Izio vuk magarca...

Mogao bih sad da redam ser Žiletove brljotine do u beskonačnost - što bi, u aktuelnom društveno-političkom kontekstu, bilo krajnje neučinkovito - tako da (ipak) odustajem

16807 pregleda 2 komentar(a)
Skočiđevojka, detalj, Foto: Vuk Lajović
Skočiđevojka, detalj, Foto: Vuk Lajović

Postoji (opravdana) bojazan da dio cijenjenog publikuma nije ukačio poantu mog prošlosubotnjeg teksta - ili je ukačio tek dio poante - te je stoga moje pravo, a ujedno i obaveza, da (dodatno) pojasnim neke stvari...

Prvo, komično je, morate priznati, to što se ser Žile - prvi pobočnik, a ujedno i desna ruka gazda Mitketova - poziva na planski dokument naslovljen Urbanistički projekat “Turističko naselje Skočiđevojka” iz davne 2009. godine - povodom odluke da blagoslovi dva idejna rješenja grandiznih i jednako velelepnih objekata (28.280,20 metara kvadranih BRGP + 80.419,00 metara kvadranih BRGP = 108.699,20 metara kvadranih BRGP), koje namjerava da gradi stanovita kiparska offshore kompanija na lokaciji Skočiđevojka (Reževići, Budva).

U Odluci o donošenju UP “TN Skočiđevojka” - iza koje stoji Skupština Opštine Budva (20. oktobar 2009, SLCG 34/2009) - imamo Član 5, koji kaže “UP se donosi na period od 5 godina” - a imamo i Član 7 koji kaže “Za sprovođenje UP-a, nadležni su organi državne i lokalne uprave za poslove uređenja prostora”.

Da se ser Žile pozvao na dokument kojim se produžava period važenja planskog dokumenta UP “TN Skočiđevojka” do daljnjega (uz uslov da postoji takav dokument, naravno) - pogotovo ako uzmemo u obzir da se niko više i ne sjeća kad je posljednji put zasijedala Skupština Opštine Budva, te da je od oktobra 2017. godine na snazi novi zakon - sve bi (formalno-pravno) bilo u redu.

Drugo, ser Žile se poziva (“Carević da odgovori da li je aminovao betoniranje”, vijesti.me, 9. mart 2022.) na nešto što se, kako reče, zove “Strategija razvoja turizma Crne Gore 2021-2025” - u pokušaju da pljune (preko plota) na navode iz tekstova objavljenih u Vijestima na temu Skočiđevojka. Ako znamo da je Vlada Crne Gore - slava joj i milost - tek na 63. sjednici održanoj 17. marta tekuće godine donijela nešto što je naslovljeno, pazite sad - “Predlog strategije razvoja turizma Crne Gore 2022-2025. godine s Predlogom akcionog plana za 2022. godinu” - onda se otvara čitav niz pitanja, od kojih je najvažnije - sprda li se ser Žile?

Ako ser Žile, unatoč svemu, ipak insistira da ga shvatimo ozbiljno - a kladio bih se da insistira - onda se otvara čitava serija novih pitanja...

Treće...

Mogao bih sad da redam ser Žiletove brljotine do u beskonačnost - što bi, u aktuelnom društveno-političkom kontekstu, bilo krajnje neučinkovito - tako da (ipak) odustajem. Ako vam je baš do detalja, obratite se Mici Kani - pa ako Mica Kana procijeni da je ovdje riječ o ozbiljnim ogrješenjima o pozitivne zakone ove državice - svih sedam Kanica, arhitektica mladih, uzeće da vezu sitan vezak - da upoređuju tzv. urbanističke parametre iz pomenutog planskog dokumenta sa parametrima iz UTU za TK Skočiđevojka i tzv. ostvarenim parametrima iz pomenutih idejnih rješenja koje je aminovao ser Žile - što bi rezultiralo, ubijeđen sam, serijom krivičnih prijava, koje bi naš dragi Milovac (MANS) podnio Vrhovnom državnom tužilaštvu, protiv gazda Mitketa i ser Žileta.

Valjda je već svima jasno, šalu na stranu, da je gazda Mitke od samoga starta - od 4. decembra 2020 - od dana kada je u Skupštini CG izglasana vlada đenerala Krivokapića - poglavito okrenut neposrednoj bilateralnoj saradnji sa tzv. nosiocima investicionog kapitala - a u cilju realizacije zajedničkih prioriteta i ostvarivanja zajedničkih interesa kroz vrlo podsticajne konkretne projekte u turizmu - i sve to narodu na polzu - odnosno na polzu svim dobronamjernim građanima CG - majke naše.

Tako da...

***

Ne rekoh vam da se mr Novica Mitrović, sci. arh. - predsjednik Strukovne komore arhitekata (SKA - pri Inženjerskoj komori Crne Gore) - oglasio 9. februara tekuće godine (“Arhitektura “pala” na ispitu Konkursnog žirija”, ingkomora.me), povodom potonjeg barskog konkursa (vrtić i jaslice) - odnosno činjenice da je Žiri diskvalifikovao 24 od 47 pristiglih radova, što je rezultiralo nekakvom žalbom (koju Mitrović nije priložio), a koju je - navodno, je li - potpisao dio autora konkursnih radova.

Bar, mjesto na kojem bi trebalo da se gradi novi vrtić
Bar, mjesto na kojem bi trebalo da se gradi novi vrtićfoto: gov.me

”Diskvalifikovati u startu radove zbog formalnih ili neznačajnih propusta”, kliče mr Mitrović sci. arh, “a u uži izbor poslati radove koji možda nisu vodili računa o orjentaciji radnih prostora za djecu, predstavlja apsurd u stručnom smislu”.

Ovo “možda” mi je preslatko, moram priznati...

Zatim se mr Mitrović sci. arh pozvao na Izvršni odbor SKA i mudro konstatovao “da se na ovaj način ne promoviše sistem vrijednosti arhitektonskih konkursa, i ne podstiču posebno mladi arhitekti da učestvuju na njima, već se upravo postiže suprotno” - i dodao da će se “daljim aktivnostima i učešćem članova SKA na arhitektonskim konkursima koji se sprovode na ovakav način, i pod ovakvim uslovima”, baviti Skupštini SKA 17. februara.

”Žalimo zbog ovakvog stava SKA”, veli ser Žile u komentaru (“Reagovanje na saopštenje SKA”, gov.me, 16. februar) na stavove koje je iznio mr Mitroviću sci. arh, “kojim, implicirajući da je “pala” arhitektura, nesvjesno dezavuišete vrijednosti prvonagrađenog konkursnog rješenja (vrijednosti? - šalite li se vi to dragi Žile? - op.a.), omalovažavajući time rad vaših kolega. Sa druge strane, raduje nas činjenica da je Strukovna komora arhitekata iskazala interesovanje za bavljenje pitanjima poboljšanja i unaprijeđenja instituta konkursa, imajući u vidu da ista nijesu bila u vašoj žiži interesovanja u prethodnom periodu”.

Ovdje mi je najlađi, moram priznati, ovaj “nesvjesno” momenat... “Ostajemo otvoreni za saradnju sa SKA, očekujući konkretne i produktivne prijedloge za unaprijeđenje i pojednostavljenje procedure, a nikako poziv na izbjegavanje učešća na konkursima koje sprovodi ovo ministarstvo, imajući u vidu da bi takav stav načinio štetu, prije svega, članovima SKA”, zaključuje nadasve konstruktivni ser Žile - dokazujući, po ko zna koji put, da on nije slučajno prvi pobočnik, a ujedno i desna ruka gazda Mitketova.

Istoga dana - 16. februara - dvojica mladih CG arhitekta - mnogo mladih, mnogo slatkih - odapinju sitnu knjigu u pravcu SKA - sa nekakvim navodnim zahtjevom iza kojega su stali nekakvi navodni potpisnici nekakve navodne inicijative za poništenje konkursa za vrtić i jaslice u Baru - i molbom da Skupština SKA razmotri taj njihov (navodni) zahtjev.

SKA je onda kuvala desetak dana - do 1. marta - kada se konačno oglasio mr Novica Mitrović, sci. arh. (“Odgovor na zahtjev potpisnika inicijative za poništenje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica centralnog objekta za potrebe JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” u Baru”, ingkomora.me).

”Imajući u vidu da svi članovi Komore imaju ista prava i obaveze, Vaš zahtjev ne možemo usvojiti”, konstatuje mr Novica Mitrović, sci. arh. - predsjednik SKA, “jer bi na taj način Komora narušila princip ravnopravnosti prema svim svojim članovima, pošto bi zastupala prava samo određenog broja svojih članova-potpisnika inicijative, dok bi istovremeno nastupila protiv interesa drugih članova, a u konkretnom slučaju autora nagrađenih radova (! - op.a.). Zbog navedenog se ovaj predmet ne može smatrati javnim interesom koji Komora treba da zastupa” - ili u prevodu: izio vuk magarca - idemo dalje!

Da li je neko među mnogo mladima i mnogo slatkima izvukao nekakve pouke iz ove komične epizode - to bi zapravo bilo ključno pitanje u ovom trenutku...

Bonus video: