Uprava za sport i mlade: Svako je dužan da poštuje propise države, a posebno korisnici budžetskih sredstava

Uprava za sport reagovala povodom nedavnih saopštenja Odbojkaškog saveza i crnogorskih atletičara Danijela Furtule i Tomaša Đurovića

2762 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Uprava za sport i mlade reagovala je povodom nedavnih saopštenja Odbojkaškog saveza Crne Gore i crnogorskih atletičara Danijela Furtule i Tomaša Đurovića.

Iz Odbojkaškog saveza prije nekoliko dana je saopšteno da neće učestvovati na balkanskim šampionatima u 2022. godini zbog nedostatka novca.

Crnogorski atletičari Danijel Furtula i Tomaš Đurović kazali su da se Uprava za sport i Marko Begović grubo miješaju u autonomiju odlučivanja i pravila raspodjele sredstava.

Iz Uprave su kazali da je svako dužan da poštuje propise države Crne Gore, a posebno korisnici budžetskih sredstava

"Prethodnih dana svjedočimo nezadovoljstvu dijela predstavnika dva nacionalna sportska saveza, pa je važno radi javnosti ukazati na sljedeće činjenice: Odbojkaški savez Crne Gore je u svojoj prijavi za Javni konkurs naveo da je pored traženih sredstava, obezbijedio iznos iz sopstvenih ili drugih izvora 528.890,00, a što mu je bila i obaveza. Takođe, Atletski savez Crne Gore je iskazao nezadovoljstvo navodnim ugrožavanjem autonomije od strane Uprave za sport i mlade, što ne može biti istinito", navodi se u reagovanju.

Iz Uprave za sport i mlade navode da je svako dužan da poštuje propise države Crne Gore, a posebno korisnici budžetskih sredstava.

"Važno je napomenuti, da je u slučaju Atletskog saveza Crne Gore navedeno da je iz sopstvenih ili drugih izvora obezbijeđeno 226.210,00 eura, s tim u vezi, nije jasno kako sredstava nema za jedan broj takmičenja i zdravstvenu zaštitu sportista. Podsjećamo crnogorsku javnost da su svi podnosioci prijave za ovogodišnji konkurs morali da dostave i ovjerenu izjavu da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću ovlašćeno ili odgovorno lice odgovara za tačnost podataka u programima. Uprava za sport i mlade je tim povodom, uputila zahtjev ovim savezima da dostave finansijski iskaz kojim bi potvrdili vjerodostojnost podataka koji su naveli u svojim programima. U dijelu koji se odnosi na reakciju dvojice atletičara, Uprava za sport i mlade je objavila revidirani ugovor sa ASCG, koji predsjednik i generalni sekretar navedenog Saveza nijesu ni htjeli da razmotre, te su samoinicijativno napustili sastanak. Komisija za nadzor, koja je u prethodnom periodu kontrolisala rad i funkcionisanje ASCG, utvrdila je niz nepravilnosti, preciznije nezakonito sklopljene ugovore o radu i selektivnu podršku pojedinim sportistima i klubovima, kao i nezakonito dizanje kredita kod poslovnih banaka, bez validnih odluka skupštine."

"Nedvosmileno je utvrđeno da su ugovori o radu za predsjednika saveza Gojka Banjevića, generalnog sekretara Milana Madžgalja i direktora Milorada Vuletića nezakoniti, što je potvrdila Inspekcija rada. S tim u vezi, predsjednik i generalni sekeretar saveza su bili dužni da vrate novčane iznose njihovih plata za 2021. godinu, što je ukupno iznosilo 13.200,00 eura. Potpuno nezakonito, bez saglasnosti skupštine, kao najvišeg organa upravljanja saveza, pojedinci bez znanja svih osnivača saveza, su se zadužili kod poslovne banke, da bi dijelom vratili dug po osnovu nezakonitih ugovora za rad."

"Takođe, imajući u vidu da naši najbolji atletičari žive ili veći dio priprema sprovode van Crne Gore, a kako su do sada atletičari ukazali da nijesu sve njihove realne potrebe pokrivene, namjera je ovog organa da ciljano u ugovoru naznači sredstva za naše najbolje atletičare. Tokom razgovora sa dijelom predstavnika klubova, ukazano je da ih predstavnici saveza nikada nijesu kontaktirali prilikom pripreme programa niti je sama struka bila uključena, pa je i to jedan od razloga zašto je posebna podrška opredijeljena i klubovima. Na kraju, Uprava za sport i mlade niti želi niti može da nekoga primora da potpiše ugovor, ali će svakako uraditi sve u skladu sa propisima države Crne Gore da sportisti i sportski radnici dobiju neophodnu podršku i zaštiti atletski sport od neodgovornih pojedinaca koji rukovode Savezom", saopšteno je u reagovanju Uprave za sport i mlade.

Bonus video: