STAV

Svjedok saradnik

Nije neophodno posebno pravno znanje da bi se izveo zaključak da političke partije u Crnoj Gori funkcionišu na principima koje je davno objelodanio Jozef Valacijo. Takođe, očigledno je i da Crna Gora nema državnog tužioca koji zna i smije da radi svoj posao i koji bi iskoristio zakonske mogućnosti ustanove svjedoka saradnika
71 pregleda 0 komentar(a)
Svjedok, Foto: Shutterstock.com
Svjedok, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 23.03.2012. 09:23h

Davne 1963. godine pripadnik La Koza Nostre, Jozef Valacijo, izdao je ovu organizaciju i otkrio je principe na kojima je funkcionisao ovaj ogranak Sicilijanske Mafije. Ti principi karakteristični su za kriminalne organizacije sve do danas i rekao bih da je izvjesno da će ostati karakteristika organizovanog kriminala i ubuduće.

Dakle, još tada je bilo jasno da pripadnici kriminalne organizacije, kao ''krunski svjedoci'' (crown witness) ili svjedoci saradnici, mogu dati odlučujuću pomoć u borbi protiv organizovanog kriminala.

Nije neophodno posebno pravno znanje da bi se izveo zaključak da političke partije u Crnoj Gori funkcionišu na principima koje je davno objelodanio Jozef Valacijo. Takođe, očigledno je i da Crna Gora nema državnog tužioca koji zna i smije da radi svoj posao i koji bi iskoristio zakonske mogućnosti ustanove svjedoka saradnika.

Telekom, Prva banka, KAP, EPCG, Željezara... Mnogo je primjera djelovanja organizovanog kriminala vladajućih partija u Crnoj Gori. Jedan od procesnih uslova za saslušanje svjedoka saradnika (pripadnika kriminalne organizacije ili političke partije) jeste da njegov iskaz i dokazi koje pruži sudu pomogne otkrivanju, dokazivanju i sprečavanju drugih krivičnih djela kriminalne organizacije.

Naravno, lica koja su najodgovornija za nastanak i funkcionisanje kriminalne organizacije i koja se nalaze na njenom čelu, ne mogu postati svjedoci saradnici, jer krivično-pravna represija mora biti fokusirana upravo na njih.

Zato, u konkretnim primjerima, oni koji su donosili odluke koje su uzrokovale više stotina miliona eura štete po državni budžet i koji se nalaze na čelu kriminalne organizacije (čitaj: političke partije), ne mogu računati na status svjedoka saradnika. Jedina povoljnost na koju oni mogu računati, i koja im se mora obezbijediti, jeste pravo na pravično suđenje - pravo koje su oni decenijama uskraćivali građanima Crne Gore.

Svjedok saradnik mogao bi biti onaj član kriminalne organizacije koji je izvršavao neke od odluka i koji je, na primjer, rukovodio finansijama i po nalogu drugih omogućavao da se 1 milion eura ''pomnoži'' 11 puta i postane 11 miliona eura kako bi se sačuvala likvidnost Prve banke, onaj član koji zna da je ekonomska kriza samo izgovor za katastrofalne posljedice koje je uzrokovala organizacija kojoj pripada i koji zna da je više problema u likvidnosti budžeta uzrokovano zapljenom kokaina iz Južne Amerike, čije krijumčerenje je organizovano iz Crne Gore.

Svjedok saradnik mogao bi biti onaj član koji zna porijeklo novca kojim se finansira organizacija (partija), onaj član koga su zadužili za obezbjeđenje kontinuitet vladavine kriminala, onaj član za koga su procijenili da neće imati hrabrosti da se suprostavi njihovom kriminalu, onaj član koji sva navedena pitanja pokušava da prikaže kao politička i koji tako pokazuje da nastavlja praksu svog prethodnika.

Takav svjedok, kada bi bio spreman da progovori o svemu što zna, bio bi od odlučujućeg značaja posebno za sprječavanje drugih krivičnih djela kriminalne organizacije. Stoga je i potpuno logično pozivati i ohrabrivati takvog člana kriminalne organizacije da prestane da bude lutka u rukama organizovanog kriminala i da bude novi Jozef Valacijo, koji će izdati svoju organizaciju.

U protivnom, organizaciji kojoj pripada omogućiće još vremena za kriminalne aktivnosti, ali će i za sebe, umjesto svjedoka, definitivno obezbijediti status okrivljenog u postupku u kome će sa mnogim drugim članovima organizacije (partije), nadam se, imati pravično suđenje.

Stoga bi premijer (ako do sada nije bilo jasno o kome je riječ), kada poziva civilni sektor na saradnju, morao znati da je najbolji vid saradnje koju on može pružiti svim građanima Crne Gore dobijanje statusa svjedoka saradnika. Ponudu za saradnju je dobio. Ponuda je upućena njemu zato što on može obezbijediti uslove, prije svega državnog tužioca koji zna i hoće da radi i koji će premijera predložiti za svjedoka saradnika.

Njegovo oslobađanje od krivične odgovornosti treba da zavisi od kvaliteta saradnje koju pruži tom tužiocu koga neće kvalifikovati kao neznalicu, koga kriminaci neće cijeniti (već će ga se bojati) i koji neće kriminalce smatrati moralnim. Ipak, sa saradnjom premijera ili bez nje, ova pravna pitanja (ne politička, kakvim ih on pokušava predstaviti) moraće se rješavati.

Vjerovatno će rješavanje pravnih pitanja imati i političke posljedice, jer je moguće da njihovo rješavanje uzrokuje potpuno razbijanje kriminalne organizacije (partije) kojoj premijer pripada. Premijer ipak zna da to nije razlog da se ta pitanja što prije ne riješe, niti je to razlog za primitivno pozivanje da oni koje traže borbu protiv kriminala osnuju partiju i takmiče se na izborima sa kriminalnom organizacijom.

Vrijeme je da se rješavaju poglavlja 23 i 24! Vrijeme je da Crna Gora dobije državnog tužioca koji nije neznalica, kome kriminalci nijesu moralni i koga ne finansiraju oni koje bi trebao krivično da goni! Vrijeme je da DPS dobije svog Josefa Valacija! Vrijeme je za svjedoka saradnika! DPS je velika partija, pa kandidata za njihovog Jozefa Valacija ima mnogo. Premijer je samo jedan od njih.