRBC otpočeo sa deponovanjem iskopanog materijala na obale Tare mnogo ranije nego što je donio novi Plan upravljana otpadom, kojim se brišu predviđene deponije.

"Postoji ogromna sumnja sada, kada smo došli do ove dkumentacije, da je zapravo sama regulacija korita Tare, sada već možemo reći navodna regulacija, poslužila da CRBC nikada ne otvori pomenute deponije. Ja moram da podsjetim da mi u ovom monentu ne znamo ko će da snosi te troškove, jer nemamo niti glavni projekat niti idejni projekat, jer jednostavni čitav set dokumenata, naročito onih koji se odnose na stanje životne sredine su i dalje proglašeni tajnim. + Smatram da je apsolutno neprihvatljivo da Vlada nastavi da krije te informacije, jer smo vidjeli da nedostatak bilo kakve druge kontrole, znači kontrole javnosti, osim one kontrole koju sprovodi Vlada i koju sprovodi CRBC, na terenu donosi nesagledive posljedice", rekao je Milovac.

Iz Uprave za inspekcijske poslove kazali su Televiziji Vijesti da su od nadležnih organa državne uprave izdate saglasnosti za glavni projekat regulacije korita Tare, te da se Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izjasnila da za upravljanje zemljištem i kamenom koji nastaje prilikom iskopa izvođaču nije potrebna njihova saglasnost jer u materijalu iz iskopa nije utvrđeno prisustvo opasnih materija.