Sky - dokaz ili operativni podatak?

Kod ocjene da li se neki podatak smatra operativnim ili ima snagu dokaza u krivičnom postupku, osnovno je utvrditi na koji način se do tog podatka došlo

10796 pregleda 23 reakcija 23 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Screenshot/Youtube
Ilustracija, Foto: Screenshot/Youtube

Prethodnih dana u javnosti je posebno aktuelizovana rasprava o Sky prepiskama i njihovoj upotrebi na sudu, ali i u medijima. U prvi plan ističu se kao sporna sljedeća pitanja:

1. Da li je materijal koji je izuzet sa Sky aplikacije samo operativni podatak policije – EUROPOL-a, u kom slučaju ne bi mogao da se koristi kao dokaz u krivičnom postupku ili se radi o materijalu koji je pribavljen na način koji omogućava njegovo korišćenje kao dokaza u krivičnom postupku?

2. Da li je taj materijal autentičan i da li je moguće provjeriti njegovu autentičnost na sudu?

3. Da li se radi o jednoj vrsti tzv. masovnog nadzora i kršenja osnovnih ljudskih prava, odnosno da li je u pitanju posebna dokazna radnja tajnog nadzora komunikacije?

4. Da li se osuđujuća presuda može zasnivati na podacima iz Sky aplikacije?

5. Da li se objavljivanjem Sky prepiske u medijima krši pretpostavka nevinosti okrivljenima i da li to može uticati na nepristrasno suđenje?

Kod ocjene da li se neki podatak smatra operativnim ili ima snagu dokaza u krivičnom postupku, osnovno je utvrditi na koji način se do tog podatka došlo. Pod operativnim radom podrazumijevaju se sve kriminalističko-taktičke, tehničke i operativne mjere i radnje koje preduzima policija u vršenju policijskih poslova i koje nemaju procesni značaj, odnosno kojima se obezbjeđuju jedino operativne informacije. Međutim, one radnje koje policija preduzme u izvršavanju naredbi suda (radnja pretresa, mjere tajnog nadzora, oduzimanje predmeta i sl.), imaju procesni značaj i o tim radnjama se sačinjavaju isprave u skladu sa zakonom koje se koriste kao dokaz u krivičnom postupku. U konkretnom slučaju, materijal sa Sky aplikacije prikupile su belgijska i holandska policija po naredbi istražnog sudije u Belgiji iz marta 2021. godine, pa je neosnovana tvrdnja da se radi o operativnim podacima. Dakle, radi se dokazu koji može biti korišćen u krivičnom postupku jer materijal do koga policija dođe na osnovu naredbe suda ne može biti operativni podatak, već dokaz koga sud mora savjesno cijeniti pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima.

Naravno, autentičnost materijala sa Sky aplikacije mora biti potvrđena i drugim dokazima, a odbrani se mora omogućiti da osporava i provjerava autentičnost materijala. U protivnom, okrivljenima bi bilo povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Međutim, ako podatke sa Sky aplikacije potvrde drugi dokazi, njihovu autentičnost biće teško sa uspjehom osporiti. Zato je provjera autentičnosti Sky prepiske od ključnog značaja i u interesu je zakonitosti, pravičnosti i poštovanja osnovnih ljudskih prava. Insistiranje na potpunom izuzimanju iz spisa ove prepiske bez ikakve provjere njene autentičnosti, jednako je neprihvatljivo kao i insistiranje na osuđujućim presudama samo na osnovu sadržaja te prepiske.

