ODLUKA OMBUDSMANKE O ŽALBI RIFATA ALIHODŽIĆA

Bez govora mržnje, ima uvreda

94 pregleda 10 komentar(a)
kompjuter, računar, Foto: Shutterstock
kompjuter, računar, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 25.07.2015. 19:37h

Gospodin Rifat Alihodžić je 02.07.2015. podnio žalbu na tekst “O mahinacijama prilikom prijemnih ispita na Arhitektonskom fakultetu”, autora Borislava Vukićevića, objavljenog na portalu Vijesti 27.06.2015. Žalba je bila formalno uredna i uzeta je u razmatranje.

Podnosilac žalbe tvrdi da su u tekstu prekršena načela 1. i 3. Kodeksa novinara Crne Gore (KNCG), kao i da je u tekstu prisutan govor mržnje usmjeren na njegovu nacionalnu pripadnost.

Budući da proces medijacije nije imao pozitivan ishod, na osnovu navoda žalbe i izjašnjenja kako žalioca, tako i autora, donijela sam odluku da djelimično usvojim žalbu. Mišljenja sam da je došlo do kršenja načela 1. KNCG, odnosno njegovih smjernica 1.1. i 1.2(b), kao i da postoje elementi kršenja načela 5. KNCG. Istovremeno, ne nalazim da je u tekstu prekršeno načelo 3. KNCG.

Ključno pitanje je da li sporni tekst ili njegovi određeni elementi doprinose raspravi o pitanju od javnog interesa ili predstavljaju bezrazložni lični napad? Iako je tema nesumnjivo vezana za pitanje od javnog interesa, način na koji je u tekstu tretirana (dodatno imajući u vidu i niz ostalih tekstova tokom posljednjih nekoliko godina) ne doprinosi raspravi i vrlo često prelazi granicu uvredljivog govora čiji je cilj da povrijedi i ponizi, prije nego da na provokativan način podstakne raspravu o zaista važnim pitanjima. Zato smatram da je prekršeno načelo 1. KNCG, odnosno smjernice 1.1 i 1.2.b, time što tekst obiluje pretjerivanjem, jednostranim i povremeno uvredljivim formulacijama i tvrdnjama te “nečasnim komentarima”. Novinarski žanr kojem pripada ne može biti izgovor za ovakvu praksu.

Autor je svjestan sudskog epiloga situacije na Arhitektonskom fakultetu. On ne predstavlja svoje komentare kao činjenice već u više navrata ističe da su u pitanju navodi, svjedočenja, itd, na osnovu kojih izvodi zaključke, na što ima pravo. Iz tog razloga mislim da nije došlo do kršenja načela 3. KNCG.

Kada je u pitanju govor mržnje na kojeg ukazuje gospodin Alihodžić, ne slažem se sa ovom kvalifikacijom, ali mislim da je korištenje termina usko vezanog za određenu nacionalnu grupu u negativnom kontekstu, ukoliko nije na relevantan način vezano za temu, u suprotnosti sa članom 5. KNCG.

Sloboda izražavanja ne predstavlja apsolutno pravo, već uključuje i određena ograničenja, naročito kada su u pitanju ugled i prava drugih.

Paula Petričević, zaštitnica prava čitalaca Vijesti

Preporučujemo za Vas