ARHITEKTURA

Investitor je - zakon

Opet, ne budimo licemjeri i kažimo da ova dva člana nijesu ništa drugo do li pokušaj da se ustaljena praksa - investitor se pita! - stavi u tzv. okvire djelovanja u skladu sa zakonom. Toliko o obećanim reformama...

16024 pregleda 3 komentar(a)
Hotel “Kraljičina plaža” u izgradnji, Miločer, Foto: Vuk Lajović
Hotel “Kraljičina plaža” u izgradnji, Miločer, Foto: Vuk Lajović

Ne mogu a da ne primijetim da je moj prošlosubotnji sastav na temu “Jesen oko mene i u meni” - polučio izvanredan uspjeh. Priznaćete, nadam se, da je 18.000 i kusur pregleda i gotovo nevjerovatnih 14 komentara zavidan rezultat - što me, ako ništa drugo, nagoni na zaključak da sam na pravom putu - i da sa toga puta nipošto ne smijem da skrenem. Pa ako me “se sete” kad budu odlučivali o Julkicama naredne, ili neke od narednih godina, “sete se, ako se ne sete, nikom ništa, to je bila moja dužnost” itd.

A o arhitekturici (tehničkoj disciplini, a ujedno i umjetnosti građenja) kad se steknu tzv. sistemski uslovi. Ne mogu da pjevam u slavu prečiste djevice Arhitekture, gospe naše, slava joj i milost, dok se naš tzv. sistem - ili, preciznije, ono što je ostalo od našeg sistema, a malo je ostalo, gotovo ništa - pretvara u svoju suprotnost.

***

Pa da vidimo...

Vlada Crne Gore (u međuvremenu prekrižena) utvrdila je na sjednici održanoj 18. jula tekuće godine (mjesec dana prije nego što će biti prekrižena), nešto u što je teško povjerovati - a što je naslovila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata - Zakona koji je, ujedno, i naš “krovni dokument”. Zatim je, časa ne časeći, dostavila taj Predlog na ruke gospođi mr Danijeli Đurović, predsjednici Skupštine Crne Gore, radi stavljanja u skupštinsku proceduru - i to po hitnom postupku, molim vas.

U Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (SLCG - 64/17, 44/18, 63/19, 82/20) lijepo piše, Član 216: “Plan generalne regulacije Crne Gore donijeće se u roku od 60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona./ Donošenjem Plana generalne regulacije Crne Gore prestaju da važe svi državni i lokalni planski dokumenti u njegovom obuhvatu (! - op.a.), osim Prostornog plana Crne Gore (SLCG, 24/08, 44/12 i 8/16) - i još, preko svega, imamo stav 3: “Plan iz stava 1 ovog člana sadrži i uslove uklapanja bespravnih objekata” - a kako niko ne zna, a ponajmanje gospođa Novaković Đurović, ministarka, u kojoj je fazi, trenutno, izrada PGRCG - unatoč činjenici da 6. oktobra tekuće godine, bože zdravlja, ističe pomenutih 60 mjeseci od stupanja na snagu našeg krovnog dokumenta u oblastima planiranja i izgradnje - Dritanova okoš-bokoš-prdi-kokoš-pita-Baja-kol’ko-tebi-treba-jaja Vlada se dosjetila kako da doskoči toj nezgodnoj okolnosti - pa u Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, imamo Član 1 - koji je, ujedno, i moj omiljeni član Predloga, koji kaže: “U Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (SLCG, br. 64/17, 44/18, 63/19 i 82/20) u Članu 216, stav 1 riječi; “od 60 mjeseci” (u prvobitnoj verziji Zakona, koja je objavljena u SLCG 64/17, od 6. oktobra 2017, stoji - 36 mjeseci - op.a.) zamjenjuju se riječima: “od 72 mjeseca.”.

Stambena zgrada u izgradnji, Stara varoš, Podgorica
Stambena zgrada u izgradnji, Stara varoš, Podgoricafoto: Screenshot/TV Vijesti

Da je neznana družina koja stoji iza Predloga konsultovala moju malenkost po tom pitanju - predložio bih, bez imalo ustezanja, da se riječi “od 72 mjeseca” zamijene riječima “od 720 mjeseci” - ili još, još bolje, riječima “donijeće se kad se donese” - da se ne bismo više igrali.

