Vlaović: Kulturna ponuda Kolašina mora biti bogatija

Kazala je da se Centar za kulturu Kolašin, kao jedina ustanova kulture u ovoj opštini, bavi organizacijom i realizacijom širokog spektra kulturno-umjetničkih djelatnosti, podsjećajući da Ministarstvo u kontinuitetu sufinansira različite aktivnosti iz ove oblasti

2199 pregleda 8 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

U Kolašinu je neophodna dalja institucionalna izgradnja i organizacija kulture, a Ministarstvo kulture i medija će pomoći u sanaciji nekadašnje Osnovne škole “Risto Manojlović”, koja je tekovina NOR-a i time doprinijeti valorizaciji potencijala grada.

To je saopštila ministarka kulture i medija Maša Vlaović, koja se tokom boravka u Kolašinu sastala sa predstavnicima Opštine Kolašin, organizatorom festivala Korifej i predstavnicima JU Centar za kulturu.

„Sanacija i održivo korišćenje nekadašnje Osnovne škole “Risto Manojlović” u Kolašinu nije samo valorizacija potencijala tog grada, već je i tekovina NOR-a, koju smo u obavezi da štitimo i čuvamo za buduće generacije”, istakla je Vlaović.

Ukazala je da je Ministarstvo kulture i medija, na inicijativu Udruženja boraca i antifašista, a imajući u vidu stanje objekta, kao i njegove prostorne kapacitete, preduzelo aktivnosti na definisanju buduće namjene objekta i izradi Projektnog zadatka, kako bi se stvorili preduslovi za izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova i time obezbijedila njegova održivost.

foto: PR Centar

Ministarka je istakla da je ovaj objekat od posebnog značaja, podsjećajući da su se u njemu održavali I, II i III zasijedanje ZAVNO-a Crne Gore, te da ima status kulturnog dobra od 1952. godine.

„Kao i u mnogim drugim opštinama, i u Kolašinu je neophodna dalja institucionalna izgradnja i organizacija kulture, u konkretnom slučaju kontinuirano unaprijeđivanje rada i funkcionisanje jedine javne ustanove kulture“, smatra Vlaović.

Ocijenila je da je u cilju postizanja ovih ciljeva neophodno dosljedno primjenjivati propise Zakona o kulturi, koji se, kako je navela, prije svega odnose na stručnost i kompetencije organa rukovođenja i upravljanja javnom ustanovom, dok je radi konzistentnog i kontinuiranog vođenja kulturne politke neophodno donošenje opštinskog programa razvoja kulture.

„Takav strateški dokument obezbijedio bi u punoj mjeri analizu postojećeg stanja i projekciju budućeg kulturnog razvoja, shodno potencijalima Opštine“, rekla je Vlaović.

foto: PR Centar

Kazala je da se Centar za kulturu Kolašin, kao jedina ustanova kulture u ovoj opštini, bavi organizacijom i realizacijom širokog spektra kulturno-umjetničkih djelatnosti, podsjećajući da Ministarstvo u kontinuitetu sufinansira različite aktivnosti iz ove oblasti.

„U okviru Centra za kulturu Kolašin radi i Folklorno društvo ''Mijat Mašković'', čiji rad je značajan zbog etnokoreoloških i etnomuzikoloških istraživanja i njegovanja tradicionalne muzike i plesa kolašinskog kraja, posebno, zahvaljujući terenskom radu, istraživanju i evidentiranju ovog dijela nematerijalne kulturne baštine.” istakla Vlaović.

Kazala je da će, imajući u vidu kontinuirani značaj razvoja kulture na sjeveru, kao i značaj festivala kao što je Korifej, Ministarstvo kulture i medija nastaviti da podržava manifestacije ovog tipa i da podstiče njihovu održivost i razvoj.

Bonus video: