Ministarstvo ne razumije umjetnike

Otvoreno pismo Krivokapiću i Abazoviću, u kojem se traži autonomija resora kulture, potpisuju udruženja glumaca, likovnih umjetnika, dramskih pisaca, filmskih producenata i reditelja, kao i Korifej teatar i Podgorica film festival

5086 pregleda 190 reakcija 13 komentar(a)
Vujović, Foto: Privatna arhiva
Vujović, Foto: Privatna arhiva

Ministarstvu kulture neophodno je vratiti autonomiju, zaključak je otvorenog pisma koje je juče upućeno predsjedniku Vlade Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku Dritanu Abazoviću, a koje potpisuje nekoliko strukovnih udruženja: Udruženje glumaca Crne Gore, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG), Udruženje dramskih pisaca Crne Gore “Naša drama”, Udruženje filmskih producenata i reditelja Crne Gore, i nevladine organizacije Korifej teatar i Podgorica film festival.

Oni apeluju i da institucije kulture treba da se posvete radu na programima (koncertima, predstavama, izložbama, istraživanjima), decentralizaciji, odgovornom upravljanju, uvođenju jasnih i transparentnih procedura za raspodjelu sredstava, podršci umjetnicima, otvaranju dijaloga i drugim pitanjima od suštinskog značaja.

”U proteklom periodu, nažalost, imali smo priliku da se uvjerimo da je, sa aspekta funkcionalnosti, Ministarstvo koje objedinjuje četiri tako važna resora kao što su prosvjeta, nauka, kultura i sport, preobimno. Nedostatak dijaloga i komunikacije institucija sa kulturnom zajednicom jedna je od brojnih posljedica ovako uređenog ministarstva, te ni nakon brojnih inicijativa i pokušaja da skrenemo pažnju na važna pitanja, nismo u tome uspjeli. Zato smatramo odvajanje Ministarstva kulture i izbor ministra/ke sa stručnim referencama iz oblasti kulture, imperativom, čime će se stvoriti jedan od osnovnih preduslova za unapređenje i razvoj kulture”, navodi se u pismu i ističe da je da je neophodno što hitnije rješavanje pitanja od izuzetne važnosti, ne samo za radnice i radnike u oblasti kulture, već i za cjelokupno društvo.

Predsjednica Udruženja dramskih pisaca, Sandra Vujović, obrazložila je zbog čega je autonomija resora kulture neophodna.

”Zato što je riječ o kompleksnoj, multidisciplinarnoj oblasti koja zahtijeva punu pažnju i posvećenost, a koje trenutno izostaju. Kao država koja je na putu evropskih integracija, kulturom se ne možemo baviti povremeno, već intenzivno i kontinuirano jer je upravo kultura, zajedno sa umjetničkim stvaralaštvom, naša specifičnost, naša lična karta, ono po čemu nas prepoznaju u svijetu i ono što ostavljamo budućim naraštajima. Ako se ozbiljno ne bavimo razvojem kulture, to znači da se ne bavimo sobom. To znači da stagniramo ili idemo u regresiju. To znači da kaskamo za svijetom. Zato se kultura ne smije zanemarivati i tretirati kao nužni trošak u godišnjem Vladinom budžetu ili sredstvo za ostvarivanje ličnih ili partijskih interesa, što je, nažalost, česta praksa. Moramo je doživljavati i tretirati kao najznačajniju investiciju, jer ona to jeste”, ističe Vujović za “Vijesti” i poručuje da je zbog toga neophodan jasan plan za svaku pojedinačnu oblast kulture.

Potpisnici pisma problematizuju i “nastavak loših praksi”, odnosno imenovanja čelnika u institucijama kulture za čije pozicije mjerilo “i dalje nije stručnost i stručne reference, već politička pripadnost i politički aktivizam”. Vujović potvrđuje da je potreban stručan i posvećen tim u svim institucijama kulture, a prvenstveno u resornom ministarstvu koji bi realizovao konkretne i mjerljive rezultate.

”Kultura ne smije biti igračka u dnevnopolitičkim nadmetanjima i sitnim stranačkim ciljevima. Ona mora ostati iznad toga, jer je to naš najvredniji zalog za budućnost. Tek kad ovo shvatimo, možemo za sebe reći da smo zrelo, moderno društvo, koje je napredovalo na civilizacijskoj ljestvici”, kazala je Vujović.

Igor Rakčević
Igor Rakčevićfoto: Privatna arhiva

I predsjednik ULUCG, Igor Rakčević, kao osnovne probleme izdvaja kadrovsku politiku za koju kaže da nije utemeljena na referencama njenih sudionika, ali i nedostatak komunikacije i poručuje da je izgubljena suštinska nit funkcionisanja ovog sektora.

”To dalje uzrokuje potpuno odsustvo razvojnih politika, ali i nemanje kapaciteta za uspostavljanje kontinuiteta već etabliranih procesa i projekata”, rekao je on.

Potpisnici pisma ocijenili su da je zabrinjavajuće to što Crna Gora još nema strateški plan i program za kulturu.

”A samim tim ni transparentnu kulturnu politiku, što dovodi u pitanje postojanje volje i vizije za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj kulture. Takođe, time se obesmišljava evaluacija postignutog, a samim tim i aboliraju od odgovornosti nadležne institucije”, stoji u pismu.

Rakčević je podsjetio da se način i mjere ostvarivanja javnog interesa u kulturi definišu Nacionalnim planom razvoja kulture, a da u izradi Nacionalnog programa, prema Zakonu o kulturi, treba da učestvuju i predstavnici naučnih i stručnih institucija, strukovnih udruženja, sindikata i drugih subjekata iz oblasti kulture (članovi 5, 6, 7 i 8).

”Takođe, zakon predviđa osnivanje nacionalnog savjeta za kulturu. Crna Gora trenutno nema ova dva instrumenta koji su krucijalni za prepoznavanje i uspostavljanje interesa u kulturi, niti je bilo ko iz struke konsultovan oko ovih pitanja. Jasno je da ne možemo očekivati valjano funkcionisanje sektora i evaluaciju Konkursa bez strateškog prepoznavanja interesa u kulturi...

Zaključak je da ovo ustrojstvo MPNKS ne obezbjeđuje potrebni okvir zastupanja interesa kulture i stoga su promjene nužne i hitne. Svako odlaganje i političko potkusirivanje s kulturom će dodatno urušavati krhko kulturno tkivo, podrivati umjetničke generacije u nastajanju i krnjiti značaj ovog vrijednog resursa”, naglašava Rakčević.

Uz lošu praksu prenijeti i stari problemi

Sagovornici “Vijesti” saglasni su da je većina problema naslijeđena, odnosno da situacija u kulturi nije bila zadovoljavajuća ni ranije.

Vujović kaže da je Udruženje dramskih pisaca osnovano početkom ove godine sa ciljem stvaranja boljih uslova rada u njihovoj sferi, jer je položaj dramaturga u Crnoj Gori bio nezavidan i prije oformljenja MPNKS.

”Što implicira da resor kulture ni ranije nije imao strateški plan kojim bi se ova specifična stvaralačka djelatnost podsticala na razvoj, a dramaturzima i dramskim piscima omogućili uslovi za rad i stvralaštvo”, kaže ona i dalje objašnjava da Crna Gora ima mali broj pozorišta, a da su filmska i televizijska dramska produkcija “tek u razvoju” i da je malo onih koji su zaposleni u institucijama kulture, pa sve to skupa otežava egzistenciju pripadnika ovog sektora.

Rakčević je priznao da je očekivao napredak u ovoj oblasti nakon promjene vlasti, a desilo se suprotno.

” Umjesto lošeg smo dobili gore, kolaps sektora i još kontroverzniju kadrovsku politiku nego ranije”.

”Vijesti” su juče komentar otvorenog pisma zatražile od kabineta premijera Krivokapića i Ministarstva prosvjete, nauke kulture i sporta, ali bez uspjeha.

I dalje bez osnovne egzistencije

U otvorenom pismu potpisnici ističu da su protekle dvije godine bile naročito izazovne za umjetnike koji nemaju stalno zaposlenje i koji su u konstantnoj egzistencijalnoj neizvjesnosti. Nezadovoljni su što je i nakon više pokušaja da MPNKS skrenu pažnju na probleme tog tipa izostao plan podrške nezaposlenim umjetnicima.

”U jeku pandemije 2021. Vlada je sačinila Paket mjera za podršku privredi i građanima, umjetnici su u potpunosti apstrahovani ovim mjerama. ULUCG se dopisom obratilo Ministarstvu finansija, ukazujući na taj propust - nijesmo dobili odgovor. Ministarstvo nazivamo nadležnim upravo iz razloga što ima odgovornost prema definisanoj grupi građana koja pod tu nadležnost potpada i čije potrebe zastupa”, ističe Rakčević i dodaje da su sa pandemijom uspjeli da se izbore, ali kao gorući problem ostaje nemogućnost servisiranja osnovnih troškova funkcionisanja ULUCG.

foto: Korektiv/Kultura

”Shodno nijemosti MPNKS, obratili smo se Ministarstvu finansija i Skupštini, koja je davne 1946. osnovala ULUCG, za interventnu pomoć”, kaže Rakčević.

Sandra Vujović podsjeća da većina članova Udruženja dramskih pisaca direktno zavisi od honorarnih angžmana, konkursa za savremene dramske tekstove i konkursa za sufinansiranje projekata koje raspisuje resorno ministarstvo i Filmski centar Crne Gore, kojih, smatra, nema dovoljno.

”Zbog toga, mnoge moje kolege se trenutno suočavaju sa ozbiljnim problemima jer ne mogu da realizuju svoje projekte i tako sebi obezbijede najosnovnija sredstva za život. Čini se da resorno ministarstvo to ne vidi i ne razumije sasvim potrebe radnika u oblasti kulture i stvaralaca”, ističe ona u nadi da će se položaj dramskih pisaca i dramaturga popraviti.

Bonus video: