OMBUDSMAN "VIJESTI"

Ako smo prekršili kodeks, žalite se

Žalbe čitaoci treba da pošalju poštom na adresu Ombudsman, Bulevar revolucije 11, 81000 Podgorica ili putem elektronske pošte na ombudsman@vijesti.me
59 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 12.12.2013. 14:58h

Kada čitalac procijeni da tekst koji je objavljen u “Vijestima”, a tiče se lično njega, nije u skladu sa novinarskim standardima, on može ombudsmanu da uputi žalbu, uz svoje lične podatke, e-mail i poštansku adresu. Pravna lica moraju da dodaju i matični broj. Za maloljetnike, pritužbe podnose njihovi roditelji odnosno staraoci.

Žalbe čitaoci treba da pošalju poštom na adresu Ombudsman, Bulevar revolucije 11, 81000 Podgorica ili putem elektronske pošte na ombudsman@vijesti.me.

Žalbe treba da se odnose na konkretan članak u novinama, i sadrže predlog šta “Vijesti” treba da urade povodom teksta. Žalbe se podnose u roku od 30 dana od objavljivanja članka u listu, odnosno sve dok je na internetu.

Ombudsman će odlučivati o žalbama koje ispunjavaju sve ove uslove, a ukoliko su nejasne on će se obratiti osobi koja je podnijela za naknadnu dopunu. Uredništvo je dužno da ombudsmanu dostavi svoj odgovor na pritužbu. Nakon Odluka o usvojenoj žalbi, dostavlja se “Vijestima”, koje su dužne da je objave najkasnije u trećem izdatom broju od dana prijema odluke, odnosno u roku od sedam dana od dana prijema odluke na portalu. Na posebnoj stranici portala vijesti.me čitaoci će uskoro moći da se detaljno obavijeste o Poslovniku sa detaljnim uputstvima za čitaoce, i radu ombudsmana uopšte.

Čitaoci “Vijesti” mogu slati i svoje primjedbe, komentare i sugestije ombudsmanu i kada se objavljeni članak ne tiče direktno njih. Osim rješavanja po žalbama zaštitnik čitalaca može i samoinicijativno reagovati ako ocijeni da je prekršen Kodeks a ako zatraži da se takvo upozorenje objavi u štampanom izdanju i na portalu vijesti.me, uredništvo je dužno da to uvaži.

Ombudsman će u redovnim kolumnama obrađivati pojedine aspekte poštovanja etičkih i profesionalnih standarda u izvještavanju “Vijesti” i ukazivati na način za njihovo poboljšanje.

Preporučujemo za Vas