Uspješna žena, uspješan muškarac

Ako muškarac postaje uspješan, tek imajući takvu ženu iza sebe, kao preduslov, pitam se zašto bi uspješne žene birale neuspješne muškarce?
123 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 30.01.2011. 11:43h

Ženski poslovi su: ... Muški poslovi su: ... Muškarci su ovakvi: ... Žene su ovakve: ...

Prisjećam se kako sam na jednom prednovogodišnjem ručku, dok sam pio mineralnu vodu, čuo ovakvu ponudu/komentar: ’’Hajde, popij crnog vina, zdravo je. Danas je ionako dan kada se muškarci već prije ponoći dobro napiju.’’ Pomislio sam i da dobronamjerno upitam: ’’A zašto žene ne mogu to isto da urade prije ponoći?’’

Umjesto svega toga zaćutao sam i odustao od komentara/dijaloga na tu temu. Ako muškarac postaje uspješan, tek imajući takvu ženu iza sebe, kao preduslov, pitam se zašto bi uspješne žene birale neuspješne muškarce?

Takođe, što stoji iza uspješne žene? Baš kao i mnogo šta drugo i ovo se uzima kao razumljivo i olako prihvata. Svaki čovjek, ima ’’muškarca’’ i ’’ženu’’ u sebi. No, radi se zapravo o ’’muškom’’ i ’’ženskom’’ principu. To je metafora! Previše mi je stalo do ljudi i života, da bi ova tema bila zanemarena. Saglasan si?

A. Da. Ženski aspekt/energija u bilo kome je onaj najdublji i najmudriji dio osobe. To je prijemčivi aspekt, vrata otvorena ka najvišoj inteligenciji kroz koja ona može doprijeti do nas u vidu intuicije – kroz unutrašnje poruke, osjećaje ili vizije.

Ako je zanemarujemo u budnom stanju, ona pokušava da dopre do nas kroz snove, emocije, ili tijelo.

Ako naučimo da je pažljivo slušamo svakog trenutka, ona će nas savršeno voditi. Muški aspekt predstavlja akciju - našu sposobnost da obavljamo stvari – da mislimo, govorimo, pokrećemo svoja tijela. Ženski aspekt prima kreativnu energiju, a muški je odašilje – izražava u spoljašnjem svijetu putem akcije.

B. Hoćeš reći da kad god muški i ženski princip u nekome ostvaruju kreativno jedinstvo, dolazi do nekog kreativnog rezultata.

A. Uravnoteženo jedinstvo muške i ženske energije u osobi predstavlja osnov svih kreacija. ’’Ženska’’ intuicija plus ’’muška’’ akcija jednako je kreativnost.

B. Da bismo imali harmoničan i kreativan život potrebno je da razvijemo i pravilno zajedno koristimo, mušku i žensku energiju u nama. Da bi uspijevali, nužno je ženski aspekt staviti u poziciju vođe – njenu prirodnu ulogu. Prava funkcija naše muške energije je potpuna jasnoća, direktnost i strasna snaga koji su bazirani na onome što nam naša prava priroda govori kroz naš ženski aspekt.

A. Dakle, priroda ženskog je ljubav, mudrost i jasna vizija izražena kroz osjećanja i želje, a priroda muškog je prihvatanje rizika da akcijom obezbijedi ono što se želi.

Vodite brigu o sebi. Srećno.