U Narodnom muzeju fali 2.914 predmeta, nedostaje stručnog kadra, objekti loše obezbijeđeni

"U odnosu na prostorne kapacitete, uslove i mikroklimatske uslove za čuvanje muzejskog materijala, Državna komisija je konstatovala da u prostorima kojima raspolaže NMCG nijesu obezbijeđeni optimalni uslovi za smještaj i čuvanje muzejskog materijala i muzejske dokumentacije"

18361 pregleda 782 reakcija 21 komentar(a)
Narodni muzej Crne Gore, Foto: Filip Roganović
Narodni muzej Crne Gore, Foto: Filip Roganović

Državna komisija za nadzor nad svim postupcima revizije u Narodnom muzeju u konačnom izvještaju konstatovalaje da ovoj ustanovi nedostaje 2.914 muzejskih predmeta.

Najviše predmeta, 1.333, fali u Njegoševom muzeju, zatim Muzeju kralja Nikole (967 predmeta), Istorijskom muzeju, Stalna postavka (324 predmeta), Etnografskom muzeju (194), a Umjetničkom muzeju fali 96 predmeta.

foto: Vlada Crne Gore

U rezultatu revizije se navodi da nedostaje 3.679 predmeta iz crnogorskog dvora koji su odnijeti 1919. godine, kao i 19 dokumenata, dva naslova iz bibliotečke građe i 169 bibliografskih jedinica iz Bibliotečko-arhivskog odjeljenja NMCG.

foto: Vlada Crne Gore

"Od čega je 898 muzejskih predmeta i bibliografskih jedinica sa statusom kulturnog dobra (u: Etnografskom muzeju – 102, Umjetničkom muzeju – 7, Muzeju kralja Nikole – 104, Njegoševom muzeju – 360, Istorijskom muzeju, Stalna postavka – 231 i 94 bibliografske jedinice iz Bibliotečko-arhivskog odjeljenja)", navodi se u rezultatima revizije.

foto: Vlada Crne Gore

Navodi se da je državna komisija tokom vršenja nadzora konstatovala da su revizione komisije NMCG, u većoj mjeri, radile reviziju u skladu sa datim preporukama i pravilnicima o muzejskoj, arhivskoj i bibliotečkoj djelatnosti.

foto: Vlada Crne Gore

"Državna komisija je insistirala na dobijanju što relevantnijih podataka, što je podrazumijevalo korekcije samih izvještaja i njihovo usklađivanje sa propisima. Takođe, po prvi put je urađen istraživački postupak sve raspoložive dokumentacije, što je od velikog značaja za ukupni fond NMCG. Podaci do kojih se došlo tokom postupka revizije predstavljaju dobar osnov za još kompleksniji posao u narednom periodu, koji se odnosi na uspostavljanje muzejske dokumentacije, u skladu sa propisima. Rezultati revizije biblotečke i arhivske dokumentacije, ukazuju na potrebu daljih istraživanja u cilju dobijanja podataka o onim predmetima koji nijesu identifikovani u postupku revizije", navodi se u rezultatima revizije.

foto: Vlada Crne Gore

U opštoj ocjeni stanja se navodi da je analizom postojećeg pravnog okvira u regionu Državna komisija konstatovala da je postojeći pravni okvir u Crnoj Gori bio dovoljan da se na suštinski način obezbijedi javni interes u ovoj oblasti kroz dosljedno sprovođenje kako zakonskih obaveza tako i dosljednom primjenom propisa.

foto: Vlada Crne Gore

"Aktivnosti u okviru većine organizacionih jedinica u ranijem periodu u okviru NMCG nijesu sprovedene u skladu sa propisima koji uređuju muzejsku djelatnost i zaštitu kulturnih dobara. Ova konstatacija je podržana činjenicom da se imperativna zakonska norma odrazila na kompletan muzejski fond, na njegovo stanje, odnosno stepen očuvanosti muzealija i kulturnih dobara, a kao posljedicu je imala nedostatak muzejskih predmeta iz Narodnog muzeja".

foto: Vlada Crne Gore

U opštoj ocjeni se navodi da na "nezadovoljavajuće stanje i loše rezultate rada u okviru NMCG upućuje činjenica nedostatka odgovajućeg stručnog kadra u svim službama koje se bave poslovima muzejske djelatnosti".

foto: Vlada Crne Gore

Ističe se i da dokumentaciona služba NMCG se nije pokazala kao pouzdan izvor informacija o stanju muzejske dokumentacije zbog nedostatka stručnog kadra.

