NVO: Sporna zakonitost raspodjele sredstava od strane Ministarstva kulture

"Iskazujemo utemeljene sumnje da je proces odlučivanja praćen konfliktom interesa, kršenjem zakona i netransparentnošću, što ukazuje na mogućnost koruptivnih i kriminalnih radnji tokom njegovog sprovođenja"

2388 pregleda 4 komentar(a)
Aleksandar Bogdanović, Foto: Boris Pejović
Aleksandar Bogdanović, Foto: Boris Pejović

Devet nevladinih organizacija, koje u svom fokusu rada imaju kulturu kroz različite programe, uputilo je otvoreno pismo ministru kulture, Aleksandru Bogdanoviću, povodom Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa "Razvijajmo kulturne navike!" cijeneći, kako su naveli, da sredstva nisu raspodjeljena zakonito i u javnom interesu.

Pismo su potpisali Otvoreni kulturni centar Herceg Novi, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore, ART 365, Institut za savremenu umjetnost, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO), NOVA Centar za feminističku kulturu, Korifej i Udruženje glumaca Crne Gore.

"Iskazujemo utemeljene sumnje da je proces odlučivanja praćen konfliktom interesa, kršenjem zakona i netransparentnošću, što ukazuje na mogućnost koruptivnih i kriminalnih radnji tokom njegovog sprovođenja. Svakako, diskvalifikacija velikog broja projekata iskusnih i ozbiljnih aktera kulture zbog navodnih "tehničkih grešaka", kao i činjenica da je kao najbolji ocijenjen projekat Centra za ruralni razvoj, organizacije koja, prema našim saznanjima, nema projekte u kulturi (što je zakonski uslov za učešće u konkursu) – činjenice su koje su dovoljno zabrinjavajuće da skrenu Vašu pažnju", navodi se u saopštenju nevladinih organizacija.

Dodaju da je riječ o Odluci kojom se raspoređuju budžetska sredstva koja su isključivo namijenjena akterima i razvoju nezavisne kulturne scene, koja omogućavaju njihov rad i opstanak, i koja moraju stići do njih zakonito i transparentno.

"Takođe Vas podsjećamo da je Ministarstvo kulture u obavezi da omogući razvoj te scene i spriječi odlivanje tih sredstava na račune pojedinaca i nevladinih organizacija na sumnjivim adresama. U skladu sa tim, molimo Vas da javno saopštite na koji način odabrani projekti korespondiraju sa utvrđenom strategijom razvoja kulture, kao i metodologiju evaluacije referenci organizacija čiji su projekti dobili podršku. Konkretno, interesuje nas koje su to projekte navedene organizacije realizovale u protekloj godini, kao i procjena njihovog značaja za kulturni sektor u cjelini. Kao što Vam je poznato, to su važni uslovi za učešće u konkursu, tako da bi javno razjašnjenje ovih podataka pomoglo da se otkloni sumnja da je u pitanju zloupotreba javnih resursa. Napominjemo da su naši zahtjevi javno iznešeni i da ćemo, u skladu sa potrebom zaštite proklamovanih javnih interesa u kulturi, pokrenuti javnu debatu u nastojanju da ovu situaciju eksponiramo u mjeri koja će omogućiti cjelovit uvid u aktuelnu situaciju i voditi ukidanju Odluke", zaključuje se u otvorenom pismu koje su nevladine organizacije uputile Bogdanoviću.

Bonus video: