Održano predavanje i promovisana knjiga

Šta je (tvoja) nematerijalna kulturna baština?

Publikacija Društva za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca predstavljena u kolašinskom Centru za kulturu

5352 pregleda 0 komentar(a)
Sa predavanja, Foto: Jelena Miladinović, CIRTIP, Kolašin
Sa predavanja, Foto: Jelena Miladinović, CIRTIP, Kolašin

Predavanje na temu „Šta je (tvoja) nematerijalna kulturna baština?“ održao je Davor Sedlarević u kolašinskom Centru za kulturu. Tom prilikom, sinoć je predstavljena i knjiga „Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“ čiji je Sedlarević koautor.

Promovisano izdanje, uz Sedlarevića, potpisuju i: etnomuzikološkinja doc. dr Zlata Marjanović, etnološkinja-antropološkinja prof. dr Ljiljana Gavrilović i arheolog i istraživač nasljeđa doktorand Dušan Medin. Publikaciju je 2020. godine objavilo Društvo za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca, u saizdavaštvu sa Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama iz Kolašina, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.

U pitanju je prva knjiga te vrste kod nas, istakli su oni. Centralni segment knjige sačinjen je od tri cjeline, s popisima elemenata nematerijalne kulturne baštine zajednica: Paštrovića, Starog grada Budve i šire teritorije Kolašina – grada i okolnih seoskih područja.

„Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“

"U tom dijelu, koji sadrži popise elemenata nematerijalnog nasljeđa, ostavljen je prazan prostor kako bi svi čitaoci mogli da dopišu ono što predstavlja njihovo nematerijalno nasljeđe i time upotpune sliku na terenu. Već iz naziva pobrojanih elemenata ove tri regije jasno se iščitava prisustvo dinarskih, balkanskih, mediteranskih i orijentalnih uticaja,spletenih s tradicijama istočnih i zapadnih carstava i republika koje su stotinama godina gospodarile ovim dijelom svijeta", istakli su iz Društva "Bauo".

U knjizi nakon toga slijedi spisak naučne, stručne i druge literature koja detaljnije opisuje i objašnjava pobrojane elemente ove tri lokalne zajednice, ali i nematerijalne zaostavštine Crne Gore, a rezime je preveden i na engleski jezik.

"U drugom dijelu knjige priložena je UNESCO Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (2003) da bi čitaoci imali priliku da integralno pročitaju ovaj dokument, bliže se s njim upoznaju, te preispitaju teorijsko-metodološke postupke autora, a, zašto da ne, i sami pristupe nadgradnji ponuđenih baza podataka. Proces nadgradnje mogu i treba da obavljaju čitaoci knjige, nosioci, čuvari i poznavaoci nasljeđa ovih regija, tako što će u praznim poljima ispod pobrojanih elemenata nastaviti da dopisuju one za koje smatraju da su važni za zajednicu iz koje dolaze. Poželjno bi bilo da o tome potom i obavijeste autore (adrese e-pošte date su na kraju knjige) i stručnu javnost, kako bi pružili doprinos istraživačima u nastojanju da što cjelovitije identifikuju i evidentiraju nematerijalno nasljeđe Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja, ne bi li se zabilježio trag o njihovom postojanju", ističe se u saopštenju.

Prisutni na predavanju i promociji, dominantno mlađa populacija, upoznali su se i sa terminologijom, međunarodnim i domaćim aktima, ali i dosadašnjim radom na prepoznavanju, evidentiranju, revitalizaciji i očuvanju nematerijalnog nasljeđa.

"Naročita pažnja posvećena je komparaciji popisanih elemenata koji su predstavljeni u publikaciji. Prikazan je priličan broj terenskih snimaka, kao i djelovi iz elaborata koji je posvećen nematerijalnom kulturnom dobru 'Tradicionalne igre kolašinskog kraja'", navodi se u saopštenju organizatora događaja.

Predavač i jedan od koautora publikacije, Davor Sedlarević, je diplomirani specijalista vaspitač za tradicionalne igre i jedan od osnivača kolašinskog Etno-kampa. Istraživač je plesno-muzičkog nasljeđa Crne Gore, autor nekoliko stručnih radova, jedne knjige, jedne monografije i kourednik nekoliko zbornika radova. Umjetnički je rukovodilac Kulturno-umjetničkog društva „Mijat Mašković“ pri JU Centar za kulturu Kolašin.