prava čitalaca

Ombudsman "Vijesti" usvojio žalbu: Naslov preduhitrio presudu

Ombudsman je 10. 01. 2014. donio odluku da je naslovom i nadnaslovom ipak došlo do kršenja člana 1 i 3 Kodeksa novinara
5 komentar(a)
Ažurirano: 20.01.2014. 12:16h

Zaštitniku prava čitalaca se 29. 12. 2013. godine obratio gospodin Boban Šćepanović zbog najave na naslovnici (nadnaslov: “BERANSELO: Radnik Ski-centra Kolašin 1470 otpušten jer ga je šef vidio na Dnevniku 2“ i naslov: „Ne može na protest kad je bolovanje“) i sadržaja objavljenog u članku sa nadnaslovom „PROGON: Radnik SKI centra Kolašin Ratko Čogurić poslije bolovanja ne može nazad u firmu“ i naslovom „Dobio otkaz jer je bio na protestu“, objavljenog na strani 11. dnevnog lista Vijesti, 16. 12. 2013.

Nakon analize sadržaja i izjašnjavanja obe strane, ombudsman je 10. 01. 2014, donio odluku da je naslovom i nadnaslovom ipak došlo do kršenja člana 1 i 3 Kodeksa novinara u smislu da su činjenice dijelom iskrivljene, zbog čega se može steći netačna pretpostavka.

Naime, čitaoci su, u kontekstu slučaja Beranselo, svakako mogli steći utisak da je riječ o neutemeljenom progonu, pri čemu su „Ski centar Kolašin 1450“ i njegov direktor Šćepanović na pomalo iskrivljen način stavljeni u kontekst ovih protesta.

Iz cjeline teksta, međutim, vidi se da su obje strane, pa i sindikalni rukovodilac, imali priliku da kažu svoj stav te da su novinar i urednik o tome brižljivo vodili računa. Iz teksta je očigledno da je rješenje o otkazu donijeto zbog zloupotrebe prava na plaćeno odsustvo, ali i to da je kao dokaz poslužio televizijski snimak, a ne medicinsko vještačenje. Gospodin Čogurić je najavio tužbu, koju i poslodavac očekuje, ali se nadnaslovom i naslovom, prvo na naslovnici, a potom u tekstu, nije smio prejudicirati ishod budućeg sudskog spora.

Ombudsman smatra da ni novinar ni urednik nisu namjerno kršili Kodeks, o čemu svjedoči kontekst članka i uvažavanje svih strana. Međutim, zbog svijesti o značaju građanskih protesta koji se tiču zdrave životne sredine i učešća građana u donošenju odluka, podlegli su izvjesnoj dozi senzacionalizma u izvještavanju, u smislu njegove nedovoljne tačnosti.

Preporučujemo za Vas