većeras od 18 časova

Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke

Izložba u Muzeju grada Budve, povodom Međunarodnog dana muzeja

2778 pregleda 3 komentar(a)
Foto: JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA
Foto: JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA

Izložba „Ćemer - nasljeđe i ponos Crnogorke“ biće otvorena večeras u 18 časova u Muzeju grada Budve (JU Muzeji i galerije Budve), povodom Međunarodnog dana muzeja.

Izložbu će zvanično otvoriti Dobrila Vlahović, konzervatorska savjetnica. Kustosi izložbe su Ljubica Radović, MA kustos etnolog-antropolog i Goran Bubanja, kustos istoričar/muzejski savjetnik.

Suština izložbe ogleda se u konceptu koji nastoji da ukaže na značaj ženskog pojasa - ćemera, za ženu i njen položaj u crnogorskom društvu krajem XIX i početkom XX vijeka. Pored toga što plijene ljepotom i tehnikom izrade, pored estetske funkcije i funkcije prilikom odjevanja, ćemeri su imali ulogu u označavanju bračnog statusa žene i ekonomskog položaja u društvu. Način na koji je ćemer dobijen ili naslijeđen, kada i u kom periodu života, govori o njegovoj simbolici u kojoj se očitavaju kulturne karakteristike i značaj nakita/kićenja.

U okviru izložbe će biti prikazani i rezultati istraživanja na terenu, nastali bilježenjem pojedinačnih istorija predmeta i porodičnih istorija pojedinaca. Na ovaj način posjetioci će dobiti širu percepciju o upotrebi i značaju ćemera za ženu u Crnoj Gori. Boravak na terenu je omogućio budu zabilježeni primjeri upotrebe i nasljeđivanja ćemera i u savremenom kontekstu, što ukazuje na to da ta praksa još uvijek živi, čime se posebno ističe nematerijalni aspekt ovog domena kulturnog nasljeđa.

Veliku zahvalnost na saradnji i pomoći JU Muzeji i galerije Budve duguju kolegama iz Polimskog muzeja u Beranama, Zavičajnog muzeja u Pljevljima, Zavičajnog muzeja u Herceg Novom, kolegama iz Muzeja kralja Nikole i Etnografskog muzeja iz Cetinja.

Pored njih, posebnu zahvalnost ističu pojedinicma, kolekcionarima i porodicama koji su nesebično ustupili predmete za potrebe realizacije izložbe, s obzirom na to da je veći broj predmeta koji će biti izloženi upravo iz privatnih kolekcija.