stav

Postoje samo dvije vjere

Temelji suživota u Gradskoj opštini Tuzi su toliko čvrsti da ih niko ne može poljuljati, a kamoli srušiti. Zato moramo svi da produbljujemo međuvjersku i međunacionalnu toleranciju i povjerenje.
5 komentar(a)
Dinoša, Foto: Luka Zeković
Dinoša, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 03.04.2013. 10:18h

Vjekovni život u Malesiji je učinio da su zajednički postali - način, tradicija i dio običaja i stvaralaštva. Riječju, ti međusobni uticaji su toliki da se njihovi tragovi ničim ne mogu izbrisati. Albanci u Malesiji i rimokatoličke i islamske vjeroispovijesti zajedno sa Crnogorcima i drugim narodima već čitav milenjum gaje poštovanje i lojalnost prema Crnoj Gori. Albanci jedne i druge vjere su povezani i krvno, postoji bezbroj kumstava, pobratimstava i prijateljstava, pa i nemali broj mješovitih brakova. Lično sam vjenčao tri muslimanske porodice i te porodice kao i sve ostale građane muslimanske vjere smatram ne samo komšijama, nego ih braćom. Na tom kamenjaru oskudijevalo se o mnogo čemu, ali nikada u čojstvu, junaštvu i poštenju. Živjelo se pod teretom nemaštine i siromaštva, ali uvijek uspravno, dostojanstveno i ponosito. Malesija i država Crna Gora su, i kada je bilo mnogo teže nego danas, rješavale sva sporna pitanja na zadovoljstvo svih, pa smo jedina država u regionu koja je uspjela i pored ratova u susjedstvu i pokušaja raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje da sačuva multietnički i međuvjerski sklad. Mislim da je neshvatljivo da neko danas u XXI vijeku pokušava da ugrozi suživot u Malesiji.

Ima i takvih pojedinaca koji ovom slučaju žele dati političku dimenziju na takav način okrivljujući vlast u Crnoj Gori, što je pravi nonsens, pa ovaj slučaj povezuju sa referendumom za punopravnu opštinu Tuzi. Referendum sa ovim nema veze. On će biti organizovan u septembru. Samo da se završi fizibiliti studija. Uostalom, opšte je poznato da je DPS CG svih ovih godina vodila računa o poštovanju univerzalnih principa iz oblastih ljudskih prava i sloboda, a pogotovo u dijelu međjunacionalne i međuvjerske harmonije. Riječju, bila je katalizator svih procesa koji vode očuvanju građanskog mira, sloge i vjerske trpeljivosti. Sve ovo što krasi našu državu predstavlja jednu od najvećih prednosti Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. Malesija, pa i sama Crna Gora, najbolji su primjer da nacionalna i vjerska različitost mogu da spajaju i da su one prednost i vrijednost življenja. Na najboljoj tradiciji svi zajedno gradimo modernu, evropsku državu za koju su građani Albanci i rimokatoličke i islamske vjere dali puni doprinos, za državu razumijevanja, tolerancije, uzajamnog poštovanja i sigurnosti za sve.

Naša je obaveza da se što prije počne sa izgradnjom centralnog gradskog groblja. Za početak realizacije ove investicije nema vremana za čekanje. Mišljenja sam da svi zajedno, i mi koji se bavimo politikom i vjerski poglavari i građani Malesije, imamo obavezu da međusobno razgovaramo jer su umni ljudi Malesije, i bez posredovanja, rješavali i mnogo teže slučajeve nego ovaj u Dinoši. Jer i ranije je bilo pokušaja da se Malesija podijeli po vjerskim šavovima, ali zahvaljujući prije svega demokratskoj zrelosti i visokoj svijesti građana ovog područja te podjele nijesu uspjele niti će uspjeti.

Umni građani Malesije znali su, i to u više navrata, da učestvuju kao tadašnji članovi mirovnih vijeća i na ostalim područijima Crne Gore, da pomire, kao što su Ulcinj, Plav, Gusinje, Ostros... Bili su pozvani jer se cijenila mudrost i umnost ljudih sa ovog područja i na zadovoljstvo svih su određena pitanja bila riješena. Temelji suživota u Gradskoj opštini Tuzi su toliko čvrsti da ih niko ne može poljuljati, a kamoli srušiti. Zato moramo svi da produbljujemo međuvjersku i međunacionalnu toleranciju i povjerenje. Moramo biti do kraja posvećeni toj zajedničkoj obavezi i svakodnevno joj davati nove dimenzije. Malesija ni država Crna Gora nijesu pogodno tlo za gajenje međuvjerske mržnje i netolerancije. Moramo biti svjesni da na ovom svijetu postoje samo dvije vjere čovjek i nečovjek i da je sve prolazno, a mi i dalje moramo živjeti zajedno.