Prava čitalaca

U februaru ombdusmanki stiglo 14 žalbi

Objavljena je jedna ispravka i jedno izvinjenje, dok su se u jednom slučaju podnosioci žalbe zadovoljili odlukom ombudsmana da je došlo do kršenja Kodeksa
0 komentar(a)
Ažurirano: 17.03.2014. 14:02h

U februaru 2014, ombudsmanki je pristiglo 14 žalbi (primjedbi). Objavljena je jedna ispravka i jedno izvinjenje, dok su se u jednom slučaju podnosioci žalbe zadovoljili odlukom ombudsmana da je došlo do kršenja Kodeksa, bez obaveze objavljivanja u štampanom izdanju lista.

Ovaj slučaj se može smatrati doprinosom procesu samoregulacije u smislu težnje krajnjem zajedničkom cilju dosljedne brige o poštovanju Kodeksa u svim situacijama.

Objavljivanje i administriranje komentara na Portalu ostaje trajan izazov za proces samoregulacije. U namjeri da proces učine što podložnijim samoregulaciji, Vijesti prije svake rubrike predviđene za komentare obavještavaju čitaoce da se komentari objavljuju u realnom vremenu, te da se list ne može smatrati odgovornim za napisano, da je zabranjen govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje.

Čitaoci se takođe obavještavaju da zbog takvih sadržaja mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama, a da svaki čitalac, ukoliko smatra da je došlo do kršenja Kodeksa, slučaj može prijaviti ombudsmanu na tom istom mjestu.

1. Anonimni čitalac je 3. februara ombudsmanu poslao primjedbu i zatražio samo mišljenje ombudsmana o sadržaju objavljenom istog dana, sa nadnaslovom: Svađa na parkingu, i naslovom: Umro nakon što ga je udario policajac (http://www.vijesti.me/vijesti/umro-nakon-sto-ga-je-udario-policajac-clanak-175638). Čitalac je iznio primjedbu da sadržaj, i pored toga što nije u pitanju zla namjera, izaziva dodatni animozitet prema profesiji policajca, te da se iz njega može steći utisak da je policajac radio po nekom nalogu ili kodeksu, što nije bio slučaj. Ombudsmanka se sa primjedbom nije saglasila, budući da je iz članka vidi da je došlo do sukoba zbog nepropisnog parkiranja policajca u civilu i da je potom uslijedio fizički sukob, koji je opet inicirao Tomović.

Takođe, u članku je navedeno da se pretpostavlja da je uzrok smrti komunalnog redara Milorada Vukovića u vezi sa njegovim dugogodišnjim srčanim problemima. Na taj način je novinar nastojao da unaprijed ne "presuđuje" o događaju i da sačuva objektivnost u izvještavanju. Istina je da riječ POLICAJAC u nadnaslovu privlači pažnju čitalaca, ali razlog je u tome što policajci treba da budu paradigma reda i mira, te ponašanja zasnovanog na poštovanju zakona.

2. Na članak objavljen u Vijestima i na internet portalu Vijesti 01.02.2014. godine pod naslovom BEĆIROVIĆ OD BEPLERA TRAŽI 260.000 EURA, žalio se zastupnik gospodina Zorana Bećirovića, advokat Branko Čolović.

Advokat je ukazao da je netačan podatak da je Bećirović bivši direktor firme, odnosno da je u pitanju njegova bivša firma, jer je gospodin Bećirović njen aktuelni izvršni direktor. Na taj način su Vijesti su prekršile osnovno načelo traganja za istinom iz tačke 1. Kodeksa novinara Crne Gore, kao i načelo iz tačke 3, po kome su činjenice neprikosnovene, a obaveza novinara je da ih stavlja u pravilan kontekst i da onemogući njihovu zloupotrebu.

Advokat Čolović je zahtijevao da se objavi ispravka, budući da netačni podaci štete poslovnom ugledu njegovog klijenta i predložio da odluka ombudsmana bude objavljena u Vijestima, u skladu sa Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca.

Obudsmanka je dobila izjašnjenje novinarke, koja je priznala da je došlo do greške, ali i objasnila razloge koji su je opravdano doveli u nedoumicu, a posebno neosporenu činjenicu da je nastojala da od upravo od advokata dobije sporno pojašnjenje. Ombudsmanka je bila mišljenja da, kao što je važna odgovornost medija, postoji i odgovornost prema medijima koji izvještavaju o pitanjima od javnog interesa i da načela transparentnosti i prava na informaciju treba svi da poštuju. U tom smislu je smatrala izvinjenje novinarke dovoljnim, a na Portalu će biti objavljeno da je informacija netačna i da se novinarka izvinila.

Advokat Čolović je zahtijevao da se izvinjenje novinara objavi na način kako to nalaze Zakon o medijima Crne Gore. Ispravka je objavljena 25 februara (http://www.vijesti.me/vijesti/becirovic-je-izvrsni-direktor-beplera-clanak-181748). Odgovornost za kašnjenje u objavljivanju ispravke u ovom slučaju snosi ombudsmanka, koja je u procesu utvrđivanja kršenja Kodeksa cijenila i novinarkine neosporene navode.

3. Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore, se 3. februara žalila zbog toga što Vijesti nisu objavile njihove tekstove o redovnim aktivnostima. Na osnovu uvida u tekstove, ombudsmanka je zaključila da nema riječi o ignorisanu. Sporni tekstovi svakako jesu važni za tu stranku, ali su po strukturi gotovo telegrafske crtice koje je teško urednički obraditi tako da imaju potrebnu informativnu težinu u okviru javnog interesa.

4. Kolumnista Časlav Pejović je ombudsmanu skrenuo pažnji na komentare koji su pratili članak na Portalu http://www.vijesti.me/vijesti/djeca-su-me-zvala-cigance-ali-sam-nastavljao-dalje-kao-da-nista-nisam-cuo-clanak-175579 , a širili su mržnju i rasizam. Čitalac je priložio i sporni komentar, koji je ipak izbrisan 20 minuta nakon postavljanja. Urednik Portala je objasnio da se ovakav problem javlja kada se komentari objavljuju u realnom vremenu, i pored toga što administrator briše uvredljive komentare što je brže moguće.

5. Demir Hodžić, potpredsjednik BDZ, uputio je žalbu 4. februara na sadržaj objavljen 2. februara, čiji je nadnaslov: SNALAŽENJE: Gdje su „nova lica“ studentskih i građanskih protesta u Crnoj Gori, i naslov: NEKI U PARTIJU NEKI U SPLENDID (http://www.vijesti.me/vijesti/gdje-su-nova-lica-studentskih-gradanskih-protesta-neko-partiju-neko-splendid-clanak-175467). Kako bi obrazložio koji su članovi Kodeksa prekršeni, Hodžić je proslijedio i link sa svojim člankom (http://alternativdx.blogspot.com.tr/2014/02/medijska-sloboda-koja-to-nije.html ). Uredništvo se izjasnilo da ne smatra da su prekršili bilo koji član kodeksa. Ombudsmanka je smatrala da

list išao tragom životnih izbora najistaknutijih ličnosti studentskih protesta, rukovodeći se pravom javnosti da zna gdje su sada studenti koji su opravdano privukli velike simpatije javnosti. Ipak, uočava se izvjesna tendencioznost kada se vide nadnaslov i naslov teksta: SNALAŽENJE: Gdje su „nova lica“ studentskih i građanskih protesta u Crnoj Gori, NEKI U PARTIJU NEKI U SPLENDID, iako je iz teksta jasno da niko se od trojice nije nešto posebno „snašao“ (ni bolje ni gore od većine mladih u Crnoj Gori), što se vidi u nastavku teksta. takođe, novinar je vjerno prenio suštinu izjava studentskih lidera.

Pošto nije bilo grubog kršenja Kodeksa, „kazna“ koju je izrekao blog gospodina Hodžića je po mišljenju ombudsmanke nadmašila tendencioznost nadnaslova. Takođe, ombudsmanka je uputila zamjerku zbog legende ispod fotografije gospodina Hodžića (Od MANSA do Zukorlića: Hodžić), gdje je trebalo da se umjesto toga taksativno pomene udruženje čiji je Hodžić bio tada član, odnosno partija čiji je član danas.

6. Istu žalbu kao i proteklog mjeseca je 10. februara uložio kolumnista gospodin Nikola Perović, ukazujući na uvredljive komentare na njegovu kolumnu. Ombudsmanka je ponovila da je u pitanju politika Foruma, koju možemo da prihvatimo ili ne, a urednik Portala je, na zahtjev Perovića, izbrisao sporni komentar.

7. Konzervator Zavičajnog muzeja Danilovgrad, gospodin Boško Iković se žalio na tekst HOKUS- POKUSI SA RASKIM KNEZOM PETROM, autora Slobodana Čukića, objavljen 09.02.2014. http://www.vijesti.me/vijesti/hokus-pokusi-sa-raskim-knezom-petrom-clanak-177558 Gospodin Iković je ukazao da fragment teksta „ETR“ nikada nije nošen za Beograd, kako stoji u objavljenom sadržaju, te da to predstavlja direktnu i vrlo ozbiljnu optužbu. Novinar Slobodan Čukić je pojasnio da njegova tvrdnja o tajnom iznošenju nije ciljala na “krađu”( kako je neko mogao da shvati) već isključivo na Koraćevo diskreciono pravo raspolaganja otkrivenim arheološkim materijalom. Ispravka i izvinjenje je objavljena 16. februara (u dijelu teksta sa naslovom: GREŠKA I IZVINJENJE, u okviru feljtona koji je u toku (http://www.vijesti.me/vijesti/izmisljanje-raske-prijestonice-sklaviniji-duklji-clanak-179172) .

8. Komentari koji su se pojavili uz članak http://www.vijesti.me/vijesti/zdravo-berane-predala-odbornicku-listu-clanak-176932, bili su povod žalbe Ivana Radevića, za koje je sugerisano uklanjanje.

9. Čitalac Momir Vukčević se žalio na tekst objavljen 13.02.2014, pod naslovom "Otac i sin izbjegli metak". http://www.vijesti.me/vijesti/popovici-zete-tvrde-da-mjesecima-trpe-torturu-srecom-izbjegli-metak-clanak-178380.Ombudsmanka je proslijedila reagovanje uredništvu. (Uočljivo je da u naslovu sadržaja stoji da Popovići nešto tvrde, ali ne i da je to što tvrde istina.) Izjašnjenja nije bilo zbog činjenice da gospodin Momir Vukčević nije pomenut u spornom sadržaju, a nadležni organi će sprovoditi mjere u okviru svog djelokruga, u slučaju privatne tužbe.

10. Nataša Gojković, portparolka Pozitivne Crne Gore je 13. februara uputila žalbu zbog neprofesionalnost u tekstu novine koja je izašla istog dana, na trećoj strani, sa naslovom “Pajović bi malo da se posvađa sa Lekićem preko novina”.

U žalbi je navedeno da je tekst sklop saopštenja dva politička subjekta u kojima je, s jedne strane DF saopštio da lider te grupacije Miodrag Lekić nije u svađi sa predsjednikom Pozitivne Darkom Pajovićem i s druge saopštenja Pozitivne Crne Gore u kojem se ukazuje na to da je Pajović rekao Lekiću sve što ima u Skupštini Crne Gore.

Dakle, interpretacija oba saopštenja u tekstu je korektna i ni u jednom njegovom dijelu nema komentatorskog ili analitičkog osvrta na pomenuti događaj da bi izvedeni naslov glasio onako kako glasi, što nije u skladu sa profesionalnim i etičkim principima novinarstva.

U svom izjašnjenju, urednik političke rubrike, Vladan Žugić, odbacio je takve navode, u prvom redu stoga što se PCG nije jasno odredila već ostavila prostor za različite interpretacije Na osnovu žalbe Medijskog tima PCG povodom teksta „Pajović bi malo da se posvađa sa Lekićem preko novina“, te izjašnjenja urednika političke rubrike gospodina Vladana Žugića i Vašeg odgovora na njegovo izjašnjenje, ombudsmanka je zaključila da je u naslovljavanju spornog teksta došlo do miješanja vijesti i komentara, odnosno da je isti predstavljao urednikovo razumijevanje/komentar situacije o kojoj je javnost imala interes da zna.

To znači da je došlo do kršenja člana 3 Kodeksa. Budući da ombudsman samo na izričit zahtev podnosioca žalbe može donijeti odluku kojom se žalba usvaja bez obaveze Vijesti na objavljivanje odluke, ombudsmanka je zatražila predlog od portparolke PCG i dobila odgovor da su zadovoljni tumačenjem prigovora, te da ne zahtijevaju objavljivanje odluke ombudsmana u štampanom izdanju lista.

