Hranite li se zdravo? - Vijesti.me
organska proizvodnja u crnoj gori se razvija od 2002.

Hranite li se zdravo?

O zdravoj hrani treba razmišljati, konsultovati se, tražiti je. "Crnogorci poistovjećuju zdravo sa domaćim. DOmaće ne znači obavezno i zdravo"

 


Najčitanije iz sekcije EU vijesti