U slučaju Sky prepiske ne radi se o mjerama masovnog nadzora jer takav nadzor se nije mogao ni sprovoditi prema korisnicima. Radilo se o naredbi suda za prikupljenje dokaza koja je predstavljala jednu vrstu naredbe za pretres, a ne o naredbi nadzora koja se uvjek odnosi na budući nadzor neke komunikacije. Na isti način, po naredbi suda, vrše se i pretresi prostorija kada postoje osnovi sumnje da će se pretresanjem pronaći tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za krivični postupak. Osporavanje sadržaja Sky poruka sa argumentom da se radilo o masovnom nezakonitom nadzoru jednako je osnovano kao kada bi okrivljeni u čijem stanu su pretresom pronađena pisma i druga pisana komunikacija sa drugim licima koja ukazuje na izvršenje krivičnih djela, tvrdio da sud nema pravo da ta pisma koristi kao dokaz jer bi njihovim čitanjem kršio njegovo pravo na privatnost. Inače, u praksi nijesu rijetki slučajevi kada se po naredbi suda utvrđuje sadržaj telefona okrivljenih. I u tim slučajevima radi se uvijek o naredbi o pretresanju, a ne o nadzoru jer se nadzor može odrediti samo u odnosu na buduće radnje.

Kako je već navedeno, osuđujuća presuda ne može se zasnivati samo na sadržaju sa Sky komunikacije. U krajnjem, niko se ne može osuditi samo na osnovu sadržaja pribavljenog i mjerama tajnog nadzora (MTN) koje su određene i sprovedene po zakonu, već one služe tužilaštvu da pribavi druge dokaze koji bi potvrdili sadržaj sa MTN-a. Dakle, tužilaštvo mora pribaviti druge dokaze kojim će prvo nesporno identifikovati okrivljene kao korisnike ove aplikacije, a zatim i potvrditi istinitost onoga što se navodi kao sadržaj poruka.

Objavljivanje Sky prepiske u medijima može kršiti pretpostavku nevinosti okrivljenih. Međutim, kod činjenice da je najveći dio materijala sa Sky aplikacije tužilaštvu bio dostavljen još 2020. godine, da se radi o veoma uznemirujućim podacima koji djeluju prilično uvjerljivo i da tužilaštvo dugo vremena nije nalazilo osnova da bilo šta preduzme, bilo je u javnom interesu da mediji te podatke objave u trenutku kada su do njih došli. Naravno, pri izvještavanju o ovom pitanju fokus bi morao da bude na utvrđivanju pune istine koja će obezbijediti da svi koji su izvršili krivična djela budu procesuirani i osuđeni, ali i prije toga da niko nevin ne bude osuđen. U svakom slučaju, integritet suda bi morao da obezbijedi nepristrasno suđenje u svakom predmetu, bez obzira na izvještavanje medija i očekivanja javnosti. Jedino očekivanje javnosti koje sud mora opravdati jeste da sudi u skladu sa zakonom.

Na kraju, smatram da materijal sa Sky aplikacije može biti korišćen kao dokaz u krivičnim postupcima, njegova autentičnost mora biti provjerena i potvrđena drugim dokazima, a u prikupljanju materijala sa Sky aplikacije nije se radilo o nezakonitom nadzoru već o jednoj vrsti pretresa kojim su pronađeni tragovi krivičnog djela i predmeti važni za krivični postupak. Dalje, osuđujuća presuda ne može se zasnivati samo na Sky prepisci, a na sudu je da odluke donosi nepristrasno, u skladu sa zakonom i na način koji će pokazati da su uzaludni pritisci i pokušaji uticaja na sud, bez obzira da li se tim pritiscima krši pretpostavka nevinosti okrivljenih ili se pak neargumentovano pokušava izbjeći bilo kakva provjera istinitosti informacija koje osnažuju višegodišnje sumnje da je crnogorsko društvo ogrezlo u korupciji i organizovanom kriminalu.

Crnogorsko pravosuđe mora dati uvjerljive i jasne odgovore na pitanja da li su podaci sa Sky aplikacije istiniti ili ne i koja je dokazna snaga Sky prepiske. U krajnjem, te odgovore će dati i sudovi u drugim državama, ali i Evropski sud za ljudska prava. Možda to bude i svojevrstan test za crnogorsko pravosuđe. Usklađenost stavova crnogorskog pravosuđa sa stavovima Evropskog suda za ljudska prava pokazaće gdje smo u odnosu na poglavlja 23 i 24, odnosno u oblasti reforme pravosuđa i osnovnih prava i oblasti pravde, slobode i bezbjednosti.

Autor je advokat

Bonus video:

(Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrici "Kolumne" nisu nužno i stavovi redakcije "Vijesti")