"Aco Đukanović će zaraditi 1,4 miliona eura više, kapital Rudnika uglja precijenjen"

Revizorska kuća Deloitte je vrijednost Rudnika uvećao između ostalog i na osnovu planova o izgradnji drugog bloka TE, ali i na osnovu pretpostavke da se cijena koncesije na eksploataciju uglja neće mijenjati narednih 50 godina
123 pregleda 0 komentar(a)
Aco Đukanović, Foto: Filip Roganović
Aco Đukanović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 04.05.2018. 18:19h

Analiza Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinig sektora (MANS), urađena uz pomoć finansijskog konsultanta i profesora ekonomskih nauka Milenka Popovića, pokazala je da je kapital pljevaljskog Rudnika uglja precijenjen za trećinu njegove stvarne vrijednosti, ili za oko 12 miliona eura.

Zahvaljujući tome će pojedinačno najveći akcionar Rudnika, Aco Đukanović, brat novoizabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, od prodaje svojih akcija zaraditi milion i 400 hiljada eura više nego kada bi platio realnu cijenu.

Italijanska kompanija A2A dodatno će profitirati skoro pet miliona eura, pokazuje ova analiza.

Revizorska kuća Deloitte je vrijednost Rudnika uvećao između ostalog i na osnovu planova o izgradnji drugog bloka TE, ali i na osnovu pretpostavke da se cijena koncesije na eksploataciju uglja neće mijenjati narednih 50 godina.

Iz Ministarstva ekonomije još jednom su u odgovoru Televiziji Vijesti ponovili da od Drugog bloka Termoelektrane nisu odustali, ali da je o konkretnim rokovima za gradnju rano govoriti, dok o visini koncesija na ugalj ne mogu da daju dugoročne prognoze.

Revizorska kuća Deloitte nedavno je za potrebe EPCG uradila procjenu vrijednosti kapitala Rudnika uglja, kojom je utvrdila da kompanija vrijedi 32 i po miliona eura. Deloitte je koristio podatke Rudnika, a analiza koju su uradili prof. Milenko Popović i Istraživački centar MANS-a pokazuje da su na osnovu tih ulaznih podataka napravljene nerealne projekcije, što je direktno uticalo na uvećanje kapitala Rudnika.

Veliki dio procjene vrijednosti Rudnika odnosi se na njegove potrencijale i buduće investicije. Ključna je investicija u izgradnju drugog bloka TE Pljevlja. Deloitte projektuje da će za samo četiri i po godine biti pronađen novac za izgradnju, sprovedeni svi postupci za dobijanje potrebnih dozvola i sagrađena nova termoelektrana, iako je prije svega četiri mjeseca raskinut ugovor o gradnji sa češkom Škodom, jer nisu pronađena finansijska sredstva. EPCG je nakon raskida ugovora obećala da će do kraja januara ove godine Vladi predložiti alternativno rješenje, ali se to nije desilo.

Iz Ministarstva ekonomije Televiziji Vijesti su odgovorili da su trenutni prioriteti ekološka rekonstrukcija postojećeg bloka i toplifikacija grada, te da od drugog bloka nisu odustali, ali je rok za pocetak gradnje za sada nepoznanica.

"U skladu sa posljednjom odlukom, izuzetno je važno pomno razmotriti rješenja predložena od strane EPCG i iskoristiti sve potrebno vrijeme za donošenje ispravne odluke. Nakon što bude odabrano tehničko rješenje za drugi blok i donešena odluka o načinu realizacije, moći ćemo preciznije da govorimo o rokovima za završetak projekta", saopšteno je iz Ministarstva eknomije.

Analiza ekonomskog eksperta Milenka Popovića pokazuje da bi odlaganje realizacije projekta Drugog bloka TE od samo tri do četiri godine uticalo na pad vrijednosti Rudnika uglja za gotovo pet miliona eura.

Pored toga, Deloitte predviđa da će Blok 2 raditi do 2062. godine, što je suprotno politici EU čije države će zatvoriti termoelektrane na ugalj do 2050. Čak 12 godina kraći rad Bloka 2 u skladu sa EU standardima, dodatno bi uticao na smanjenje procjenjene vrijednosti uglja, što Deloitte nije uzeo u obzir, pokazuje analiza.

Još jedna od problematičnih pretpostavki je u vezi sa iznosom koncesione naknade za eksploataciju uglja. Rudnik sada plaća nepunih 700.000 eura godišnje za tu naknadu, a Deloitte projektuje da se iznos koncesione naknade neće mijenjati ni narednih pola vijeka . Međutim, ukoliko bi se sadašnja koncesiona naknada povećala na milion eura godišnje, tada bi procijenjeni kapital pljevaljskog Rudnika pao za preko tri miliona eura, precizira prof. Popović u ekspertizi.

U Ministarstvu ekonomije objašnjavaju da je stalni dio koncesione naknade, u iznosu od 672.000 eura, utvrđen Ugovorom Vlade i Rudnika koji važi do 2025, ali da je jedan dio naknade promjenljiv, što otežava prognoze.

