Licemjerje umjesto odgovornosti

Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici, Vuković je 16. septembra - nedelju dana prije nego što je dobio saglasnost - ipak proslijedio predsjedniku Skupštine GG PG

9029 pregleda 3 komentar(a)
Temeljna jama budućeg stambenog objekta u Beogradskoj ulici u Podgorici, Foto: B. Vukićević
Temeljna jama budućeg stambenog objekta u Beogradskoj ulici u Podgorici, Foto: B. Vukićević

Prije nego li stavim tačku na mučnu priču o nevoljama naših sugrađana iz Beogradske ulice u Podgorici - sjeverni krak, istočna strana - što je tek jedna mučna priča u okeanu mučnih priča o apsolutnoj disfunkcionalnosti (nesvrsishodnosti) našeg nazovi-sistema uređenja/planiranja prostora - moram vam se pohvaliti da sam iskopao, sasvim slučajno, dopis datiran 9. aprila 2019. godine - kojim Marina lzgarević - u to vrijeme v.d. Generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma (danas je Marina lzgarević Pavićević generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme pri Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) - i Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma u to vrijeme - odbijaju da daju saglasnost na predloge tri planska dokumenta iza kojih stoji niko drugi do li Ivan Vuković, gradonačelnik Glavnog grada - redom: Predlog Detaljnog urbanističkog plana “Momišići A”, Predlog Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B1”, i naravno - Predlog Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C”.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020) - čuveni Zakon Pavla Radulovića iz 2017. godine - lijepo kaže, molim vas: “Posebni postupak/ Član 219/ Planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona, za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo, mogu se, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore (ah taj PGR CG - op.a.), izrađivati i donositi po posebnom postupku propisanom članom 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 51/08, 34/11,35/13 i 33/14)” - molim lijepo.

Pomenuti Član 162c prethodnog/starog Zakona kaže: “Posebni postupak/ Član 162c/ Planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona, za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo, mogu se izrađivati i donositi po posebnom postupku./ Posebni postupak iz stava 1 ovog člana može se primjenjivati pod uslovima: da je planski dokument, u pogledu namjene i koncepcije prostora, usklađen sa planskim dokumentom šire teritorijalne cjeline, da se ne mijenja namjena prostora ni osnovni urbanistički parametri i da se planski dokument usklađuje sa propisom kojim se bliže uređuje sadržaj i forma planskog dokumenta, kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke regulacije i jedinstveni grafički simboli” - molim lijepo.

Temeljna jama u Beogradskoj ulici u Podgorici
Temeljna jama u Beogradskoj ulici u Podgoricifoto: Borislav Vukićević

U pomenutom dopisu datiranom 9. aprila 2019. godine - Marina lzgarević i Pavle Radulović kažu sljedeće: “lzrada planskog dokumenta u skladu sa posebnim postupkom u skladu sa članom 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata nalaže da planski dokument koji se izrađuje, u pogledu namjene i koncepcije prostora, mora biti usklađen sa planskim dokumentom šire teritorijalne cjeline (u ovom slučaju PUP-om Podgorice), kao i da se ne mijenja namjena prostora ni osnovni urbanistički parametri iz prethodnog Detaljnog urbanističkog plana” - i zaključuju: “Uvidom u dostavljene planske dokumente konstatuje se da nisu ispoštovani (hoće da kažu - zadovoljeni - op.a.) zakonski uslovi za davanje saglasnosti na iste.” - molim lijepo.

Marina i Pavle, nažalost, ne ulaze u detalje...

A što se tiče razloga/motiva koji stoje iza Vukovićeve Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” (SL CG 14/2018, od 27. aprila 2018.) - o razlozima/motivima možemo samo da spekulišemo - jer u pomenutoj Odluci nema ni slova o razlozima/motivima - a nijesu nam dostupni ni PUP PG - ni DUP “Gorica C” - kompletna planska dokumentacija je nedostupna - o čemu bi trebalo da povede računa upravo gospođa Izgarević Pavićević.

Nakon što su Marina i Pavle u aprilu 2019. odbili prijedlog Vukovićevog DUP-a “Gorica C”, Vuković je ili pristupio doradi prijedloga - odnosno otklanjanju manjkavosti - ili je izvršio dodatni pritisak na Marinu i Pavla - pa je 17. septembra iste godine ponovo dostavio predlog DUP-a “Gorica C” Marini i Pavlu na saglasnost - koju je dobio 23. septembra. O detaljima opet možemo samo da spekulišemo.

Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici, Vuković je 16. septembra - nedelju dana prije nego što je dobio saglasnost od Marine i Pavla - ipak proslijedio predsjedniku Skupštine GG PG - gospodinu Suhihu - kojom prilikom je “za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja” prijedloga, odredio Miljana Barovića, u to vrijeme VD sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj pri GG PG - da bi 1. oktobra 2019. godine, u SGG PG bila izglasana Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici.

A što se tiče mišljenja glasovitoga Svetislava Gavrilovoga - prvoga među crnogorskim planerima i urbanistima, a ujedno i predsjednika Savjeta za reviziju planskih dokumenata - i u to vrijeme i danas - o Prijedlogu Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici - tom mišljenju, ni uz natčovječanske napore, nijesam uspio da uđem u trag.

Da je vrag odnio šalu, uvjerio sam se nakon uvida u dokument naslovljen “Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi Nacrta detaljnog urbanističkog plana “Gorica C”” - koji je datiran 1. oktobra 2018. godine - tačno godinu dana prije usvajanja Predloga pomenutog planskog dokumenta - ali ne bih ovom prilikom ulazio u detalje - uz konstataciju da taj dokument pruža indirektne odgovore na suštinsko pitanje - koji motivi stoje iza Vukovićeve Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” - a ujedno i obesmišljava sve za što se danas zalaže i iza čega stoji ekipa nezadovoljnika iz Beogradske ulice.

Već sredinom februara naredne, 2020. godine, Vuković je izašao u javnost sa licemjernom konstatacijom, u kontekstu opetovanih nasrtaja na brdo Gorica od strane bezočnih pojedinaca koji forsiraju gradnju - da planski dokumenti, redom: DUP “Nova Varoš”, DUP “Zagorič 1”, DUP “Zagorič 1 dio Zone a”, DUP “Zagorič 2” - i, naravno, DUP “Gorica C” - “zahvataju područje koje je napadnuto gradnjom”, te da je “utvrđeno da je potrebno izvršiti dodatnu provjeru planskih kapaciteta i namjena kako bi se utvrdili definitivni uslovi za realizaciju i konačnu namjenu ovih površina” - ne propuštajući da naglasi da je Glavni grad “ranije pristupio analizi prostora u podnožju brda Gorica, posebno sa aspekta definisanja planskih rješenja u zahvatu” navedenih planskih dokumenata - i potrebe “formalno-pravnog uobličavanja trajne zaštite brda Gorica” - imajući u vidu, podrazumijeva se, “sve specifičnosti” nama Podgoričanima najdražega brda.

Da li je izvršena “dodatna provjera”? - kladio bih se da nije - jer su se sredinom februara tekuće godine, u Beogradskoj ulici (u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C”) desili građani - desio se narod, što bi se reklo - o čemu ste podrobno informisani.

Vuković se nije desio - niti se iko nadao da će se desiti... Vuković je svu odgovornost, u svom stilu, prebacio na MEPPiU.

Bonus video: