Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” iz Kikinde i Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja nakon 15 godina obnovili saradnju

Praktična nastava skulpture u terakoti i masterklasovi

Na inicijativu vajarskog odsjeka Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, a uz podršku Univerziteta Crne Gore, Prijestonice Cetinje i Turističke organizacije Cetinje, ove godine su studenati Master studija realizovali radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti

1894 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” iz Kikinde i Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja obnovili su nakon 15 godina saradnju, pa su studenti i profesori FLU sproveli praktičnu nastavu skulpture u terakoti, od 9 do 19. maja.

Pored studenata Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, u radionicama su učestovale i njihove kolege sa likovnih akademija iz Beograda i Novog Sada.

Međunarodna bilateralna saradnja dviju institucija nastavljena je u okviru programa “Studentski kamp Terra”, gdje se decenijama unazad, atelje “Terra” predstavlja kao nastavna baza mnogim studentima i njihovim profesorima iz Srbije i inostranstva pri čemu se posebno ističe pedagoška aktivnost i saradnja sa akademijama i umjetničkim fakultetima iz okruženja (Beograd, Novi Sad, Temišvar, Cetinje).

Druženje sa predavačima
Druženje sa predavačimafoto: Privatna Arhiva

Na inicijativu vajarskog odsjeka Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, a uz podršku Univerziteta Crne Gore, Prijestonice Cetinje i Turističke organizacije Cetinje, ove godine su studenati Master studija realizovali radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti. Vajarske masterklasove vodili su mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centra “Terra” i nekadašnji profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja i dr Ivana Radovanović docent Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje. Pred njih, studenti FLU Cetinje Ksenija Borozan, Nikola Balević, Sara Petrović, Aleksandra Arnatović, Milica Lakićević, Dragana Petković, Željka Pestorić i Mato Uljarević mogli su da stiču i nova znanja i iskustva sa predavanja profesora Zdravka Joksimovića sa Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda, kao i Nikole Macure i Aleksandra Bunčića sa vajarskog odsjeka Akademije umetnosti iz Novog Sada koji su sa svojim studentima u isto vreme učestvovali u programu studentskog kampa u ateljeu “Terra”.

Program desetodnevnog boravka u ateljeu “Terra” u okviru predmeta Akademska praksa, “Terra” je predložen kao dio redovnog programa druge godine master akademskih studija vajarstva FLU Cetinje u okviru obnove bolonjske akreditacije. Studentski radovi nastali na ovogodišnjoj radionici će na jesen biti prezentovani javnosti u Galeriji “Terra” nakon čega je planirani izložba u prostoru JU Muzeja i galerija Podgorice gde će, pored studentskih radova, javnosti biti predstavljeni programi u organizaciji CLPU “Terra” te potencijali i značaj budućih zajedničkih projekata.

Budući da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu “Terra”, koji ima status spomenika kulture od značaja za industrijsko nasleđe, nudi sve raspolozive tehničke i tehnološke uslove za prenošenje znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno preneseno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom.

Razmjena iskustava sa kolegama
Razmjena iskustava sa kolegamafoto: Privatna Arhiva

Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji je 2021. implementiran u depou centra “Terra”. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umjetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primjer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija.

Za vrijeme njihovog boravka takođe su bili u prilici da posjete otvaranje dviju samostalnih izložbi vajarskih radova i instalacija u organizaciji centra “Terra” (Ritualna inkluzija - Marija Jeftić Dajić - u Galeriji “Terra”, kao i izložba “Dust” autorki Andree Petraković i Tatjane Dimitrijević u Salonu muzeja “Terra”). Na ovaj način, tj. uvidom u recentno stvaralaštvo pomenutih autorki, student su mogli da steknu utisak o jednom segment aktuelne umjetničke prakse u Srbiji.

Studenti su takođe participirali kao edukatori u dječjim radionicama organizovanim u okviru programa Evropska noć muzeja koji se odvijao u Muzeju “Terra” 14. maja.

Od samog osnivanja simpozijuma “Terra” jedno od osnovnih prioritetnih jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i interkulturalizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra “Terra” da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumijevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumijevanje, interkultiralni dijalog i uspješne prakse na polju kulture i umjetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod “meke moći” kao uspješan instument bilaterane i multilateralne saradnje.