Sve faze razvoja karijere

Prva faza u razvoju karijere je faza uvođenja u posao, ispitivanje sopstvenih ciljeva, mogućnosti i snaga, faza orijentacije i učenja
428 pregleda 0 komentar(a)
posao, Foto: Www.shutterstock.com
posao, Foto: Www.shutterstock.com
Ažurirano: 22.04.2012. 11:58h

Na početku želim da napravim razliku između karijere i posla. Posao određuje organizacija u kojoj je pojedinac zaposlen i to je nešto što osoba odrađuje na radnom mjestu da bi bila plaćena.

Karijera je povezan, sukcesivan slijed poslova i radnih iskustava osobe tokom radnog života, koja prati promjene u preferencijama, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinaca.

Posljednja faza je tzv. zrela karijera, faza povlačenja i opadanja aktivnosti, iako u prvom dijelu ove faze osoba može mnogo doprinijeti organizaciji

Pojedinac sam planira razvoj svoje karijere. Ukoliko želi da napreduje u određenoj firmi, u planiranju mu može pomoći služba za upravljanje ljudskim resursima.

Neko će reći da danas nemamo mogućnost ni da se zaposlimo, a ne da planiramo razvoj karijere. Neophodno je imati plan koji želimo ostvariti u budućnosti.

Za početak, dovoljno je da to bude plan za kraći period, pa ga možemo mijenjati i dopunjavati u skladu sa napredovanjem, situacijom na tržištu rada i sl.

Prva faza u razvoju karijere je faza uvođenja u posao, ispitivanje sopstvenih ciljeva, mogućnosti i snaga, faza orijentacije i učenja.

Slijedi faza napredovanja gdje se stiče sigurnost i samostalnost u radu, dolazi do napretka, a samim tim i povećanja samopouzdanja i kompetentnosti.

Treća faza u razvoju karijere predstavlja ili potrebu osobe da se ustali na određenoj poziciji ili krizu karijere, gdje se preispituje životni stil, profesionalni ciljevi i sl.

Posljednja faza je tzv. zrela karijera, faza povlačenja i opadanja aktivnosti, iako u prvom dijelu ove faze osoba može mnogo doprinijeti organizaciji.

Kako govorimo o razvoju karijere, izgleda kao da je u pitanju uzlazna putanja.

To nije uvijek slučaj, a i kada jeste, dolazi do susreta pojedinca sa tzv. platoom u karijeri.

Karijera je povezan, sukcesivan slijed poslova i radnih iskustava osobe tokom radnog života, koja prati promjene u preferencijama, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinaca

Postoje 4 vrste platoa:

- plato potencijala – dostizanje maksimuma razvoja;

- organizacijski uslovljen plato – nedostatak slobodnih viših pozicija;

- plato ličnog izbora – pojedinci koji ne žele preuzimati, uprkos potencijalima, odgovornije menadžerske položaje;

- četvrta vrsta platoa – zaposleni ne žele da rade i daju niže rezultate od očekivanih.

Pažljivim planiranjem razvoja karijere, odabirom pravog zanimanja, organizacija u kojima radite, daćete sebi mogućnost da dostignete maksimum razvoja svojih radnih potencijala, a čini se da je to najpoželjnija vrsta platoa i jedina koja ne dovodi do negativnih emocija. Radite na tome.

Autorka je diplomirani psiholog master

Bonus video: