NESAVJESNIM I NEZAKONITIM RADOM OŠTETIO DRŽAVNI BUDŽET?

Krivična prijava i ministru sporta

U prijavi dostavljenoj "Vijestima", koju je podnio konsultant za međunarodne odnose Marko Begović, navodi se da je bivšem košarkašu Nikoli Bulatoviću od 1. februara 2016. nezakonito isplaćivana mjesečna nadoknada u iznosu od 960 eura
2493 pregleda 15 komentar(a)
Miloš Lalević i Nikola Janović
Miloš Lalević i Nikola Janović

Agenciji za sprečavanje korupcije podnesena je prijava protiv ministra sporta Nikole Janovića, sekretarice u tom ministarstvu Tatjane Bulatović i Miloša Lalevića iz Direktorata za sport, zbog sumnji da su nesavjesnim i nezakonitim radom oštetili državni budžet.

U prijavi dostavljenoj “Vijestima”, koju je podnio konsultant za međunarodne odnose Marko Begović, navodi se da je bivšem košarkašu Nikoli Bulatoviću od 1. februara 2016. godine, nezakonito isplaćivana mjesečna nadoknada u iznosu od 960 eura.

Na osnovu rješenja od 5. februara 2016. godine, koje je potpisao tadašni v. d. direktora Uprave za sport Igor Vušurović, košarkaš Nikola Bulatović je dobio status vrhunskog sportiste.

Takav status, prema podnosiocu prijave Agenciji za sprečavanje korupcije, Marku Begoviću, Bulatović nije mogao steći zbog pravosnažne presude za krivično djelo protiv polne slobode na štetu maloljetne osobe.

Rješenje je donijeto suprotno Zakonu o sportu i Pravilniku o bližim uslovima i načinu sticanja zvanja vrhunski sportista. Kada se NVO “Centar za ženska prava”, obratio Ministarstvu sporta 20. februara 2018. godine, pomenuto rješenje nije imalo potpis starješine državnog organa, ali ni arhivski broj (UP). U međuvremenu je rješenje potpisano, ali je i dalje bez UP broja. Iz kopije rješenja jasno je da u obaveznoj dokumentaciji nema potvrde da sportista nije pravosnažno osuđivan".

Nikola Bulatović

"Tako da u suprotnosti sa članom 46. tada važećeg Zakona o sportu i pravilnikom o bližim uslovima i načinu sticanja statusa ”vrhunski sportista” (”Sl. list CG” br. 031.15 od 18.06.2015. godine), Ministarstvo sporta nezakonito isplaćuje mjesečnu naknadu, zloupotrebljavajući službeni položaj, i s tim u vezi ovlašćenja propisana članom 416 Krivičnog zakonika. Tako su i nesavjesnim postupanjem u radu organa javne uprave prema članu 417 Krivičnog zakonika, pribavili materijalnu korist drugom licu, na veliku materijalnu i još veću nematerijalnu štetu državi Crnoj Gori”, piše u prijavi Marka Begovića. “Vrlo je važno istaći da je Bulatović vratio dug društvu odsluženjem zatvorske kazne - dakle, nije sporan on, već sistem koji degradira imidž sporta”, istakao je Begović.

Preporučujemo za Vas