UPUTILI JAVNI APEL

Glumice i glumci umjetničkog ansambla CNP traže razrješenje Sošića i Tomović

"Naš trud, dobra volja i neupitna tendencija da probleme riješimo unutar kuće i struke više puta smo se obraćali pisanim i usmenim zahtjevima i Upravi i Savjetu Crnogorskog narodnog pozorišta, čak i resornom ministarstvu, no to nije pokazalo pomake"

9406 pregleda 19 komentar(a)
CNP (Ilustracija), Foto: Duško Miljanić
CNP (Ilustracija), Foto: Duško Miljanić

Gumice i glumci umjetničkog ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) uputili su javni apel za razrješenje umjetničkog direktora CNP Željka Sošića i poslovne direktorice Milice Tomović.

Apel koji potpisuju glumice i glumci umjetničkog ansambla CNP-a, Aleksandar Gavranić, Ana Vučković, Ana Vujošević, Andrea Mugoša, Danilo Čelebić, Dejan Ivanić, Gorana Dragašević, Jadranka Mamić, Jelena Minić, Jelena Nenezić Rakočević, Kristina Obradović, Milivoje Mišo Obradović, Nada Vukčević, Nikola Perišić, Radmila Božović, Slavko Kalezić, Žaklina Oštir, Žana Gardašević Bulatović i Zoran Vujović prenosimo u cjelosti:

Nakon skoro dvogodišnjih bezuspješnih pokušaja uspostavljanja dobre i zdrave komunikacije sa Upravom naše kuće, sa ciljem prevazilaženja čitavog niza problema u Crnogorskom narodnom pozorištu, primorani smo da uputimo javni apel za hitno razrješenje umjetničkog direktora Željka Sošića i poslovne direktorice Milice Tomović.

Naš trud, dobra volja i neupitna tendencija da probleme riješimo unutar kuće i struke više puta smo se obraćali pisanim i usmenim zahtjevima i Upravi i Savjetu Crnogorskog narodnog pozorišta, čak i resornom ministarstvu, no to nije pokazalo pomake.

Razlozi za nagomilano nezadovoljstvo su mnogobrojni i članovi ansambla CNP-a stoje na raspolaganju nadležnim institucijama za sve informacije i dokaze za cijeli korpus problema sa kojima se suočavaju više mjeseci unazad.

Najdrastičnije primjere njihovih postupaka spram umjetničkog ansambla CNP-a navešćemo u ovom apelu:

1. Pokušaj otpuštanja četvoro glumaca u sred epidemije korona virusa i to glumaca koji su svojim prethodnim ugovorima stekli pravo na transformaciju ugovora na neodredjeno. Umjesto toga, poštom na praznik rada bez prethodno obavljenog razgovora na tu temu, uručeno im je Rješenje o prestanku radnog odnosa. Nakon reakcije većinskog dijela ansambla, uz podršku strukovnog udruženja kao i posredovanje Premijera i resornog ministarstva, uprava je promijenila odluku, ponudila i potpisala neadekavtne ugovore na godinu dana i pod našim pritiskom nadoknadila materijalnu štetu koju je prouzrokovala prekidanjem radnog odnosa.

Nakon toga, obratili smo se za pomoć Inspekciji rada koja je ustanovila da je u pomenutom slučaju zakon prekršen i naložila da se glumcima transformišu ugovori na neodredjeno vrijeme. Medjutim, da su odlučni u namjeri da naškode glumcima naša Uprava je dokazala ulažući žalbu na odluku inspekcije. A da paradoks bude veći, sve to čini direktorica Milica Tomović, koja je inače nezakonito imenovana (što imamo potvrdjeno od inspekcije rada i značajnog broja pravnika), jer Zakon o kulturi, član 47 propisuje organe upravljanja, i egzaktno definiše razliku izmedju poslovnog direktora i direktora. Član 21 Zakona o pozorišnoj djelatnosti propisuje da pozorišnom ustanovom upravlja pozorišni savjet i direktor. Odlukom iz 2014.godine iz Statuta CNP-a izbrisan je pojam poslovni direktor i preimenovan u direktor. Dakle, po Statutu CNP-a ni po samoj sistematizaciji pozorišta radno mjesto poslovnog direktora (afirmisanog iz oblasti društvene djelatnosti) je nepostojeće.

2. Pokušaj otpuštanja glumice koja je u CNP-u zaposlena šest godina i čija transformacija ugovora na neodredjeno nije izvršena. Naprotiv, osim kršenja člana 37 Zakona o radu, u tom slučaju, svjedočili smo i kršenju člana 7 istog zakona gdje umjetnički direktor na osnovu informacija o bračnom, porodičnom i imovinskom statusu daje obrazloženje za Rješenje o prestanku radnog odnosa, brutalno je diskriminišući.

3.Za sve to vrijeme dok naša Uprava otpušta proizvodni kadar-glumice i glumce, protivno preporukama Vlade Crne Gore pomenuta Uprava zapošljava kadrove bez konkretnog angažmana i vizije.

4.Posmatrati glumce kao "topovsko meso" oglušujući se o mjere NKT-a, te u situaciji pandemije i drastičnog povećanja broja oboljelih Uprava je odlučna u naumu da postavi komad sa dvadeset i pet glumaca na sceni, plus tehničko osoblje i saradnici.

A nakon naših molbi za uvažavanje NKT mjera broj glumaca se neznatno smanjio uz obrazloženje da je "repertoarska politika iznad epidemiološke situacije".

5. I pored 6 direktora, okvirno 140 zaposlenih u tehničkom i administrativnom sektoru ova krovna institucija kulture broji samo 26 aktivnih, zapošljenih glumaca. No ipak, pozorišna mašinerija na čijem čelu je pomenuta uprava nije u stanju da godinu i po dana od usvajanja Pozorišnih pravila izvrši kategorizaciju glumaca, čime bi u skladu sa svojim radom i zalaganjem odredjeni broj glumaca osim napredovanja u struci ostvario i materijalno bolji status.

Osim gore navedenih primjera koji i dalje stoje neriješeni;

Osim mnogobrojnih situacija koje traže pojašnjenje sa viših instanci (sistematizacija neusvojena od 1997.godine, nezakonita zapošljavanja, interna/externa revizija,...);

Nakon niza koraka učinjenih na štetu esencije jednog pozorišta-glumaca;

Nakon mnogobrojnih naših obraćanja i njihovih višemjesečnih ignorisanja naših zahtjeva čije je ispunjenje nužno potrebno kako bi skladno funkcionisali;

Nakon niza obećanja i niza manipulacija od strane Uprave CNP-a;

Molimo nadležne institucije da oslobode nacionalni teatar od nekompetentnih ljudi nedostojnih funkcije koja ih je zadesila.

Nacionalno pozorište predstavlja krovnu instituciju kulture jedne zemlje. Ozbiljno i promišljeno vođeno može biti jedan od najboljih ambasadora našeg društva u regiji, pa i u svijetu. Na čelu takvih institucija u regionu se nalaze sve sami potvrđeni umjetnici i stručnjaci iz oblasti pozorišnih djelatnosti.

Na osnovu činjenica, evidentno je da profesionalna biografija nije preporučila ni gospodju Tomović, ni gospodina Sošića za predstavnike najvažnije državne institucije kulture.

Iza "preporoda", "sjaja", "kapitalnih projekata" CNP-a kako to često izgleda prevashodno u ličnim promocijama gospodina Sošića, stoje nezadovljni državno, regionalno i evropski nagradjivani reprezenti kulture Crne Gore.

Preporučujemo za Vas