Njemačka i Britanija traže da se otvori posebno poglavlje za Kosovo

To se navodi u nezvaničnom dokumentu, "non-pejperu", koji je dostavljen partnerima u EU
2 komentar(a)
Ažurirano: 09.10.2013. 18:55h

Njemačka i Velika Britanija su zatražile od članica Evropske unije da se normalizacija odnosa Beograd-Priština razmotri i potpuno ugradi u okvir za pregovore o članstvu EU-Srbija, a da se odmah otvori i posebno poglavlje 35 pregovora koje će se ticati obavezujućeg uređivanja odnosa Beograda s Prištinom.

To se navodi u nezvaničnom dokumentu, "non-pejperu", čiju je kopiju dobila agencija Beta, a koji su Berlin i London dostavili partnerima u EU, zahtijevajući da "vidljiv i trajan napredak u odnosima Srbije i Kosova treba da postepeno urodi potpunom normalizacijom u vidu pravno obavezujućeg dokumenta".

Uz poglavlja pregovora o pravdi, slobodama, pravosuđu i vladavini prava, kako je naglašeno, odmah treba pokrenuti poglavlje o normalizaciji odnosa s Kosovom, s tim da pregovori o svim poglavljima budu posebnom odredbom povezani s tom normalizacijom.

Kad je riječ o "pravnoj tekovini" - zakonima i propisima EU, "Srbija mora obezbijediti da njeno zakonodavstvo, uključujući njene geografske razmjere, ne dolazi u suprotnost s punom normalizacijom odnosa s Kosovom", navodi se u uvodnom obrazloženju ovog dokumenta od deset tačaka koji su vladama EU dostavile Njemačka i Velika Britanija.

Prema objašnjenju upućenih evropskih diplomata, Njemačka i Velika Britanija traže da se, s jedne strane, Beogradu, a iz toga proizlazi posredno i Prištini, za buduće pregovore o pridruživanju s EU, kao neodvojivi uslov nametne to da sređivanje, uređivanje uzajamnih odnosa "vezano napreduje" kroz sva pregovaračka poglavlja.

Takođe, traži se i da to konačno, kad se Srbija nađe na pragu Unije, "urodi rješenjem prihvatljivim za sve", a posebno za EU i kad je u pitanju državno-geografsko određenje Srbije, "njene geogragske razmjere", stoji u njemačko-britanskom dokumentu. Niko sada ne može predvidjeti kakvo će to konačno i neopozivo rješenje biti za odnose Srbija-Kosovo, ali njemačko-britanski zahtjev znači da se u času ulaska u članstvo EU tačno znaju granice Srbije i da se ne ponovi situacija s Kiprom koji je, kao podeljena država na grčki i turski deo, ušao u članstvo EU. "Prema tome", navode Berlin i London, "odvijanje pregovora o članstvu će biti određeno pomakom u procesu normalizacije, a to će pomoći da se zajamči valjano funkcionisanje EU i njene politike prijema novih članica posle ulaska u članstvo Srbije i/ili Kosova". Otud ova načela moraju biti ugrađena u konačni vid "pregovaračkog okvira" EU za pregovore sa Srbijom.

Da bi se "zajamčilo da do potpune normalizacije dođe na kraju pregovaračkog postupka, dostizanje takve potpune normalizacije(a to znači pravno obavezujućeg sporazuma koji garantuje da Srbija i Kosovo mogu nastaviti sopstvenim putevima ka EU i da obe strane budu u stanju da u cjelosti ostvaruju svoja prava i sprovode svoje odgovornosti) mora biti postavljeno kao završni uslov za Poglavlje 35", dodaje se u prvoj tački dokumenta.

Dubinsku analizu - skrining (Screening) tog poglavlja treba odmah sprovesti i ono mora biti otvoreno na početku pregovora

Dubinsku analizu - skrining (Screening) tog poglavlja treba odmah sprovesti i ono mora biti otvoreno na početku pregovora i ne može biti zatvoreno prije dostizanja potpune normalizacije odnosa Srbije i Kosova, navodi se. Pored ostalog se u drugim tačkama "non-pejpera" predočava nužnost da se kroz posebnu "odredbu o neravnoteži (imbalance)" stalno odmerava šta je učinjeno, a šta ne u normalizaciji odnosa, tako da izostanak dovoljnog napretka može zakočiti sveukupne pregovore o članstvu EU–Srbija. Takođe se navodi da treba uneti i mehanizam koji će sprečiti da Kosovo ili Srbija jedno drugog koče na putu ka EU, uz opasku da bi to i pravno obavezujuće možda trebalo unijeti u Sporazum o ulasku Srbije u članstvo EU, s tim da se o tome raspravlja već tokom pregovora.

Njemačka i Velika Britanija traže da se partneri u EU saglase i o tome da je sastavni dio procesa normalizacije i stalni dijalog Beograda i Prištine o rješavanju otvorenih tehničkih i pravnih pitanja. Berlin i London u "non-pejperu" ukazuju da "stavljanje normalizacije u žižu Pregovaračkog okvira ne smije umanjiti nužnu pažnju za preostale izazove koji pred Srbijom stoje u sprovođenju unutrašnjih reformi, posebno kad je riječ o vladavini prava u Poglavljima 23 i 24", s kojima se najprije kreće u pregovorima.

Galerija

Bonus video: