STAV

Motiv - novac

Mada pojedini članovi partija ističu kako \'\'razmišljaju\'\' i rade intelektualno, za to njihovo \'\'znanje\'\' i \'\'pamet\'\' teško da bi dobili i jedan cent od bilo koga drugog, kada bi ih partija odbacila
0 komentar(a)
Ažurirano: 21.09.2011. 09:37h

Hijerarhijska struktura kriminalnih organizacija održava se korupcijom, nemilosrdnim sankcionisanjem članova koji se suprostave organizaciji i šefu, ali i profitom, odnosno novcem koji članovi organizacije dobijaju zahvaljujući pripadnosti i odanosti organizaciji. Principi organizacije i metodi rada političkih partija gotovo da su identični principima i metodima kriminalnih organizacija i zato je pitanje transparentnosti finansiranja političkih partija veoma značajno. Poznato je da je za uspjeh na izborima važnija količina novca kojom partija raspolaže, nego program koji ima. Kada se izbori dobiju prljavim novcem, novcem čije se porijeklo ne zna i koji je stečen kriminalom, onda nije nelogično zaključiti da na vlast dolaze kriminalci, da će se vlast osvojena prljavim novcem takvim novcem i vršiti, te da će tada na sceni biti kriminal koji se naziva državnim.

U Hrvatskoj je aktuelna priča o finansiranju HDZ-a i lažnim finansijskim izvještajima te partije. Prije toga, kod nas je u javnosti otvoreno pitanje finasiranja najjače političke partije, ali i drugih partija. Ipak, za razliku od nas, u Hrvatskoj su vidljivi konkretni koraci nadležnih organa radi suzbijanja te vrste kriminala. Ono što je karakteristično za prilike u Crnoj Gori jeste i da sve političke partije (pozicione i opozicine) ne pokazuju naročitu zainteresovanost da utvrde zašto nadležni organi (prvenstveno državni tužilac) ne ispituju ozbiljne sumnje u porijeklo novca političkih partija.

Naravno, tako jedinstven stav bez obzira na partijsku pripadnost, potpuno je logičan. Principi organizacije i metodi rada svih političkih partija u Crnoj Gori su isti, a novac koji članovi dobijaju po osnovu pripadnosti partiji garantuje da članovi neće dovoditi u pitanje te principe i metode. U protivnom, javno pokretanje pitanja kao što je, na primjer, pitanje porijekla novca kojim se finansiraju, bio bi rad protiv partije i šefa, a prema onima koji bi se na to odlučili prva mjera bi bila isključenje iz partije (organizacije) i uskraćivanje prihoda koje je do tada imao.

Dakle, glavni motiv članova partije - novac, razlog je da svi članovi, bez obzira kojoj partiji pripadaju, imaju identične stavove po pitanjima ostvarenja i realizacije tog motiva. Zato je razumljivo da oni koji godinama ne mogu da usvoje izborni zakon, ne moraju potrošiti ni minuta da bi usaglasili povećanje svojih zarada po 900 eura. Razlog je očigledan, a to je zajednički motiv - novac.

Ono što zabrinjava jeste nezainteresovanost državne tužiteljke za sumnje u pranje novca, za porijeklo novca svih političkih partija i za način realizacije glavnog motiva članova svih partija. U Hrvatskoj su nadležni organi počeli da se bave tim pitanjima, pa je i jedan od šefova u pritvoru zbog sumnje da je izvršio teška krivična djela. Time je EU, ali i svojim građanima, poslata jasna poruka da postoji spremnost za suzbijanje kriminala, posebno onog koji se naziva državni.

U Crnoj Gori državna tužiteljka pokazuje nezainteresovanost da obavlja posao i vrši zakonska ovlašćenja. Možda državna tužiteljka nema motiva da radi posao koji bi morala raditi, ili pak ima motiva da posao upravo ne obavlja. Zbog toga su članovi partija prilično bezbrižni u Crnoj Gori, pa možemo čuti i ''velike mislioce'', istaknute članove partija, kako javno saopštavaju gluposti da je ''lakše otići u zatvor nego izgubiti obraz'' i da oni ''ne siječu drva, nego razmišljaju''. Zato u Crnoj Gori članovi svih partija bezbrižno i predlažu povećanje zarada, umjesto da nadležnim organima dokazuju porijeklo novca. Zato se u Crnoj Gori potpisuju peticije za ukidanje pritvora osumnjičenim za pranje novca, koje podržavaju i vjerski poglavari. Sve njih povezuje glavni zajednički motiv za svako djelovanje ili nedjelovanje - novac.

Mada pojedini članovi partija ističu kako ''razmišljaju'' i rade intelektualno, za to njihovo ''znanje'' i ''pamet'' teško da bi dobili i jedan cent od bilo koga drugog, kada bi ih partija odbacila. Zato su slijepo odani partiji, jer zahvaljujući partiji i šefu primaju novac za neznanje i gluposti, ali imaju i zaštitu od krivičnopravnog progona i odgovornosti. Zbog toga su spremni i da sprovedu sve naredbe i instrukcije.

Dok imamo državnog tužioca kakav je sada, direktora policije kakav je sada i predsjednike sudova koji su spremni da krše zakon i da čak saopšte da tako ''daju doprinos u radu i ugledu suda'', kriminalne i/ili političke organizacije i njihovi šefovi i članovi mogu biti bezbrižni. Dok su tužilaštvo, policija i sudovi takvi kakvi su, kriminalne i/ili političke organizacije finansiraće se od kriminala, a glavni od svih šefova otvoreno će pokazivati da on rukovodi sa svima njima, izjavom da Crna Gora neće nikome prinositi žrtve. Dok su tužilaštvo, policija i sudovi takvi kakvi su, državni kriminal će cvjetati. Pri tome će akteri tog državnog kriminala, koji su u prethodnih 20 godina aktivno kreirali ambijent u kome moral, obraz i pamet nijesu vrijednosti već mane, govoriti javno upravo o moralu, obrazu i pameti, svemu onome što očigledno ne postoji u njihovoj organizaciji. Dok su tužilaštvo, policija i sudovi takvi kakvi su, nedostatak morala, obraza i pameti, moći će da unovče svi koji su partiji i šefu odani.