AMNESTIJA NA ČEKANJU

Rekorderi smo u odobrenim pomilovanjima

Ako bi zakon bio usvojen u predloženom obliku, kazne bi bile smanjene dvostrukom ubici Željku Pištinjatu, osuđenima za ubistvo Slavoljuba Šćekića, kao i osuđenima za druga ubistva
391 pregleda 2 komentar(a)
zatvor Bijelo Polje, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
zatvor Bijelo Polje, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Ažurirano: 01.02.2019. 05:31h

Amnestija je čin milosti države i u demokratskim društvima način da se postigne veći stepen resocijalizacije osuđenika.

U Crnoj Gori je to, tvrde u nevladinom sektoru, par ekselans političko pitanje, koje služi za ubiranje glasova.

Poslanici vlasti još prošle godine predložili su novi zakon o amnestiji, a među onima koji bi bili obuhvaćeni su i osuđeni za ubistva. Ako bi skup­šti­na usvo­jila prijed­log no­vog za­ko­na, to bi  bi­la pe­ta am­ne­sti­ja za 11 go­di­na od ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re.

"Simptomatično je i zabrinjivajuće to što ovaj zakon se donosi neposredno pred neke važne izbore ili u izbornoj godini. Upravo zahvaljujući ovom institutu na određeni način politički interesi vladajuće strukture u Crnoj Gori, stavljaju ispred interesa svih onih koje bi direktno i sam zakon trebao da se odnosi", ocijenila je Tamara Milaš iz NVO Centar za građansko obrazovanje.

Zakon nije došao ni do skupštinskih odbora, a već su uslijedile brojne kritike. Ovoga puta, osim nevladinog sektora i opozicije, te porodica kojima je neko ubijen, kritike stižu i od najviših čelnika sudstva.

Da li zbog toga ili nečeg drugog, predloženo rješenje još nije uvršteno u dnevni red Skupštine. Iz DPS-a, partije čiji su poslanici predlagači zakona, kažu da ne mogu precizirati kada će se zakon naći pred poslanicima, te poručuju da će pretrpjeti izmjene.

"Možda inovirati postojeći zakonski tekst, i tek kada budemo imali finalnu verziju zakona, onda ćemo i nešto konkretnije moći da kažemo o tome", rekao je Danijel  Živković iz DPS-a.

Najveći problem je to što bi se kazne smanjile i ljudima koji su osuđeni za ubistva.

"Ne možemo sa sigurnošću reći u kom dijelu će se ovo zakonsko rješenje inovirati. Kada finalna verzija zakona dođe na plenum i raspravljamo o njemu, onda ćemo i znati da li će i to biti dio izmjena ovog zakonskog rješenja". kazao je Živković.

Na istom fonu kao i sudije, je i ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić. Iz NVO idu i korak dalje, pa kažu da je za­bri­nja­va­ju­će ko­li­ko su u vlasti spremni da za­bo­ra­ve naj­te­ža kri­vič­na dje­la, i da im nije problematično da svoje glasače traže u kriminalnim strukturama.

"To je upravo i poruka da možda kriminalci najviše i profitiraju, iz prostog razloga jer se na ta način šalje poruka, da je nepoštovanje zakona aposolutmo dozvoljeno. Da ako ste počinili određeno krivično djelo možete biti amnestirani ukoliko ste lojalni vladajućim strukturama u Crnoj Gori, i to je zaista opasno i nedopustivo", kazala je Milaš.

Živković navodi da su "te izjave tendencioznim".

"Da prije svega nema mjesta politizovanju ovakve teme. Slažem se da je ovo peta amnestija od sticanja nezavisnosti, ali dozvolite da je ovo jedno ozbiljno i osjetljivo pitanje, kojem se treba dodatno posvetiti".

Oko 16.000 građana potpisalo je inicijativu za usvajanje zakona kojim bi se smanjile kazne osuđenicima iz spuškog i bjelopoljskog zatvora. Ako bi zakon bio usvojen u predloženom obliku, kazne bi bile smanjene dvostrukom ubici Željku Pištinjatu, osuđenima za ubistvo Slavoljuba Šćekića, kao i osuđenima za druga ubistva.