"NMCG nije u potpunosti primijenio propise iz oblastu muzejske djelalatnosti nakon 2010. godine, te je isto imalo za posljedicu otežan postupak revizije ukupnog muzejskog materijala, muzejske, dokumentacione, biblotečke i arhivske građe koja se čuva u ovoj ustanovi. Naročiti problem je uočen u oblasti zaštite pokretnih kulturni dobara koja se nalaze u NMCG. Može se zapaziti da nije postojao kontinuitet u saradnji sa službom zaštite, nekad Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, odnosno sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara", navodi se u reviziji.

foto: Vlada Crne Gore

U odnosu na prostorne kapacitete, uslove i mikroklimatske uslove za čuvanje muzejskog materijala, kako se dodaje, Državna komisija je konstatovala da u prostorima kojima raspolaže NMCG nijesu obezbijeđeni optimalni uslovi za smještaj i čuvanje muzejskog materijala i muzejske dokumentacije.

foto: Vlada Crne Gore

"Ovakva konstatacija proistekla je iz činjenice da NMCG ne raspolaže dovoljnim prostorom za smještaj i ekspoziciju muzejskog materijala. Takođe, mikroklimatski uslovi depoa su nezadovoljavajući, jer zbog lošeg ventiliranja prostora dolazi do kondenzacije. U odnosu na sprovođenje preventivnih mjera zaštite Državna komisija je osim loših klimatskih uslova konstatovala potpuni izostanak preventivne konzervatorske zaštite, što se dovodi u vezu sa nesprovođenjem postupka revizije, a ima direktan uticaj na stepen očuvanosti muzejskih predmeta".

foto: Vlada Crne Gore

Takođe je konstatovano da da objekti NMCG nijesu kvalitetno obezbijeđeni.

"Takođe, kontrola pristupa osoblja i korisnika muzejskog materijala i dokumentacije nije obezbijeđena na adekvatan način, odnosno ovaj važan segment muzejske djelatnosti nije u dovoljnoj mjeri organizovan u skladu sa Pravilnikom o zaštiti muzejskog materijala i muzejske dokumetancije. Državna komisija je konstatovala da dosadašnja muzejska dokumentacija nije sadržala podatke o kulturno-istorijskoj, ali ni materijalnoj vrijednosti muzejskih predmeta, te je kroz nadzor nad sprovođenjem revizije u NMCG, urađena kulturno-istorijska vrijednost, odnosno sistematizovani su muzejski predmeti na one sa statusom kulturno dobro i one koji imaju kulturno-istorijske vrijednosti, ali do sada nijesu valorizovani. Radi obaveze osiguranja muzejskih predmeta i objekata NMCG, neophodno je u narednom periodu sprovesti odredbu člana 5 stav 1 tačka 7 Zakona o muzejskoj djelatnosti, koja propisuje da je muzejska kategorija stepen kulturno istorijske vrijednosti muzejskog predmeta koja je utvrđena na osnovu njegove stručno-analitičke obrade, a u postupku izrade muzejske dokumentacije utvrditi i materijalnu vrijednost muzejskih predmeta. Imajući u vidu da je u postupku revizije zapažen značajan broj nedostajućih predmeta, Ministarstvo kulture je aktom br. 04-015/20-526 od 31.01.2020. godine zatražio od NMCG da na osnovu prikupljene dokumentacije, pokrene odgovarajući postupak kod Uprave policije, što je NMCG i učinio dostavljanjem zahtjeva sa dokumentaijom o nedostajućim muzejskim predmetima (akt NMCG Upravi policije br. 01-388 od 24.02.2020. godine i Državnom tužilaštvu br. 01-389 od 24.02.2020. godine, sa spisakom muzejskih predmeta za koje je u postupku revizije utvrđeno da nedostaju u NMCG)", navodi se u opštoj ocjeni stanja.

Bonus video: