Komentari: Strategija za saobraćaj nije plod struke - Vijesti.me
PROF. DR VUJADIN VEŠOVIĆ, DEKAN FSKL

Strategija za saobraćaj nije plod struke

“U izradi dokumenta koji treba da spriječi greške pri planiranju, projektovanju i izgradnji, i koje se ne mogu ispraviti, nijesu učestvovali diplomirani inženjeri saobraćaja ni jedini fakultet iz ove oblasti u Crnoj Gori”