Monitor da vam je u visini očiju!

Postoje standardi za dimenzije i visinu radnog stola kao i odabir stolice. Radni sto mora da bude minimum 120 cm širok i 80 cm dubok.
355 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 14.01.2011. 17:01h

Radni sto je obavezan komad nameštaja gotovo u svakom stanu.

Bilo da se radi o dječijem radnom stolu ili radnom stolu sa kompjuterom koji koristi cijela porodica, vrijeme provedeno za stolom nije zanemarljivo. Stoga treba posebnu pažnju obratiti pravilnom odabiru stola u zavisosti od vrste posla ili uzrasta koji sto koristi.

Postoje standardi za dimenzije i visinu radnog stola kao i odabir stolice, a posebno treba voditi računa o pravilima koja važe za rad ispred kompjutera. Radni sto mora da bude minimum 120 cm širok i 80 cm dubok.

Ukoliko je monitor ravan dubina stola može biti i manja. Razmak izmedju očiju i monitora bi trebalo da bude min 50 cm. Ploča stola bi trebalo je da je mat površine i svijetle boje.

Prava visina stola se određuje tako da dok sjedite ruke budu savijene u laktovima i da dodiruju radnu površinu, a da su vam ramena opuštena.Takođe bi trebalo noge držati savijene pod 90 stepeni tako da vam stopala budu na podu.

Ponekad je teško uskladiti ove visine pa je potrebno postaviti neki oslonac za noge ispod stola. Stolica mora da bude udobna, anatomska sa naslonom za ruke i točkićima.

Naslon i sjedište stolice bi trebalo da budu podesivi, kako biste podesili ugao sjedenja i visinu na kojoj sjedite. Uvek sjedite pravo i tačno ispred monitora tako da vam je monitor u visini očiju.

Ukoliko radni sto služi za obavljanje nekog posla van radnog vremena ili za neki hobi, dimenzije stola zavise od slučaja do slučaja.

Sto bi trebalo da ima ispod ili iznad radne ploče police ili fioke kako bi se radna površina maksimalno rasteretila od suvišnog nagomilavanja svtari. Tako ćete uvijek imati bolju preglednost i više slobodne površine za rad.

Bonus video: