Predstavnici inicijative "Kultura nije plijen" se sastali sa Spajićem: "Postignut načelni dogovor"

"Na resornom ministarstvu je da donese konačne odluke, ali ovo što nam je predloženo iz kabineta premijera je za nas, za početak, prihvatljivo", rekla je Tijana Todorović

8263 pregleda 9 komentar(a)
Tijana Todorović, Foto: Alen Hadžović
Tijana Todorović, Foto: Alen Hadžović

Predstavnici inicijative "Kultura nije plijen" sastali su se večeras sa premijerom Milojkom Spajićem. Jedna od njih, Tijana Todorović, rekla je nakon sastanka da je postignut "u načelu dogovor, konsenzus" oko njihovih zahtjeva za reforme u oblasti kulture i da se kultura "oslobodi partitokratije".

"Naišli smo na razumijevanje kod premijera. Na resornom ministarstvu je da donese konačne odluke, ali ovo što nam je predloženo iz kabineta premijera je za nas, za početak, prihvatljivo", rekla je Tijana Todorović novinarima ispred Vlade.

Očekuju da obave razgovor i sa resornom ministarkom Tamarom Vujović.

"U slučaju da se ovi neki elementarni zahtjevi struke ne ispoštuju, naravno da ćemo nastaviti sa našim akcijama. Svakako nastavljamo s akcijama, možda ne u vidu protesta, ali u vidu edukacije. Ipak, ova politička situacija koja traje veoma dugo nas je ujedinila i jedinstvo kulturnog sektora ne smijemo zanemariti i prepustiti zaboravu. Pred nama stoji veliki rad i svaki element kulture, koji želi dobro našoj državi, da se uključi, jer od nas zavisi", zaključila je ona.

Šta piše u zahtjevima

U zahtjevima za unapređenje kulturnog sektora se, između ostalog, navodi da rad Ministarstva kulture nije transparentan, da nema mehanizma koji bi pozivao na odgovornost, odnosno načina da se vrši stvarna evaluacija rada i unaprijedi njegov razvoj...

Rekli su da cijene što je nova ministarka "odala priznanje stavovima" u njihovim saopštenjima, te poručili da su tu kako bi se uspotavio konstruktivan dijalog.

Inicijativa "Kultura nije plijen" u zahtjevima je tražila: depolitizaciju kulturnog sektora, odnosno obustavljanje prakse partijskog delegiranja pozicija odlučivanja; obaveznu reviziju Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027. uz formiranje Radnog tijela sastavljenog od predstavnika institucija i stručnjaka koje će delegirati inicijativa "Kultura nije plijen".

Takođe, traže i nezavisni monitoring rukovođenja revidiranog Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027; uvođenje prakse izbore rukovoditeljki/oca nacionalnih kulturnih institucija i svih upravnih struktura putem javnih i transparentnih konkursa koji zahtijeva kompetencije i iskustvo.

Zahtijevaju i ponovno uspostavljanje kancelarije za saradnju sa Uneskom i nacionalne komisije za Unesko i da joj se povrati samostalnost u radu, kako bi se očuvala svjetska (crnogorska) kulturna baština; te izmjenu postojeće legislative koja uređuje sektor kulture i usklađivanje s najboljim evropskim iskustvima uz temeljnu analizu stanja i potreba.

Tražili su i osnaživanje kapaciteta za nadzor nad sprovođenjem preporuka i odluka vezanih za zaštićena područja svjetske kulturne baštine; kao i unapređenje Zakona o kulturi sa posebnim osvrtom na dio Zakona koji se odnosi na kulturna dobra, kako bi se "prestalo sa praksom kršenja propisai mišljenja strukovnih komisija nadležnih za zaštitu kulturnog blaga".

Inicijativa "Kultura nije plijen" traži i reviziju kvalitikacija već zaposlenih u kulturnom sektoru, posebno reviziju kompetencija i rezultata zaposlenih na mjestima odlučivanja. "Na takvim mjestima očekujemo osobe koje će poštovati etiku struke i jednako etično odstupati od govora mržnje, klerikalizma i revizionizma", naveli su.

Traže i obaveznu reviziju Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027. uz formiranje Radnog tijela sastavljenog od predstavnika institucija i stručnjaka koje će delegirati inicijativa "Kultura nije plijen"; kao i nezavisni monitoring sprovođenja revidiranog Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027.

"Ukratko, zahtijevamo široku, transparentno i snažnu platformu za dijalog između institucionalnog i nezavisnog sektora kulture, uz posebno vođenje računa o kolegama unutar institucija koji se nisu oglasili, a kako bi bez straha mogli da progovore o problemima s kojima se godinama, a neki i decenijama suočavaju", navodi se u dokumentu koji potpisuju: Tanja Markuš, Vukan Pejović, Tijana Todorović, Mladen Ivanović, Julija Milačić Petrović Njegoš, Petar Garić, Natalija Vujošević, Nikola Vukčević, Maja Marović, Ivan Đurović, Jelena Simić i Sandra Vujović.

Bonus video: