Bogić Rakočević: Ne prihvatam pritiske

447 pregleda 0 komentar(a)
Bogić Rakočević, Foto: Savo Prelević
Bogić Rakočević, Foto: Savo Prelević

Nakon najave zaposlenih da ne odustaju od potpunog prekida rada, reagovao je direktor Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević”, Bogić Rakočević.

U njegovom reagovanju stoji: “Od početka rada na novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta izložen sam pritisku u vidu čestih anonimnih prijava određenim institucijama vezanih za izradu ovog akta i raznih drugih aktivnosti usmjerenih ka njegovom nedonošenju. Svima je nedvosmisleno jasno da smo u obavezi da donesemo navedeni akt u skladu sa važećim propisima. Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u NBCG ‘Đurđe Crnojević’ propisano je Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i neophodno je usklađivanje sa odredbama istog. Sve druge opcije, kao i stanje status quo su neprihvatljive. Nakon donošenja Odluke o organizovanju JU NBCG ‘Đurđe Crnojević’ koju je Vlada donijela na sjednici 16. 2. 2012, Centralna narodna biblioteka je promijenila naziv, a to je značilo donošenje novog Statuta, kao i usaglašavanje i donošenje novih opštih akata. Vlada je u oktobru 2012. usvojila novi Statut, a utvrđen je i prioritet izrade novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u biblioteci. Predmetni akt nije donesen, a na snazi je Pravilnik iz 2006. Kao lice odgovorno za zakonitost rada ove ustanove, u skladu sa članom 23 stav 2 tačka 5 i 11 Zakona o kulturi, i obavezi utvrđenoj u članu 40 GKU za oblast kulture pokrenuo sam postupak za donošenje Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji u JU NB ‘Đurđe Crnojević’. Svi zaposleni su obaviješteni i imali su priliku da dostave predloge, primjedbe i sugestije u toku postupka donošenja akta. Radno tijelo za izradu akta je povodom izjašnjenja zaposlenih održalo 12 sjednica razmatrajući svaki podnesak pojedinačno. Kako su istakli i sami zaposleni sve je bilo transparentno.

U Pravilnik smo ugradili predloge zaposlenih u pogledu naziva za pojedina radna mjesta koja nijesu predviđena GKU, u skladu sa datim mišljenjima Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, a odražavaju specifičnost poslova na pojedinim radnim mjestima u biblioteci. Šta će biti dalje to ne znamo i nije u našoj nadležnosti. Nakon niza naših dopisa za pojašnjenje cijele situacije očekujemo da se oglasi i resorno, odnosno Ministarstvo kulture.

Svakako, u toku izrade Pravilnika imao sam u vidu i razvojnu komponentu kao i zakonske nadležnosti NB, posebno u dijelu obavljanja naučno-istraživačkog, razvojnog i savjetodavnog rada, s čim su se složili i predstavnici Sindikata. Imajući u vidu navedene zakonske obaveze kao i potrebu da zajednički konkretizujemo zahtjeve zaposlenih, sa namjerom da do okončanja postupka donošenja akta pokušamo da riješimo iste, održan je sastanak sa IO Sindikata na kojem je postignut dogovor, ali je isti od strane Sindikata prekršen.

Predstavljanje i zastupanje nosi odgovornost za zakonitost rada ustanove te bilo koji pritisak da radim suprotno tome ne prihvatam, a zaposleni će svoja prava ostvarivati u skladu sa važećim propisima. Cijeneći dosadašnju dobru praksu neposredne komunikacije sa zaposlenima o svim pitanjima vezanim za našu ustanovu, prekidam ovakav vid ‘razgovora’ s njima bez obzira što ću time pokvariti planove pojedinaca željnih senzacionalizma, trača i rabota koje nijesu u skladu sa zakonima naše države”.

Bonus video: