ČETIRI PRIMJEDBE

Izvještaj ombudsmanke za novembar

59 pregleda 0 komentar(a)
portal Vijesti, Foto: Screenshot
portal Vijesti, Foto: Screenshot
Ažurirano: 16.02.2019. 15:06h

Tokom novembra je Ombudsmanki su pristigle četiri žalbe/primjedbe čitalaca. Jedna žalba se ticala kršenja člana 12 Kodeksa, jedna zahtjeva za potpunu informaciju o načinu i uslovima davanja komentara, dok su preostale dvije primjedbe zahtijevale pojašnjenja. U toku mjeseca je stigao i jedan predlog čitateljke za TV Vijesti, koji je Ombudsmanka proslijedila ovoj medijskoj kući, kao i jedna primjedba koja se ticala imovinskih kartona funkcionera, a ne objavljenih sadržaja.

Ombudsmanka je tokom novembra bila uključena u aktivnosti vezane za pitanja samoregulacije u Crnoj Gori, ali je na kraju ovog mjeseca najavila Uredništvu povlačenje sa ove pozicije, zbog mogućeg konflikta interesa koji bi nastupio u toku njenih narednih aktivnosti. Ombudsmanka je ponudila da ažurira žalbe i primjedbe koje budu pristigle u ovoj kalendarskoj godini, a da Vijesti od 01. januara 2015, godine imenuju ličnost koja će ubuduće obavljati poslove Zaštitnika prava čitalaca.

1. Gospodin Rahman Škrijelj je 18. novembra prijavio kršenje člana 12 Kodeksa. Na adresi:https://www.facebook.com/moje.rozaje.me/photos/a.1529405763961709.1073741836.1400111433557810/1529484863953799/?type=3&theater je objavljena njegova izvorna fotografija 01.09.2014. godine, a potom je ista preuzeta na: http://www.vijesti.me/vijesti/rozaje-za-ciscenje-ibra-cak-34000-eura-805607 i objavljena 17.11.2014. godine. Nakon prosljeđivanja žalbe uredništvu, na portalu je greška odmah  ispravljena i u legendi uz fotografiju stavljen odgovarajući izvor, odnosno podatak da je autor fotografije gospodin Rahman Škrijelj.

 2.  Gospođa Mersada Agović je 21. novembra uputila primjedbu vezanu za sadržaj na adresi: http://www.vijesti.me/kalac-osporava-ugovor-vlade-i-izcg-da-li-je-neko-pitao-tursku-804340, sa nadnaslovom „Kalač osporava ugovor Vlade i IZCG“ i naslovom „Da li je neko pitao Tursku“. Pošto u formularu za primjedbu nije bilo teksta žalbe, Ombudsmanka je zatražila pojašnjenje, ali ga nije dobila, te je proces žalbe time i obustavljen. 

3. Gospodin Boris Maslovski se 21. novembra uputio primjedbu povodom teksta objavljenog 19.11.2014. pod naslovom "Dragana Čukić saslušana, tvrdi da je obdukcija tražena 22 sata nakon smrti" (http://www.vijesti.me/vijesti/dragana-cukic-saslusana-tvrdi-da-je-obdukcija-trazena-22-sata-nakon-smrti-805773 ) Čitalac je ukazao na formulaciju  „saslušana“ u naslovu i u tekstu, smatrajući da  nije adekvatna jer indirektno targetira dr Čukić, a ljekarsku profesiju izlaže javnoj stigmatizaciji. Ombudsmanka je žalbu proslijedila uredništvu, a na osnovu ličnog iskustva pojasnila čitaocu da je izraz „saslušan“ povodom određenog problema postao opšte mjesto administrativnog rječnika Vladinih tijela. U kontekstu tog rječnika je savršeno jasno da ne postoji ni najmanja konotacija vezana za bilo kakvu sumnju o krivici dr Čukić, ali je takođe moguće da bi prosječan građanin mogao steći i drugačiji utisak. Proces žalbe je ovom medijacijom i okončan.

4. Gospodin Dejan Jovanović se 27. novembra žalio zbog uskraćivanja mogućnosti komentarisanja na portalu Vijesti. Ukazao je da je u objavljenom upozorenju o načinu davanja komentara navedeno da komentar može biti uklonjen, ali da nije navedena mogućnost uskraćivanja komentara. Međutim, ukoliko ovakva mogućnost ipak postoji, a nije navedena, onda „tekst  nije potpun, odnosno istinit, čime je narušen novinarski Kodeks  i ugled glasila  koje inače važi za liberalno, transparentno i nediskriminatorno“.  Čitalac je dodao da „satirično komentarisanje , unutar standardnih okvira kulturnog govora,  doprinosi kvalitetu i čitanosti teksta, jer pokazuje stav javnosti o predmetnoj temi. Sugerisao je da, ukoliko pored brisanja konkretnog komentara  postoji i mogućnost  suspenzije komentarisanja određenog autora komentara, ovakva mogućnost treba da bude javno objavljena u tekstu o načinu i uslovima davanja komentara, a pri suspendovanju bi moralo biti  poslato obavještenje zbog kojeg komentara je uvedena suspenzija. Urednik portala se saglasio sa primjedbama i predložio rješenje na način da se ispod teksta sa kratkim napomenama o komentarisanju stavi link sa ukupnim pravilima.

U ovom izvještaju navodimo cio tekst vezan za pravila komentarisanja:

Pravila komentarisanja

Administratori portala "Vijesti on-line" su ovlašćeni za primjenu pravila komentarisanja.

Ukoliko administratori portala "Vijesti on-line" konstatuju postojanje kršenja pravila komentarisanja, uslijediće upozorenje ili zabrana korisniku na korišćenje korisničkog naloga.

Pristup portalu "Vijesti on-line", odnosno komentarisanju, se može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja.

Komentari objavljeni na portalu "Vijesti on-line" ne odražavaju stav vlasnika i uredništva.

Na portalu "Vijesti on-line" zabranjen je govor mržnje, vrijeđanje po nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi, vrijeđanje ličnosti korisnika i lica čije ime se pojavljuje na sadržajima portala kao i korišćenje vulgarnih riječi. Svako korišćenje portala suprotno gore navedenom kazniće se ukidanjem korisniku prava pristupa portalu kome će biti trajno ili privremeno zabranjen pristup /banovanje/.

Svako ugrožavanje lične i porodične bezbjednosti korisnika portala kao i osoba čije se ime pominje u sadržajima portala, putem prijetnji ili na bilo koji drugi način, je nedozvoljeno i svako takvo ponašanje može biti procesuirano kod nadležnih organa.

Nije dozvoljeno postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, šovinističkog i uvredljivog sadržaja.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica.

Nije dozvoljena upotreba tzv. keyjeva, hackova, crackova ili drugog materijala ilegalne prirode, uključujući ilegalne stranice za download.

Prestupi ove vrste rezultiraće trajnom zabranom korišćenja korisničkog naloga.

Zabranjeno je oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatnih informacija u vezi sa sadržajem portala.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji podliježu autorsko-pravnoj zaštiti.

Zabranjeno je pisati velikim slovima (Full Capslock).

Zabranjeno je prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca ili korisnika Portala.

Komentari i sadržaji koji se ne odnosi na teme portala biće obrisani bez obavještavanja, a korisnicima koji šalju takve komentare i sadržaje u više navrata biće zabranjen pristup portalu.

Ukoliko korisnik smatra da je nepravedno kažnjen ima pravo da kontaktira administratora.

Odluka administratora je konačna i na nju korisnici nemaju pravo žalbe.

Registracija korisnika

Samo korisnici koji se registruju mogu komentarisati sadržaj Portala, u skladu sa ovim Pravilima.

Registrovanjem na portalu "Vijesti on-line" korisnik unosi istinite podatke i bira korisničko ime i lozinku. Zabranjena je upotreba uvredljivih korisničkih imena.

Za sve objavljene sadržaje pod korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik. Portal "Vijesti on-line" nije odgovoran za neovlašćeno korišćenje naloga, kao ni moguću štetu na taj način učinjenu trećim licima.

Portal "Vijesti on-line" ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga i usluga za koje je korisnik registrovan.           

Ombudsmanka je prisustvovala Sastanku koji je 19. 11. organizovala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori sa ciljem ostvarivanja neformalnu i  nezvaničnu vrstu komunikacije sa novinarima, sindikatom medija i samoregulatornim tijelima, kojem su pored 40 pozvanih novinara prisustvovali Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije, Nemanja Tepavčević, savjetnik za medije i informisanje i Patrick Schmelzer, Program menadžer za medije i reformu javne administracije. Svrha sastanka je bila da se predstavi novi tim Delegacije za odnose sa medijima, planirane komunikacione aktivnosti EU u Crnoj Gori, ali i da se razmijene mišljenja o opštoj situaciji u medijima kao i o evropskim integracijama posebno u svijetlu  predstojeće posjete komesara Hana 21. novembra.

 U toku novembra se Ombudsmanka se uključila u aktivnosti HRA u susret aktivnostima vezanim za dopunu Kodeksa novinara Crne Gore. Planirano je održavanje četiri tematska okrugla stola na kojima bi radna grupa sačinjena od predstavnika  Medijskog savjeta za samoregulaciju, Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu, kao i ombudsmana Vijesti, TV Vijesti, Dana i Monitora, razgovarala o najvažnijim pitanjima primjene Kodeksa i međusobne saradnje. Planirano je da se obrade teme kao što su: plagiranje medijskih sadržaja, uvredljiv jezik i jezik mržnje u medijima, kršenje pretpostavke nevinosti, neuravnoteženo i pristrasno izvještavanje i povrede prava na privatnost, naročito u pogledu identiteta žrtava nesreća i nasilja i sl.

HRA je takođe, u okviru projekta „Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja“, koji podržava Ambasada Sjedinjenih američkih država u Podgorici, prosljeđivala odgovore na pitanja vezana za samoregulaciju, na koja su odgovarali njihov pravnički tim i Marijana Buljan, stručnjakinja za novinarsku etiku, koji su inače dostupni na adresi: http://www.hraction.org/?cat=18.