STAV

Znati i učestvovati

Ključni kriterijum svake vlasti koja teži prosperitetu jeste njeno nastojanje da posluje otvoreno i odgovorno

1474 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

„U većini je cjelina.“ (Herod)

Kada je prognani kralj Sparte, Demarat persijskom caru Kserksu objašnjavao politikon antičkih Grka, rekao je da - Služeći se areteom (vrlinom) Grčka se brani od siromaštva i despotizma, a arete nastaje kao plod njihovog traganja (rasprave), plod sophie (znanja, mudrosti) i snažnog nomosa (zakona). Ova drevna formula civilizacijske uspješnosti danas se opisuje kao zajedničko učešće građana u upravljanju javnim poslovima.

Ključni kriterijum svake vlasti koja teži prosperitetu jeste njeno nastojanje da posluje otvoreno i odgovorno. Nedavni izvještaj Freedom House po kojem je aktuelno stanje Crne Gore, kao „hibridnog režima“, uslovljeno okolnošću da „antikoruptivne politike mogu lako u sebi sadržati neliberalne i nedemokratske karakteristike“, nije samo rezultat identitetskih tenzija. Ovo stanje suštinski je uslovljeno dosadašnjim odnosom upravljačkih struktura prema ostvarivanju prava javnosti da zna (da bude adekvatno infomisana) i da učestvuje u procesu odlučivanja.

Prva (post)tranziciona državna uprava još uvijek nije uvjerila međunarodnu (i domaću) javnost da se ne razlikuje od prethodne kleptokratije. Ako je uspjeh antikorupcijskog djelovanja uslovljen ne samo odgovarajućim zakonskim i institucionalnim transformacijama, već i kreiranjem uslova koje će aktivnom građanstvu omogućiti učešće u donošenju odluka od najvećeg interesa za zajednicu, onda ova vlast uopšte nije promjenila obrazac ponašanja u odnosu na raniju državnu upravu. Naime, ako su usvajanje Zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih organizacija bili „nužni izuzeci“, zašto se nastavilo sa praksom neobavještavanja i isključivanja javnosti iz procesa donošenja odluka od javnog interesa? Zar nije licemjerno osuđivati ranije, netransparentno rješavanje stambenih pitanja tužilaca i sudija, a da se pri tom iza zatvorenih vrata donose odluke koje cijepaju i uznemiruju javnost?

Borba protiv korupcije ne podrazumijeva samo post festum djelovanje - ukazivanje, istraživanje i procesuiranje, odnosno sankcionisanje zbog kršenja važećih propisa. Ona je prevashodno zasnovana na transparentnoj pripremi i usvajanju podzakonskih akata (uredbi, odluka, upravnih ugovora - tzv. javnih ugovora), odnosno uključivanju građana u proces pripremanja prijedloga zakona i strategija!

Nedavno je NVO Institut alternativa iz Podgorice predložio Vladi Crne Gore da kroz usvajanje novih praksi - objavljivanje dnevnog reda svojih sjednica, objavljivanje materijala o kojima je odlučivano bez održavanja sjednica i objavljivanje podataka o radu vladinih radnih tijela (komisija) napravi suštinski otklon od prakse ranije izvršne vlasti. Važno je istaći da i ova vlada ne ističe na dnevnom redu svojih sjednica materijale koji su označeni određenim stepenom tajnosti.

Većina kontroverzi u vezi rada prethodne izvršne vlasti zapravo su vezane za ovu vrstu dokumenata. Pored nedavno utvrđenih nepravilnosti u stambenoj politici ranije vlade, pod kišobranom odredbi Zakona o tajnosti podataka prekrivane su i odluke u vezi sa upravljanjem javnim dobrima, pružanju državne pomoći, o svim privatizacija, o KAP-u, izgradnji auto-puta i još mnogo toga, a čega se do sada još nije dotakao Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije. Pored objavljivanje svih odluka Vlade CG (donešenih na sjednicama ili van njih), kao i rješenja o određivanju tajnosti dokumenata uz odgovarajuća obrazloženja, neophodno je odredbama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji na nivou resora jasno formulisati zaduženja o informisanju javnosti. Naravno, neophodna je i sadržajna rasprava o zakonskim tekstovima kojima bi se ponovno regulisala tajnost podataka i konačno odredile stvarne nadležnosti Vlade Crne Gore. Neprimjereno je što se u rukama poslanika Skupštine Crne Gore prije prijedloga Zakona o Državnom tužilaštvu i Zakona o budžetu za 2021. godinu nije našao prijedlog Zakona o slobodnom pristupu informacija. Ni nacrt za javnu raspravu ovog zakonskog teksta još nije urađen!

Kada je u pitanju priprema i održavanje javne rasprave, bivša vlada je u okviru tadašnjeg Ministarstva javne uprave ustanovila poseban Odsjek za praćenje kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija. Odsjek je trebao da koordinira ovim procesom, da pruža stručnu pomoć u izradi odgovarajuće podzakonske regulative i pri tom podnosi godišnje izvještaje o efikasnosti i poštovanju standarda u vezi ove inkluzivne procedure. Tada su u saradnji sa SIGMA/OECD pripremljene Smjernice za praćenje kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija u Crnoj Gori.

Predizborno manevrisanje ili principijelno programsko djelovanje, ali je lokalna vlast na nedavnom zasjedanju SO Herceg Novog usvojila Odluku o učešću lokalnog stanovništva u obavljanju javnih poslova. Ovaj podzakonski akt omogućiće građanima Novog da nakon prethodnog ispitivanja, odnosno anketiranja, uzmu učešća u izrađivanju nacrta odluke, koja će nakon stručne obrade biti upućena na javnu raspravu. Reklo bi se - nakon sveobuhvatne pripreme javne rasprave, održavanje što obimnije javne rasprave! Valjda bi i državna uprava trebala da slijedi ovu dobru praksu lokalne samouprave o učešću građana u kreiranju razvojnih djelatnosti i donošenju svih pravnih akata?

Ako i postoji djelić sumnje u neophodnost razvoja ovog principa rada organa uprave, onda treba istaći da uklanjanje pretpostavki za nastanak korupcije u javnoj upravi ujedno uslovljava i lakše otkrivanje, odnosno dokazivanje koruptivnih oblika ponašanja.

Bez ovakve transformacije u regulativi i praksi javne uprave, najavljene reforme u pravosuđu - tužilaštvu i sudstvu, imaće ne samo ograničen domet, već nikako neće moći da odagnaju prigovor o pripremi institucionalnog progona političkih neistomišljenika. Jer, do 30. avgusta 2021. godine svaka konstruktivna kritika i antikorupcionaški „zvižduk“ bili su okvalifikovani kao akt protiv Crne Gore i njene državnosti! Danas je, tu nekadašnju „antripatriotsku komentaristiku“, zamjenilo stanovište aktuelne vlasti da je svaki protest građana u ime očuvanja državnosti, građanskog i sekularnog bića Crne Gore, kao i transparentnosti, zapravo marionetsko manevrisanje bivše vlasti. I, opet isti princip, ali inverzovani komentari. Neće biti da je tako i neće moći! Budućnost Crne Gore nije avers ili revers novčića kojeg samo treba okretati u džepu.

Preporučujemo za Vas