ODLUKA OMBUDSMANKE O ŽALBI BRANKA ČOLOVIĆA

Naslov odgovara suštini sadržine, ali kontekst neadekvatan

Svrha naslova je da istakne najvažniji aspekt teksta i zainteresuje čitaoce, uz obavezu da odgovara suštini sadržine i ne bude senzacionalistički. Pomenuti naslov, po mom mišljenju, zadovoljava ove kriterijume i ne krši niti 1. niti 3. načelo KNCG
67 pregleda 0 komentar(a)
računar, kompjuter, Foto: Shutterstock
računar, kompjuter, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.08.2015. 17:05h

Gospodin Branko Čolović obratio se žalbom 20. jula 2015. povodom članka “Ministarstvo prekinulo postupak za izdavanje dozvole “Ski Resortu” – Za kondo hotel nisu platili komunalije” objavljenog u “Vijestima” 19. jula 2015.

Gospodin Čolović smatra da je izvršena povreda načela iz tačaka 1. i 3. Kodeksa novinara Crne Gore (KNCG) tako što je naslov članka koncipiran na senzacionalistički način čime se kod čitalaca neosnovano kreira utisak da postoji dospjela obaveza kompanijie AD „Ski Resort 1450“ koja nije izvršena, pa da joj zbog toga nije izdata građevinska dozvola.

Dodatno, žalitelj ističe da tekst sadrži i netačnu informaciju da se „u Budvi za izgradnju kondo hotela komunalije naplaćuju oko 200 Eura po kvadratu“. S tim u vezi on prilaže i Odluku Opštine Budva o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 29.12.2014. godine, kojom je predviđeno da se za izgradnju hotela, kondo hotela, aparthotela, garni hotela, objekta tipa sajamskog sadržaja, šoping molova i spa centara naknada umanjuje za 60%. Tako bi se iznos propisane naknade za komunalno opremanje zemljišta za izgradnju kondo hotela na teritoriji Opštine Budva, u zavisnosti od zone u kojoj se ono nalazi, kretao između 54,30€ i 116,36€. “Umjesto toga – naglašava gospodin Čolović – „Vijesti“ su objavile da se za kondo hotele u Budvi plaća gotovo četiri puta veća naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta nego što se stvarno plaća, posebno imajući u vidu da je netačna informacija objavljena u kontekstu plaćanja naknade za objekte „Ski Resorta“, koji je lociran van Kolašina i ne može se porediti sa ekskluzivnom zonom ili nekom drugom značajnijom zonom u Budvi.”

Žalba je bila formalno uredna i dostavljena uredništvu na izjašnjenje. U izjašnjenju glavni urednik, Mihailo Jovović tvrdi da Vijesti nijesu prekršile KNCG na način naveden u žalbi, jer je tačno da kompanija, odnosno podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole nije platio komunalije. Takođe, mišljenja je da naslov potpuno odgovara tekstu, jer nigdje u naslovu ne stoji da je Ski resort dužan komunalije opštini, već da ih nije platio. U vezi sa drugim dijelom žalbe koji se odnosi na informaciju o visini komunalija u Budvi, on naglašava da je taj podatak dat radi toga da bi “čitaoci imali ideju koliko su komunalije za izgradnju hotela, a pritom nigdje nije rečeno da je to iznos koji Ski resort (ne) treba da plati za komunalije u Kolašinu.”

Kako medijacija nije imala pozitivan ishod, na osnovu navoda žalbe, odgovora uredništva i dostavljenih dokumenata donijela sam odluku da prihvatim navode žalbe koji se odnose na kršenje načela 1 KNCG, odnosno smjernice 1.23, a odnose se na iznos naknade za komunalno opremanje zemljišta koji je u članku naveden kao primjer. Istovremeno, ne smatram da je naslov članka senzacionalistički (nije u suprotnosti sa smjernicom 1.2(b)) niti da može čitaoce dovesti u zabludu, te da je tema na uglavnom korektan i cjelovit način razvijena i obrađena u tekstu.

Obrazloženje

U pogledu prvog prigovora žalitelja da je po njegovom sudu naslovom: “Ministarstvo prekinulo postupak za izdavanje dozvole “Ski Resortu” – Za kondo hotel nisu platili komunalije” izvršena povreda načela 1 i 3 KNCG, na način da je “koncipiran na senzacionalistički način čime se kod čitalaca neosnovano kreira utisak da postoji dospjela obaveza kompanijie AD „Ski Resort 1450“ koja nije izvršena” mislim da on nije opravdan. Saglasna sam sa objašnjenjem glavnog urednika da nigdje u naslovu ne stoji da je AD „Ski Resort 1450“ dužan komunalije opštini, već da ih nije platio, što je istina. U članku je u dovoljnoj mjeri objašnjeno koji su razlozi za to. Svrha naslova je da istakne najvažniji aspekt teksta i zainteresuje čitaoce, uz obavezu da odgovara suštini sadržine i ne bude senzacionalistički. Pomenuti naslov, po mom mišljenju, zadovoljava ove kriterijume i ne krši niti 1. niti 3. načelo KNCG.

Kada je u pitanju drugi dio žalbe koji se odnosi na iznos naknade za komunalno opremanje zemljišta koji je u članku naveden kao primjer, mislim da je primjedba žalitelja na mjestu i da je davanjem netačne informacije formiran neadekvatan kontekst za razumijevanje i interpretaciju navoda teksta.

U članku stoji: “I dok Opština Kolašin namjerava da oslobodi kompaniju “Ski resort” plaćanja komunalija, u Budvi se za izgradnju kondo hotela komunalije naplaćuju oko 200 eura po kvadratu.” Kako je Odlukom Opštine Budva o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 29.12.2014. godine, predviđeno da se za izgradnju kondo hotela naknada umanjuje za 60%, onda je iznos koji je mogao biti uzet kao primjer trebalo da se kreće između 54,30€ i 116,36€, što nije “oko 200 eura po kvadratu”. Budući da informacija koja je i od strane autora članka bila prepoznata kao važna za razumijevanje konteksta nije bila tačna, ovim je prekršeno načelo 1 KNCG, odnosno njegova smjernica 1.2. koja se odnosi na tačnost.

Paula Petričević je ombudsmanka dnevnog lista “Vijesti”

Preporučujemo za Vas