Nacrt Zakona o radu: U Sindikatu i Uniji poslodavaca uglavnom zadovoljni dogovorenim rješenjima

Novi zakon propisuje i da će nakon četiri godine zastarijevati sva potraživanja iz radnog odnosa
298 pregleda 9 komentar(a)
Radnik, Foto: Printscreen (YouTube)
Radnik, Foto: Printscreen (YouTube)
Ažurirano: 08.08.2017. 17:22h

Prošle sedmice, u jeku ljetnjih odmora počela je javna rasprava o Nacrtu Zakona o radu-jednom od najvažnijih zakona, koji reguliše prava svih zaposlenih. Dogovorenim rješenjima uglavnom su zadovoljni i u Sindikatu i u Uniji poslodavaca.

U odnosu na važeći, Nacrt Zakona o radu predviđa produžavanje ugovora na određeno vrijeme sa dvije na tri godine. U Uniji poslodavaca kažu da je to rješenje rezultat kompromisa strana koje zastupaju različite interese.

"Rad na tri godine je uglavnom praksa zemalja EU. Doduše to je različito, kreće se od 2,5 do 7 godina kako u kojoj zemlji i mi smo s obzorim na ove naše uslove imali dosta čvrste zahtjeve sindikata, sveli na mjeru kompromisa tih 36 mjeseci", kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca.

Zadovoljni su i u sindikatu.

"Uspjeli smo da izbjegnemo zloupotrebu agencija koje su trenutno u praksi dovodile zapošljene u situaciju da ih poslodavac mogao od prvog dana pa sve do penzije mogao držati preko agencijskih ugovora tako što ih je slao od jedne agencije do druge", kazao je Srđa Keković.

Novi zakon propisuje i da će nakon četiri godine zastarijevati sva potraživanja iz radnog odnosa. Ograničenje zastarijevanja koje do sada nije postojalo, uvedeno je zbog visokog duga radnicima za poreze i doprinose, što direktno utiče na visinu penzija. U Uniji slobonih sindikata kažu da će tokom javne raprave nastojati da produže taj rok za još godinu.

"Mi ćemo se truditi da ta zastara bude 5 godina. Važno je da je to više od 3 godine, jer po novom rješenju ugovori o radu na određeno i preko agencija moći će sa istim zapošljenim, mogu zaključivati najviše u periodu od tri godine što je važno zbog zastare", rekao je Keković.

Keković je zadovoljan što su opstali Opšti kolektivni ugovor i minuli rad. U Uniji poslodavaca ipak naglašavaju da će tražiti da se minuli rad vezuje za rad kod zadnjeg poslodavca.

"Jer ako pogledamo koliko je uvećanje zarada po osnovu minulog rada npr. u državnoj upravi to se u nekih preko 30 godina radnog staža svodi na nekih 30 posto plate. Mi mislimo da je to opterećenje za svakog poslodavca", kazala je Radulović.

Unija poslodavaca bice istrajna i da se radni staž prekida po sili zakona kada zaposleni napuni 40 godina staža ili 65 godina života, jer će se na taj način osloboditi radna mjesta za mlađe radnike. Nacrtom zakona je predviđeno da Vlada jednom godišnje određuje minimalnu cijenu rada koja ne može biti niža od 30 odsto prosječne zarade.

Zanimljivo je da je javna rasprava o ovako vaznom zakonu pocela prosle sedmice , u jeku ljetnjih odmora.Keković kaže da je planirano da se u prvoj polovini septembra, do kada traje, održe tri okrugla stola.