Rokovi i ozbiljne rezerve

Tata pita Milicu - Milice, dušo, ako imaš tri jabuke, i ja ti dam još tri, koliko imaš jabuka? Puno! - širi Milica ruke. Bravo Milice, veli mama, bićeš ministarka jednoga dana...

9338 pregleda 13 komentar(a)
Ana Novaković Đurović, Foto: gov.me
Ana Novaković Đurović, Foto: gov.me

Kad gospođa Novaković Đurović, ministarka ekologije prostornog planiranja i urbanizma (arhitekturica na stranu, za sad), uzme riječ - sjetim se staroga vica...

Tata pita Milicu - Milice, dušo, ako imaš tri jabuke, i ja ti dam još tri, koliko imaš jabuka? Puno! - širi Milica ruke. Bravo Milice, veli mama, bićeš ministarka jednoga dana...

Ako podvučemo liniju ispod dosadašnjeg djelovanja gospođe Novaković Đurović, ministarke u hokus-pokus Vladi Dritana Abazovića - u Vladi u koju nije lako povjerovati, bez obzira što je preživjela, za divno čudo, svojih prvih 100 dana - teško da bismo uspjeli da izdvojimo barem jedan momenat - jedan jedini - koji bi bio vrijedan pomena.

Potonje pojavljivanje gospođe ministarke na TV Vijesti (Vijesti u pola sedam, nedelja, 31. jul) nagnalo mi je suze na oči. Posebno su me onespokojili odgovori gospođe ministarke na pitanja u vezi novog (ako-bog-da) zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata - “krovnog dokumenta”, kako kažu u ministarstvu, “u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata”.

Važeći “krovni dokument” - kojega je, podsjetiću vas, izglasala Skupština Crne Gore, slava joj i milost, 30. septembra davne 2017. godine, u vrijeme kada se Pavle Radulović, zaboravljeni as, bavio održivim razvojem i turizmom (to se tada tako zvalo) - počeo je da prokišnjava čim su pale prve ozbiljnije oktobarske kiše - tako da, u načelu, pozdravljam najave da će (ako-bog-da) nešto biti učinjeno - bilo što - bez obzira na ozbiljne rezerve koje imam po pitanju sposobnosti gospođe ministarke da sagleda razmjere problema s kojim namjerava da se suoči - sve ostalo na stranu, za sad.

***

Dakle, nije se još čestito osušila boja kojom je štampan prošlosubotnji broj Vijesti - a već smo narednog dana, u nedelju, imali novinarku koja je serijom vrlo korektnih pitanja, bez namjere da zalazi u detalje, obradovala gospođu Novaković Đurović. Jedno od tih pitanja idealno se podudarilo sa jednim od pitanja koje sam postavio (sebi u bradu) u svom prošlosubotnjem tekstu.

”Ministarstvo je”, veli novinarka, “prošle sedmice (pretprošle - op.a.) uputilo Poziv za učešće zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Da li je formirana radna grupa, ko su članovi, da li eventualno ima stručnjaka koji nisu iz Crne Gore i kada očekujete da bi, okvirno, mogao biti donesen ovaj zakon?”.

Ne smetnimo s uma da je uz “Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, koji je MEPPiU odapelo 20. jula tekuće godine - odapet, 22 jula, i “Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata” - komada 1 (jedan) - te da je upravo “Direktorat za planiranje” organizaciona jedinca MEPPiU koja je odgovorna za realizaciju pitanja koja sagledava ili normativno uređuje Radno tijelo. Da li je Radna grupa isto što i Radno tijelo? - kladio bih se da jeste (a možda i nije).

”Rokovi za prijavu za članstvo u Radnoj grupi su još uvijek u toku”, kaže gospođa ministarka, “tako da mi očekujemo da do kraja sedmice dobijemo prijave (! - odapeli su Javni poziv za predstavnika/cu NVO u Radnoj grupi/tijelu/timu, a još nijesu načisto ko će (a ko neće) ući u Radnu grupu/tijelo/tim - op.a.). Ja vjerujem da ćemo mi u avgustu imati, izvjesno, negdje, oblikovanje ovog radnog tima, a da će realno početi sa radom u septembru. Želja je da to uradimo što prije (ne sumnjam - op.a.). Bilo bi idealno da završimo do kraja godine. Imamo paralelno izradu Prostornog plana (imate, paralelno, i izradu Plana generalne regulacije - op.a.), u toku ste s tim, dakle, bilo bi idealno, ali ponavljam, ako treba proći mjesec ili dva nekog inicijalnog, zamišljenog roka, više sam pristalica tog pristupa, u korist kvalitetnog rješenja (Haliluja! - op.a.).

OK, prvo - vjerovali ili ne, rok koji je dat zainteresovanoj javnosti da pruži konstruktivan i nesebičan doprinos u inicijalnoj fazi izrade Nacrta novog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je 30 dana - od 20. jula, kada je odapet Poziv, što će reći da rok ističe 19. avgusta, tačno u ponoć. MEPPiU se obavezalo, sa svoje strane, da će “sve pristigle inicijative, predloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj” u kojem će, uz imena i prezimena pojedinaca, ili naslove organa, organizacija, udruženja, biti poredane i njihove inicijative, te predlozi, sugestije, komentari itd. - i da će izvještaj biti objavljen na adresama gov.me i euprava.me - i dostavljen učesnicima u roku od sedam dana “od isteka navedenog roka od 30 dana”.

Predivno!

Podsjetiću vas da je MEPPiU 21. juna prošle godine, u vrijeme stolovanja zaboravljenog Ratka Mitrovića, odapelo, citiram, “Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, te da se stiglo i do “Izvještaja o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata”, koji je objavljen 26. avgusta, dva mjeseca i kusur dana od odapinjanja Javnog poziva - jer je, u međuvremenu, dati rok od 30 dana bio produžen.

A kako nijesam primijetio da se neko iz aktuelne postave MEPPiU sjetio da pomene taj Izvještaj - da li to znači da su organi, organizacije, udruženja i pojedinci koji su se odazvali na prošlogodišnji Javni poziv, u obavezi da ponovo dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare - copy & paste ili forward - i ko im garantuje, ako se odluče na takav korak, da njihov doprinos i ovoga puta neće biti ignorisan.

Ratko Mitrović
Ratko Mitrovićfoto: Boris Pejović

Kad već pomenuh copy & paste - moram primijetiti da je “Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata” od 21. juna prošle godine, (gotovo) identičan aktuelnom Javnom pozivu - copy & paste - što me dodatno onespokojava.

Drugo, MEPPiU je 5. jula prošle godine odapelo “Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata” - da bismo 30. jula, nakon nekih tri nedelje i kusur dana od odapinjanja poziva, bili obaviješteni da “u propisanom roku nije bilo prijavljenih kandidata”.

Hoće li biti odaziva na “Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, koji je MEPPiU odapelo 22. jula tekuće godine - vidjećemo.

I treće...

OK, i ovo je previše...

Bonus video: