Roditelji će putem SMS-a dobijati informacije o ocjenama i izostancima - Vijesti.me
e-škola

Roditelji će putem SMS-a dobijati informacije o ocjenama i izostancima

E-dnevnici mogu biti problem za neke škole, koje nemaju dovoljno računara ili imaju slabu internet vezu

Elektronski dnevnici olakšavaju posao nastavnicima - štampanjem jednog PDF dokumenta se jednostavno dobijaju sve informacije o odjeljenju čiji je nastavnik razredni starješina ili učenicima nekog drugog odjeljenja, gdje nastavnik samo predaje određeni predmet ili grupu predmeta.

Igor Dragaš, profesor u Elektrotehničkoj školi "Vaso Aligrudić" u Podgorici, kaže da se, zahvaljujući elektronskim dnevnicima, jednostavno dolazi do informacija o uspjehu, ocjenama i disciplini učenika.

Uvode se elektronski dnevnici: Roditelji će gledati ocjene svoje djece >>>

Ono što posao olakšava mlađima, može da bude glavobolja za starije profesore u čije vrijeme nije bilo računara. Problem može biti i za pojedine direktore, u onim školama koje ne raspolažu dovoljnim brojem slobodnih računara, kako bi profesori mogli da unose ocjene i druge neophodne podatke. Dodatno, kaže Dragaš, problem može biti i loša internet veza na lokaciji na kojoj se škola nalazi.

Uskoro će i roditelji znati šta se sve dešava u školi i to obavještenjima koja će dobijati putem SMS-a. Roditelji će tokom nedjelje dobijati informacije o ocjenama, o tome da li su i koliko njihova djeca izostajala sa nastave.

Đaci će morati da smisle i novi izgovor "Nisam bio u školi kada se to predavalo", jer na sajtu škole postoje sva predavanja...

 


Najčitanije iz sekcije EU vijesti