"finansiranje sporta - izazovi, prilike i mogućnosti"

Da li je poslije 16 godina došlo vrijeme da se nađe rješenje za finansiranje crnogorskog sporta?

Od nezavisnosti je 16 godina, isto toliko godina se priča da je crnogorskom sportu potrebno više novca, kako bi bio, ili ostao, konkurentan na najvećoj sceni, a sistemsko rješenje ovog pitanja ne samo da nije nađeno, već ga nema ni u naznakama

4388 pregleda 1 komentar(a)
Sa današnje konferencije, Foto: COK
Sa današnje konferencije, Foto: COK

Finansijska pomoć države crnogorskom sportu mora da bude značajno veća, ali i pravednije podijeljena, potrebno je da se promijeni Zakon o sportu, a Crnogorski olimpijski komitet zaslužuje da ima i bolji i drugačiji status u sportskom životu Crne Gore.

To je rezime zaključaka konferencije “Finansiranje sporta - izazovi, prilike i mogućnosti”, u organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) i Centra za afirmaciju sporta i mladih (CAMS), koja je održana krajem decembra, a koji su predstavljeni danas.

Raspodjela sredstava sportskim organizacijama uvijek je vruća tema crnogorskog sporta.

Od nezavisnosti je 16 godina, isto toliko godina se priča da je crnogorskom sportu potrebno više novca, kako bi bio, ili ostao, konkurentan na najvećoj sceni, a sistemsko rješenje ovog pitanja ne samo da nije nađeno, već ga nema ni u naznakama.

Da li je došlo vrijeme da se to promijeni?

„Ono što nam je hitno potrebno je ozbiljna strategija, umjesto paušalnih ocjena i rješenja, koja su do sada promovisana“, kazao je Dušan Simonović, predsjednik COK-a.

Branislav Radulović, član Senata Državne revizorske institucije, konstatovao je da način finansiranja sportskih organizacija nije u interesu sportista, ali i da kontrola raspolaganja budžetskih sredstava nije riješena na najbolji način.

„Predlog je da se, u saradnji sa nadležnim organima, definiše procenat koji bi se svake godine izdvajao od budžetskih sredstava kako bi sport imao autonomiju i omogućilo mu se nesmetano poslovanje“, rekao je Radulović.

Vasilije Lalošević, ministar sporta, kazao je da će pokušati da se kroz Zakone o igrama na sreću uvrsti obaveza da se određeni dio sredstava opredijeli crnogorskom sportu, kao što je u jednom periodu bio slučaj.

“Pamtim da je bilo riječ o velikoj svoti novca, tako da imamo još jedan resurs, kojim možemo da nadomjestimo praznine u budžetu opredijeljenom za sport”, rekao je Lalošević.

Nezadovoljstvo nacionalnih saveza raspodjelom javnog novca kulminiralo je ove godine, rezultiralo javnim ili tihim buntom. Lalošević je kazao da će, kao prvi korak, pomoći onim savezima koji nisu dobili novac iz budžeta.

“Riječ je o džudo, karate i biciklističkom savezu, riječ je i o dodatnim sredstvima za COK, jer oštetiti krovnu organizaciju u godini kada su Mediteranske igre i Igre malih zemalja, potpuno je pogrešno”, rekao je Lalošević.

Da se ne bi dolazilo u takve situacije, COK je, kaže Simonović, izradio strategiju, koja može da posluži kao osnov nacionalnoj strategiji, ali koja, kako je istakao, mora da sadrži ono što je javni interes u oblasti sporta.

„Ona bi trebalo da posluži i kao osnov za izradu novog Zakona o sportu, koji će morati da da neka nova rješenja i sadržaje, a koji bi štitili sport, sportiste i sportske radnike, od raznoraznih devijacija koje su do skoro bile prisutne. U ovom trenutku oblast sporta se nalazi u ozbiljnoj krizi, međum vjerujem da u ambijentu koji sada imamo, možemo stvoriti sistem koji će u godinama koje su pred nama dati rezultate“, zaključio je Simonović.

Zaključak je i da bi COK trebalo da ima posebnu poziciju, koja je, trenutno, kako je rekao Branislav Radulović – ni na nebu ni na zemlji.

„COK bi zbog svog značaja, stalnosti i međunarodne uloge trebalo da bude sufinansiran iz sredstava utvrđenih godišnjim Zakonom o budžetu, u skladu sa Zakonom o sportu, koji bi mu omogućio stabilnost i izvjesnost u planiranju budžeta i nesmetano funkcionisanje“, rekao je Radulović.

Na konferenciji je saopšteno i da će COK uputiti inicijativu Ministarstvu sporta za izmjenu i dopunu Zakona o sportu, da bi se, kako je rekao, obezbijedio nezavisan rad i finansijska održivost COK-a.