STAV

Ispravimo nepravde

Predstojeći izbori moraju biti prilika da se demokratskim sredstvima i na demokratski način isprave brojne nepravde i kazni vlast koja je prevarila radničku klasu, „progutala“ srednju klasi i stvorila mali broj moćnih pojedinaca na štetu društva u cjelini
1 komentar(a)
Štrajk pravosuđa, Foto: Arhiva Vijesti
Štrajk pravosuđa, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 11.09.2012. 08:02h

Jedan od važnih razloga da se donese Zakon o finansiranju političkih partija, koji je stupio na pravnu snagu 01.01.2012. godine bio je i da se sankcionišu brojne zloupotrebe vlasti u predizbornoj kampanji. Tako su Zakonom u poglavlju 4 zvanom „zabrane“ posebno definisane zabrane i to:

1. Zabrana finansiranja ;

2. Zabrana vršenja pritiska;

3. Zabrana reklamiranja i distribucije materijala;

4. Ograničenje upotrebe državnih sredstava;

5. Korištenje službenih automobila;

6. Zabrana zapošljavanja i angažovanja zaposlenih lica.

Što se zabrane zapošljavanja i angažovanja zaposlenih lica tiče, zabranjeno je javno oglašavanje i zapošljavanje lica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Zabranjeno je angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje državnim i javnim funkcionerima i zaposlenima u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima.

Zabranjeno je zaposlenima prikupljanje potpisa za političke partije u službenim prostorijama.

Trebalo je, dakle, donijeti Zakon kao dekor i istovremeno zadovoljiti otvorene pozive evropskih institucija da se donese evropski Zakon o finansiranju političkih partija.

I tada kao i danas, bilo je jasno da vlast neće poštovati Zakon tj. da će državni organi i lokalna samouprava bezprizorno i grubo kršiti propisane zabrane posebno kroz brojna zapošvljavanja na svim nivoima.

Ponovo su na djelu i zloupotrebe i deskriminacije, i to ne samo prema onim koji se ne zapošljavaju već i onih mladih školovanih kadrova koji se radno angažuju na poslovima koji povređuju njihovu ličnost i subjektivitet, njihovu inventivnost i njihovu kreativnost i znanje stečeno školovanjem, a posebno očekivanja da će svoju sposobnost usmjeriti na način da unapređuju i mijenjaju crnogorsku stvarnost.

Umjesto tih i takvih očekivanja DPS i SDP koalicija ih angažuje da rade u ucijenjenim firmama na nekreativnim ili bolje reći, manuelnim poslovima. Vlast ih međutim icjenjuje i vrijeđa jer ih je preethodno dovela do bezizlaza i natjerala ih da izlaz traže pored fiskalnih kasa u brojnih prodajnim objektima u Podgorici i Crnoj Gori.

I za sve to ova neodgovorna vlast nalazi uporište u Zakonu o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji je Skupština Crne Gore nedavno donijela i to u susret parlamentarnim izborima koji će se održati 14.10.2012. godine.

Kao i do sada nije trebalo dugo čekati da vlast dokaže i potvrdi tezu da je riječ o diskriminatorskom zakonu. Onima koji razumiju problem nezaposlenosti i zapošljavanja ne treba posebno dokazivati da administrativnim mjerama nije moguće rješavati tako značajan ekonomski problem koji se zove zapošljavanje mladih i školovanih kadrova – pripravnika.

Do danas nije poznato da je neka tržišna ekonomija odlučila da donese zakon (osim Crne Gore) i tako riješi problem nezaposlenosti kao bitnog segmenta tržišne privrede. Jer da je to moguće, razvijene evropske i druge zemlje bi donijele zakone i time riješile taj tako gorući problem.

Građanima Crne Gore ostaje da sačekaju reakciju onih organa u Crnoj Gori koji su dužni da prate primjenu zakona i da izriču mjere odgovornosti. Očekuje se i reakcija brojnih nevladinih organizacija a posebno onih koji su učestvovali u radu na donošenju Zakona o finansiranju političkih partija. Treba se nadati da neće izostati ni reakcija evropskih institucija polazeći od činjenice da se bliži dan početka pregovora za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.

Vrijeme je da vlast shvati da je pravo na rad jednako pravo svih da je bogatstvo i resursi Crne Gore zajedničko dobro i da je više nego očito da DPS i SDP svoje građane dijele na one koji imaju članske karte vladajuće koalicije (DPS-SDP) i one druge o kojima naprosto ne žele da brinu iz jednog jedinog razloga, a to je da ne žele da budu njihovi članovi.

Pokušaj da podijele građane po raznim osnovama, a posebno onim interesantnim za podjele, koje nameće kao problem ova neodgovorna vlast stavljala u drugi plan sve nejednakosti, a posebno one ekonomske i egzistencionalne.

Danas je potpuno jasno da je takva politika podijelila Crnu Goru u tri kategorije – one koje ne znaju šta će od bogatstva, one koji nekako preživljavaju i one koji ne pripadaju vlasti i zbog toga su ne samo obespravljeni, nego i ekonomski ugroženi.

Predstojeći izbori moraju biti prilika da se demokratskim sredstvima i na demokratski način isprave brojne nepravde i kazni vlast koja je prevarila radničku klasu, „progutala“ srednju klasi i stvorila mali broj moćnih pojedinaca na štetu društva u cjelini.

Društvo sa ovim karakteristikama ima šansu samo ako se promijeni vlast koja će biti obavezna da mijenja ove principe i stvara uslove jednakih prava za sve svoje građane i jednake šanse na rad i zapošljavanje, stvaranje ekonomskih dobara kako za lični napredak svakog pojedinca, tako i za napredak države u cjelini.

Preporučujemo za Vas