PGRCG zamišljam kao (nesistematizovanu, nekoherentnu) gomilu informacija neophodnih da bi MEPPiU - ili ista institucija pod drugim nazivom - preuzelo ulogu apsolutnog arbitra po svim pitanjima koja se tiču djelovanja u prstoru - uključujući tu i nelegalnu (divlju) gradnju. Ili, maksimalno pojednostavljeno, u trenutku kada PGRCG bude usvojen - a to se, izvjesno je, neće desiti u dogledno vrijeme - nećemo više ići kod Filipa Aleksića (glavni arhitekt PG) ili kod Vladana Stevovića (glavni arhitekt BD) da nam udari pečat na Idejno rješenje - pečate će udarati isključivo glavni državni arhitekt. Koje su konsekvence toga - o tome ne želim ni da razmišljam - a da će se graditi, u to nema sumnje - i to, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, sve više i više - gdje ko hoće i kako ko hoće.

Drugo - u CG, trenutno, ne postoje kapaciteti - kadrovski, odnosno stručni - da bi se golem i vrlo osjetljiv zadatak naslovljen PGRCG realizovao na zadovoljavajući način - na način koji je u skladu sa elementarnim principima odgovornog gazdovanja prostorom. Ako mi ne vjerujete, otvorite registar planskih dokumenata - kad ga IT stručnjaci ožive, trenutno je u off-u (četvrtak, 1. septembar, 19:00) - i ovjerite što se tamo dešava - sondirajte materijal, tu i tamo - pa će vam biti jasno kako stojimo, kad je riječ o planiranju prostora i urbanizmu (arhitekturica na stranu, za sad).

***

U Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, imamo i Član 2 - koji je, ujedno, moj omiljeni član Predloga i koji kaže: “Poslije Člana 218b dodaju se dva nova člana koji glase: Sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja/ Član 218c/ Radi sprovođenja planskog dokumetna koji se primjenjuje do dana donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore (ah taj Plan... - op.a.) investitor je dužan da raspiše javni konkurs (pazite: investitor je dužan da raspiše javni konkurs - a ne The Ministarstvo - op.a.) za izbor urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja./ Investitor je dužan da o datumu raspisivanja konkursa iz stava 1 ovog člana obavijesti Ministarstvo, najkasnije 30 dana, prije dana raspisivanja tog konkursa./ Radi sprovođenja konkursa iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da u roku od 10 dana od dana obavještenja Ministarstva obrazuje Komisiju za izbor urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja./ Komisiju iz stava 3 ovog člana čine dva predstavnika investitora i jedan predstavnik Ministarstva (! - op.a.)./ Urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje, koje izabere komisija iz stava 4 ovog člana na osnovu sprovedenog javnog konkursa, predstavija sastavni dio tog planskog dokumenta (! - dokumenta, pretpostavljam, u zahvatu kojega se nalazi “predmetna lokacija”, što bi se reklo - op.a.)”.

Može li bolje od ovoga? Posmatrano za pozicija investitora - teško da može. Posmatrano sa pozicija tzv. javnog interesa i tzv. struke - dosegnuta je tzv. apsolutna nula: 273,15°C - nema ispod...

”Izabrano”, veli, “urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje/ Član 218d/ Urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje koje je investitor izabrao na javnom konkursu (koje su izabrala dva predstavnika investitora i jedan predstavnik Ministarstva, preciznije - op.a.), radi sprovođenja planskog dokumenta do dana stupanja na snagu ovog zakona, predstavija sastavni dio tog planskog dokumenta”.

Opet, ne budimo licemjeri i kažimo da ova dva člana nijesu ništa drugo do li pokušaj da se ustaljena praksa - investitor se pita! - stavi u tzv. okvire djelovanja u skladu sa zakonom. Toliko o obećanim reformama...

OK, ispucah - nastavak u sljedećem broju.