11. Ombudsmanka je samoincijativno reagovala na komentare uz članak http://www.vijesti.me/vijesti/dukanovic-albanske-stranke-da-ocekuju-drugaciji-tretman-clanak-180012 , koji su odmah uklonjeni.

12. Gospodin Marko Kentera se 20 februara žalio povodom sadržaja objavljenog u štampanom izdanju i na Portalu: BEOGRAĐANI NUDE ARENU U TQ PLAZI (http://www.google.me/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vijesti.me%2Fvijesti%2Fbeogradani-nude-arenu-tq-plazi-clanak-180089&ei=Qa4lU5HbIcn8ygPQkoKADQ&usg=AFQjCNGe2FdMLBWqzO-2ZIKyCp4jOX8Lew&bvm=bv.62922401,d.Yms) , nakon kojeg su slijedili pojedini uvredljivi komentari. Sudeći da nema nikakve druge mogućnosti osim da uđe u neprijatnu i nisku prepisku sa anonimnim čitaocem, gospodin Kentera je zatražio uklanjanje komentara, što je smjesta i učinjeno.

13. Portal i komentari su bili povod žalbe čitaoca koji je to do sada radio u više navrata, a pod nadimkom Tutko Nemutko. Čitalac je ukazao na neopravdano brisanje komentara koji su se ticali pitanja NATO integracije. Urednik Portala je objasnio da politika uređivanja „prihvata generalizacije“, ali ne i lične uvrede, zbog čega je komentar koji se inače ticao gospodina Igora Lukšića uklonjen.

Ombudsmanka je zaključila da je komentar ipak trebalo da bude izbrisan, i pored toga što je čitalac tvrdio da su riječi „bezočno“ i „lopovi“ imale karakter generalizacije. Sporna žalba, međutim, prati trend primjedbi koje se tiču stavova da list na neki način podstiče mišljenja koja idu u prilog NATO integraciji. Međutim, imajući u vidu sve priloge koji se tiču ove teme, ombudsmanka smatra da Vijesti ipak nastoje da se održi balans u objavljivanju različitih stavova po ovom pitanju.

14. Načelne prirode je bila i primjedba čitalaca sa nadimkom Zoko Zoki, od 25 februara, a ticala se izvještavanja o sudskim procesima i presumpciji nevinosti. Čitalac nije naveo konkretni sadržaj. Ombudsmanka je mogla samo da se saglasi sa načelnom primjedbom, koja spada među najčešća ogrešenja o Kodeks u svim crnogorskim medijima, što svakako ne opravdava Vijesti. Zatražila je i taksativni primjer, ali se čitalac više nije javljao.

Monitoring medija

U toku februara, ombudsmanka je zapazila značajan broj naslova i nadnaslova sa znakom pitanja, odnosno nekim oblikom potencijala, kako bi se ostavio prostor i za drugačije tumačenje, odnosno da se ne bi ugrozila presumpcija nevinosti (na primjer: SPECIJALIZACIJE U KIC NAMJEŠTENE? INSPEKTOR ANB-a PRIJETIO KOMARU? KO JE MIRNO GLEDAO DOK „KLAN“ NASRĆE? DA LI JE PREDSJENICA PLAILA KONAVLE? IMA LI DRŽAVE ILI DA SE ŠAMARAMO? PLIJENIĆE SE IMOVINA I BEZ ODLUKE SUDA? MALOLJETNIK POMAGAO UBICAMA? i slični).

Riječ je o izrazito pozitivnom pomaku u pravcu nalaženja balansa u izvještavanju o pitanjima od javnog interesa. Ipak, i dalje treba nastojati na stišavanju senzacionalističkog tona naslova/nadnaslova, kojeg je bilo i u toku ovog mjeseca (na primjer: ACO UCRTAO DUŠKU VILE I HOTELE ili: PREMIJER POZIVA NA NASILJE). Upitnik i u ovom slučaju takođe bi bio doprinos kritičkom posmatranju i slobodnom komentarisanju onih koji su u društvu moćni u politici ili ekonomiji, a o čemu govori član 2 Kodeksa.

Preporučujemo za Vas