RODITELJSTVO

Kako da dijete zapamti ono što čita

Bitno je naglasiti važnost aktivnog i ohrabrujućeg roditelja koji će i svojim primjerom djetetu pokazati da je čitanje važna aktivnost
171 pregleda 0 komentar(a)
čitanje, Foto: Shutterstock
čitanje, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 27.11.2016. 11:43h

Sposobnost čitanja jedna je od osnovnih, ali i složenih vještina koja je povezana sa školskim uspjehom, a doprinosi samopouzdanju i motivaciji za uspjehom i kasnije u životu.

Djetetu možemo pomoći da razvije efikasne strategije, u zavisnosti od cilja čitanja. Ukoliko se radi o školskom gradivu, djetetu možete pomoći

  • Prije učenja zajedno pogledajte slike i ilustracije, pročitajte naslove i podnaslove. Dijete takođe može pročitati i podebljane rečenice na pojedinim stranicama. Može se podstaknuti i predviđanje sadržaja samo na osnovu naslova. Ovo će pobuditi interes djeteta i pripremiti ga na informacije o kojima će čitati.
  • Pitanja se mogu postavljati i zapisivati za vrijeme čitanja. Valja uputiti dijete da se za vrijeme čitanja upita je li razumjelo gradivo.
  • Pokažite djetetu na jednom odlomku teksta način na koji može pomoći sebi da pronađe glavnu misao. Koristite podcrtavanje i označavanje. Podcrtava se ono što treba zapamtiti, a što je ujedno i nova informacija.
  • Na kraju poglavlja može se napisati kratak sažetak koji sadrži podcrtane glavne ideje. Posebno je korisno kada dijete koristi sopstvene riječi pri sastavljanju sažetka. Nakon čitanja sažetka, neka vam ga dijete pokuša prepričati svojim riječima.
  • Podstaknite vizualizovanje sadržaja putem dijagrama ili crteža. Djetetu možemo predložiti da radnju priče ili gradivo (npr.istoriju) zamisli kao film.
  • Zajedno odredite strukturu priče: mjesto, vrijeme, likove, tok radnje, problem, rješenje. Pričajte sa djetetom o sadržaju teksta.

Ukoliko dijete ima problem i sa tečnošću i brzinom čitanja:

  • Možete da čitate naizmjenično na glas. Na određenim mjestima se zaustavite. Prodiskutujte i pokušajte radnju da povežete sa ličnim iskustvom. Čitajući sa djetetom na glas, modelujte pravilno naglašavanje i izgovor riječi kod djeteta.
  • Osigurajte dovoljno materijala za čitanje djetetu: časopise, stripove, knjige i zajedno posjećujte knjižaru. Neka samo odabere knjige koje bi ga mogle zanimati.

I na kraju, bitno je naglasiti važnost aktivnog i ohrabrujućeg roditelja koji će i svojim primjerom djetetu pokazati da je čitanje važna aktivnost.