Komentari: "Kad je Niče plakao" na Barskom ljetopisu - Vijesti.me
POZORIŠNA STORIJA O NASTANKU PSIHOANALIZE

"Kad je Niče plakao" na Barskom ljetopisu

Elementi tjeskobe, sputane seksualnosti, suočavanja sa suicidom kao jedinim mogućim izlaskom iz bijede bivstvovanja, prezasićenja konvencijama društvenog i porodičnog života, bili su dramatično rediteljski akcentovani i glumački interpretirani