Porodična Kuća Adžića u Nikšiću: Za sve je kriva strana muzika...

Uložio sam 50 eura više po kvadratu u odnosu na kuću konvencionalnog načina gradnje, ali ulaganja će se isplatiti kroz uštedu energije, kaže arhitekta Adžić
429 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 18.06.2011. 10:26h

Hrabro, inovativno, jedinstveno u Crnoj Gori!

Tim su riječima kolege arhitekte predložile porodičnu kuću mr Nebojše Adžića za nagradu Evropske unije za modernu arhitekturu - Mies van der Rohe.

A šta su Adžiću govorili Nikšićani, kada su vidjeli građevinu ravnog krova, bez prozora ka ulici .

„Fasada kuće prema ulici nema otvora, što izaziva razne asocijacije kod prolaznika. Bilo je zaista raznovrsnih komentara. Sjećam se poznanika koji mi je rekao: 'Napravićeš krov kada budeš imao novca'. Bilo je i komentara tipa, 'za sve je kriva strana muzika'", priča Adžić za „Vijesti“.

On je prvi koji je napravio energetski efikasnu savremenu porodičnu kuću u Crnoj Gori. Šta to zapravo znači?

  • Kuća je kompaktne forme pa se smanjuju toplotni gubici
  • Kuća je napravljena od lokalnih materijala: drveta i opeke. Zidovi su od opeke zidane na 25 cm, sa izolacijom od 8 cm, i fasadnom oblogom od četinarske građe, postavljene na drvenoj podkonstrukciji, čime je formirana takozvana "vjetrena fasada" sa vazdušnim slojem od 5 cm
  • Konstrukcija međuspratne tavanice je od lijepljenih lameliranih drvenih greda, a završna krovna konstrukcija od rešetkastih drvenih LKV nosača, sa termoizolacijom od 20 cm
  • Prozorski otvori i balkonska vrata su zastakljeni trostrukim niskoemisionim staklima

Kuća Adžića ima podrum, prizemlje i sprat: prostor za dnevne aktivnosti je prizemlju, noćna zona je na spratu a pomoćne prostorije su u podrumu.

„U mojoj kući grijanje je u sistemu pumpe koja koristi bunarsku vodu, čija je prosječna temperatura oko 10 ˚C, a ostvaruje se preko sistema zidnog grijanja i hlađenja, gdje su u ravni konstruktivnih zidova postavljene cijevi“, pojašnjava Adžić.

"Lokalni majstori nikada nijesu prije zidali 'pruski svod'. Ja sam im pomagao. Bio sam i projektant i izvođač radova"

„U ljetnjem periodu se preko njih se spušta temperatura u prostorijama“, objašnjava Nebojša.

On napominje da je pri gradnji svoje kuće uložio oko 700 eura po kvadratu, naglašavajući da je 1000 eura po kvadratu evropski prosjek.

„Pri pravljenju kuće uložio sam više 50 eura po kvadratu u odnosu na kuću konvencionalnog načina gradnje, ali moje veća ulaganja će se isplatiti kroz 5 do 10 godina na uštedi energije za unutrašnji konfor, koji podrazumijeva: grijanje, hlađenje, ventilaciju“.

Nebojša se sjeća da je prilikom gradnje kuće i sam pomagao majstorima, posebno kada je pravio svodove od pune opeke, takozvani “pruski svod“.

„Lokalni majstori ga nikada nijesu prije zidali. Ja sam im pomagao. Bio sam i projektant i izvođač radova“, priča Adžić.

Želio je da svoju porodičnu kuću uklopi u već postojeći ambijent koji formiraju obilježja grada: džamija, bolnica, banka, kao i niz porodičnih kuća iz prošlog vijeka.

Adžić smatra, kao i stručna javnost, da primarne kubične forme, bez ikakve ornamentike i suvišnih detalja, kao i drvena fasada, ima svoju autonomiju i upotpunjuje ambijent.