Registrovani u poreskom raju, a ne plaćaju porez - Vijesti.me
upisana hipoteka na gotovo 2.000 kvadrata

Registrovani u poreskom raju, a ne plaćaju porez

Opština Budva blokirala 2.000 kvadrata poslovno-apartmanskog prostora “Harmonija” na Zavali, koji su u vlasništvu ofšor firme registrovane u Belizeu

Kompleks Harmonia na Zaval
Kompleks Harmonia na Zaval (Foto: Vuk Lajović)

Opština Budva blokirala je 21 luksuzni apartman i poslovni prostor u kompleksu „Harmonija bilding“ na Zavali, koji su u vlasništvu ofšor firme „MS invest INC” registrovani u državi Belize.

„Zabilježba hipoteke - poresko potraživanje u korist Opštine Budva u iznosu od 37.917 eura poreski obveznik MC Invest INC Belize“, piše u listu nepokretnosti u koji su „Vijesti“ imale uvid.

Hipoteka na gotovo 2.000 kvadrata atraktivnog apartmansko-poslovnog prostora upisana je 18. novembra u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine, kao garancija da će firma čije je sjedište u poreskom raju srednje Amerike to uplatiti.

Hipoteka je upisana na poslovni prostor od 189, 93 i 104 kvadrata u prizemlju, tri apartmana na mezaninu od 83, 44 i 76 kvadrata, tri dupleks apartmana na prvom spratu od 78, 84 i 78 kvadrata, pet apartmana na drugom spratu od 81, 37, 71, 71 i 50 kvadrata.

Blokirana su i dva apartmana od po 125 kvadrata na trećem spratu, dva apartmana od 190 i 82 kvadrata na četvrtom spratu, dupleksi od 78 i 71 kvadrat na petom i šestom spratu, kao i dva apartmana od po 54 kvadrata na šestom i sedmom spratu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine je još u avgustu donijela rješenje o prinudnoj naplati i zatražila blokadu računa od Centralne banke nakon što se kompanija oglušila o obavezu da dug izmiri u zakonskom roku.

Opština je još prošle godine takođe bila upisala hipoteku na 22 hiljade eura, koja je potom izbrisana, ali je poreski dug sa kamatom narastao jer kompanija nije izmirivala obaveze.

Ta firma se prije osam godina u Centralnom registru privrednih subjekata vodila kao jedan od osnivača, sa 50 odsto akcijskog kapitala budvanske kompanije „Old town invest group“ koja je gradila višespratnu građevinu na samom rtu. Među partnerima u toj firmi je bila i Andrea Mićunović, kćerka nikšićkog biznismena Branislava Brana Mićunovića.

Nakon toga, došlo je do podjele kapitala i na osnovu sudskog poravnanja „MS invest INC” su pripali apartmani u „Harmoniji“. Ostatak apartmana se vodi na „Old town invest group“ u kojoj Mićunovićka sa poslovnim partnerima i dalje ima vlasništvo.

Blokiranje imovine poreskih dužnika Upravi lokalnih javnih prihoda omogućava Zakon o lokalnoj administraciji. To pravo Opština koristi ukoliko u zakonskom roku poreski obveznik ne izimiri dug, pa se obezbjeđenje poreskog potraživanja vrši formiranjem založnog prava na nekretnini.

“Poreski organ pokreće postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze. Radi obezbjeđenja poreskog potraživanja, na imovini poreskog obveznika može se zasnovati založno pravo. Pod prinudnom naplatom poreske obaveze iz imovine poreskog obveznika podrazumijeva se pljenidba i prodaja imovine (pokretne ili nepokretne) poreskog obveznika i korišćenje sredstava dobijenih prodajom ili drugim postupkom za naplatu poreske obaveze”, propisuje taj zakon.

Samo tokom prošle i ove godine godine, kako su „Vijesti“ objavile, na više od stotinu nepokretnosti, stanova, zemljišta, kuća, vila poreskih dužnika, upisane su hipoteke Opštine, kao garancija da će se izmiriti obaveze. 

Opština je blokirala gotovo stotinu hiljada kvadrata zemlje od Petrovca do Budve, vlasništvo nekoliko firmi, koje duguju milione eura na ime poreza, a hipoteke su upisivane i građanima koji godinama ne izmiruju porez na nepokretnost. Svakodnevno na adresu budvanske filijale Uprave za nekretnine dostavljaju rješenje o upisu hipoteka.


Vidi sve komentare