ODLUKA OMBUDSMANKE

Žalba na tekst o Mamuli djelimično usvojena

Ombudsmanka “Vijesti” razmotrila žalbu na tekst ”Mamula: Melju se stijene, ne arheološki ostaci”
1178 pregleda 1 komentar(a)
Ostrvo Mamula, Foto: Anto Baković
Ostrvo Mamula, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 22.08.2019. 08:53h

Gospodin Miljan Vujošević podnio je žalbu na tekst ”Mamula: Melju se stijene, ne arheološki ostaci” objavljen u Vijestima 18. jula 2019. U žalbi on tvrdi da je prekršeno načelo 1 Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), smjernica 1.3.(a) Postupanje sa izvorima, tako što izjava koju je dao novinarki Vijesti povodom radova na Mamuli nije data ispred građanske inicijative (GI) ”Bokobran”, niti ispred NVO ”Servis za Bokobran” već da ju je dao u lično ime, posebno imajući u vidu da je portparolka GI ”Bokobran”, gospođa Antonela Rajčević Stjepčević novinarki rekla da ne želi da u ime GI ”Bokobran” dodatno komentariše svoj post na Facebook-u koji je probudio interesovanje novinara Vijesti za radove na Mamuli. Dalje, tvrdi da je smjernica 1.2. (a)(b) KNCG prekršena tako što njegova izjava nije tačno niti objektivno prenesena u tekstu, da nije bio upoznat sa činjenicom da će tema teksta biti arheologija jer da kao laik ne bi davao izjavu za Vijesti u ovom kontekstu, kao i da ”Bokobran nije NVO već GI. Takođe, tvrdi je u vrijeme davanja izjave njegovo mjesto u GI ”Bokobran” bilo ”djelimično zamrznuto” jer je radio u inostranstvu sa čim je, navodi u žalbi, novinarka bila upoznata. Navedenim je, zaključuje gospodin Vujošević, nanesena šteta GI ”Bokobran” i njemu lično.

Tokom procesa medijacije u kom su učestvovale obje strane nije postignuto sporazumno rješenje, pa sam odlučila da djelimično usvojim žalbu i to u pogledu kršenja smjernice 1.3. Postupanje sa izvorima i kršenja smjernice 1.2.(a) Tačnost, u dva navrata.

Obrazloženje

Smjernica 1.3.(a) Postupanje sa izvorima:

(a) Novinari/novinarke treba da koriste onoliko izvora koliko je potrebno da bi potvrdili činjenice i pružili tačnu informaciju. 
Izvor treba da bude jasno identifikovan i da se, kada je to potrebno, navedu reference koje ga čine relevantnim za određenu priču. (…)

Gospodin Vujošević navodi da izjava koju je dao novinarki Vijesti povodom radova na Mamuli nije data ispred NVO ”Bokobran”, kako u tekstu stoji, odnosno GI ”Bokobran” ili NVO ”Servis za Bokobran”, što bi ga ”činilo relevantnim za određenu priču”, već da ju je dao u ”kao Bokelj i neko ko decenijama piše da se status Boke Kotorske mora promijeniti”. U prepisci koju su dostavile obje strane novinarka je od podnositelja žalbe tražila komentar u vezi sa radovima na Mamuli nakon posta PR GI ”Bokobran” gospođe Antonele Rajčević Stjepčević na njenom ličnom FB profilu. U prepisci se zaista nigdje ne navodi ni FB post, ni GI ”Bokobran”, niti NVO ”Servis za Bokobran”. Situaciju posebno otežava činjenica da je novinarka prvo tražila izjavu od PR GI ”Bokobran” koja je novinarki rekla da ne želi da u ime GI ”Bokobran” dodatno komentariše svoj post na Facebook-u koji u tekstu ni na jednom mjestu nije pomenut, što je takođe propust. Smatram da je traženje izjave od ostalih aktivista ”Bokobrana” nakon odbijanja njihovog PR-a da ispred GI da komentar na vlastiti FB post profesionalno i etički nedopustivo i u suprotnosti sa smjernicom 1.3.(a) Postupanje sa izvorima.

Dalje, podnositelj žalbe tvrdi da je smjernica 1.2. (a)(b) KNCG prekršena tako što njegova izjava nije tačno niti objektivno prenesena u tekstu, da ne bi davao izjavu da je znao da je riječ o arheološkoj problematici jer je u tom pogledu laik, kao i da ”Bokobran nije NVO već GI. Saglasna sam sa gospodinom Vujoševićem da je objavljena netačna informacija je je “Bokobran” NVO, a ne GI te da je na taj način prekršena smjernica 1.2.(a). Kada je u pitanju njegova izjava koja je prema njegovom sudu netačno i neobjektivno prenesena, a imajući uvid u prepisku koju su vodili, novinarka je objavila onaj njen dio koji je smatrala relevantnim za priču i u tom smislu ne mislim da je došlo do propusta. Takođe, iako se objavljeni dio njegove izjave ne odnosi na arheološku problematiku, zabunu unosi prvi pasus teksta u kom stoji: ”Mještani i dio predstavnika nevladinog sektora sumnjaju da se tokom radova koji se ovih dana izvode na ostrvu Lastavica i tvrđavi Mamula na ulazu u Bokokotorski zaliv “melju” arheološki ostaci (…).” Budući da je podnositelj žalbe jedini pomenuti ”predstavnik nevladinog sektora” u tekstu, a da on u prepisci koju je imao sa novinarkom nigdje ne pominje ”mljevenje arheoloških ostataka” (nešto slično pominje gospođa Rajčević Stjepčević u pomenutom FB postu), njemu se ova izjava implicitno i pogrešno pripisuje, što predstavlja još jedno kršenje smjernice 1.2.(a) Tačnost.