"Svake godine vrši se obračun i promjenljivog dijela koncesione naknade u skladu sa postojećim zakonskim propisima, a koji direktno zavisi od pripadnosti grupe ležišta, složenosti načina eksploatacije, kvaliteta mineralne sirovine i njene tržišne cijene. Dakle, kako je iznos koncesione naknade određen dijelom kriterijuma koji su po svojoj prirodi promjenljivi, to se ne može unaprijed odrediti iznos naknade na duži vremenski period", kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Deloitte je procjenio i zemljište Rudnika uglja. Najveći dio zemljišta se nalazi na lokaciji Jagnjilo u Pljevljima. Riječ je o deponiji rude koju je potrebno sanirati, a kvadrat takvog zemljišta je procijenjen na euro i po. Na sličnoj udaljenosti od grada može se kupiti kvalitetno poljoprivredno zemljište za čak 40 centi po kvadratu.

Takođe, sporna je i procjena vrijednosti sudskog spora sa Opštinom Pljevlja od pet miliona eura, koji se odnosi na ugovor o uređenju građevinskog zemljišta. Vrijednost Rudnika uglja nije umanjena za ovaj iznos, već je Deloitte kapital kompanije smanjio za dva miliona, pozivajući se pri tome na ocjenu menadžmenta Rudnika da je vjerovatnoća gubitka spora 40 odsto. Podsjetimo, Privredni sud u Bijelom Polju je 17. marta 2015. godine donio presudu kojim se odbija tužbeni zahtjev Opštine Pljevlja, ali je Apelacioni sud Crne Gore 04. juna iste godine donio rješenje, kojim je ukinuta prvostepena presuda i predmet vraćen na ponovni postupak. I predsjednik pljevaljske opštine kaže da je opština u prednosti u ovom sudskom sporu.

"Opština Pljevlja je u nekoj blagoj prednosti. Mi očekujemo da ćemo dobiti taj spor. Sud će reći svoje, vidjećemo ko će dobiti. Mislim da su svi argumenti na strani Opštine", kazao je Mirko Đačić, predsjednik Opštine Pljevlja 3. maja ove godine.

U procjeni vrijednosti Rudnika, Deloitte ne daje objašnjenje kako je Rudnik završio prošlu godinu sa neuobičajeno visokom gotovinom od šest miliona i 100 hiljada eura. Rudnik je, prema podacima MANS-a, prethodne godine završavao sa mnogo manje gotovine, od oko 25.000 eura u 2010., do nepunih 337.000 u 2016. godini, da bi na kraju prošle godine imao 18 puta više gotovine. Deloitte je, međutim, procjenjivao vrijednost Rudnika samo na osnovu ekstremnog skoka od prošle godine, ne uzimajući u obzir prosječno poslovanje kompanije u prethodnom periodu.

Direktor Rudnika, Slavoljub Popadić, taj skok objašnjava dobrim poslovanjem kompanije u prošloj godini. Rudnik je, prema Popadićevim riječima, otplatio ranije kredite, odobren mu je reprogram poreskog duga, prodali su više uglja u Srbiji i na Kosovu, a manje su ulagali u kapitalne investicije.

Osim ovoga , u analizi koju potpisuju prof. Popović i IC MANS-a, navodi se da postoji niz drugih spornih podataka na koje se oslonio Deloitte u svojoj procjeni, kao što su: nerealno prikazani podaci o prodaji uglja, kvalitetu i količini raspoložive rude, te troškovima korišćenja novih ležišta i njihove kasnije sanacije. Sve to je, vjeruju u MANS-u, urađeno kako bi se na štetu građana i javnog interesa omogućilo sticanje ekstra profita najvećim akcionarima, Acu Đukanoviću i italijanskoj kompaniji A2A.

"Jedinu korist od tako naduvane vrijednosti kompanije su imali akcionari, konkretno A2A i jedan od najvećih akcionara, Aco Đukanović. On će 1,4 miliona eura dobiti više od EPCG nego što bi dobio da svoje akcije u Rudnku proda po realnim cijenama, dok u slučaju A2A, koja izlazi iz EPCG, oni će dobiti pet miliona eura više", kazala je Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorka MANS-a.

I sam Deloitte u procjeni navodi da "ako se planovi i pretpostavke koji su korišteni iz bilo kog razloga ne ostvare, to može da utiče na zaključke koji su predstavljeni i takvi uticaji mogu da budu materijalno značajni."

"Ono što je posebno nerazumljivo je da EPCG naručuje za svoje potrebe da se uradi takva analiza, odnosno procjena vrijednosti, a zatim se uopšte ne upušta u to kakvi su podaci na osnovu kojih je analiza rađena, i sama pristaje da plati akcije po mnogo većoj cijeni", rekla je Ćalović Marković.

Iz MANS-a poručuju da će ekspertsku analizu proslijediti specijalnom državnom tužiocu, od kojeg očekuju da što prije pokrene postupak i utvrdi da li je ovaj ugovor štetan po javni interes.

Ines Mrdović, Istraživački centar MANS-a

Matija Otašević, novinar TV Vijesti

Preporučujemo za Vas