Srbija: Istraživanje Telegram grupa u kojima se dijeli osvetnička pornografija - bez kazne 370 osoba

"Članici koja je istraživala ove grupe bilo je potrebno svega dva dana da dođe do ljudi koji nude dječiju pornografiju desetinama hiljada članova. Izvor ovih slika i snimaka nije poznat"

3478 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana OsnaŽene objavilo je istraživanje o Telegram grupama u kojima se dijeli osvetnička pornografija. Kako su navele članice njihove organizacije su provele posljednja tri mjeseca infiltrirane u ove grupe.

"Ove grupe su prostor za muškarce da traže seksualne usluge, ali glavna tema im je osvetnička pornografija. Princip rada je sljedeći: Admini grupa žele da zarade. Kako to čine? Sa ili bez novčane nadoknade dobijaju fotografije i snimke uglavnom maloljetnih devojaka (uz šifru: -18) koje su taj materijal poslale u povjerenju, zatim skupljaju što veću količinu fotografija i snimaka, prodaju za minimum cijenu od 50 eura. Nakon što zarade dovoljno na tim žrtvama, oni podijele i javno taj materijal, jer više ne mogu da zarađuju na njima, pošto su se fotografije/snimci već dovoljno raširili“, navodi se u istraživanju, prenosi Insajder.

Dodaje se da je ovo samo jedan od "kataloga“, a da za svaku od kategorija postoji određena suma koja mora da se plati.

"Članici koja je istraživala ove grupe bilo je potrebno svega dva dana da dođe do ljudi koji nude dječiju pornografiju desetinama hiljada članova. Izvor ovih slika i snimaka nije poznat“, piše u istraživanju.

Članice Udruženja koje su pristupile grupi navele su da je "jedna od čestih pojava incest.“

"Muškarci krišom fotografišu svoje majke/sestre/ujne, zatim te fotografije nude za ‘ocjenjivanje’ kao i za razmjenu za tuđe ženske članove porodice. Koriste Telegram kako bi našli još ljudi sa incestualnim tendencijama, u svrhu razmjenjivanja fotografija i iskustava,“ navodi se u istraživanju.

Psihološkinja i socijalna radnica iz organizacije Astra – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima objašnjava da je osvetnička pornografija spečifičan oblik nasilja, jer se, kako objašnjava koristi internet i/ili društveni mediji za brzu i široku distribuciju intimnih sadržaja što može ostaviti ozbiljne posljedice po psihičko zdravlje žrtve.

"Specifičnost ovog oblika nasilja je u tome što niko ne može da procijeni širinu distribucije materijala čime se dodatno narušava funkcionisanje žrtve i stvara osjećaj nekontrolabilnosti situacije, osjećaj bespomoćnosti,“ navodi ona.

Naglašava se da oni koji imaju "namjeru da distribuiraju intimni materijal bez dozvole često dolaze do takvog materijala kroz vrlo suptilne metode, posebno kada su u pitanju maloljetne žrtve.“

Kako objašnjava psihološkinja iz organizacije Astra, prvi korak nasilnika jeste da uspostave kontakt i povjerenje, a potom normalizuju takvo ponašanje, pokušavajući da opravdavaju svoje postupke.

Bez kazne je prošlo 370 osoba

Kako navodi ova organizacija, prema podacima koje su dobili 13. maja ove godine u periodu od 1. januara 2011. do 16. aprila 2024. godine za krivična djela iz člana ‘Prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju’ podnijeto je 816 krivičnih prijava protiv 717 lica, u vezi čega je izrečeno 415 presuda protiv 408 lica, od čega je uslovna kazna zatvora izrečena u 140 slučajeva, samo uslovna kazna u 13 slučajeva, a novčana kazna u 14 presuda.

"U istom ovom periodu, za krivična djela iz člana 285b K3 ‘Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela protiv polne slobode prema maloljetnom licu’, podnijeto je 75 krivičnih prijava protiv 71 lica, u vezi čega je izrečeno 10 presuda protiv 10 lica, od čega je uslovna kazna zatvora presuđena u 2 slučajeva, novčana kazna presuđena je u 1 slučaju, dok uslovne kazne nije bilo“, navodi se u istraživanju udruženja. Bez kazne je prošlo 370 lica.

Kako se navodi u istraživanju Nemanja S. bio je administrator najveće Telegram grupe tog tipa "Ex Yu Balkanska soba", koja je brojala više od 36.000 članova, a odlukom iz oktobra 2023. godine, neće krivično odgovarati za dopuštanje distribucije osvetničke i dječije pornografije u grupi čiji je bio administrator.

"Zbog neadekvatne reakcije nadležnih institucija, odbacivanjem tužbi protiv lica koja aktivno učestvuju u dijeljenju osvetničke pornografije, oslobodio se put ka stvaranju bezbroj istih (i gorih) grupa istog tipa na Telegramu,“ navodi se u istraživanju Udruženja OsnaŽene.

Zakon o osvetničkoj pornografiji

Viša naučna saradnica sa Instituta za uporedno pravo, Vesna Ćorić kaže u istraživanju Udruženja OsnaŽene da je osnovna prepreka za donošenje Zakona o osvetničkoj pornografiji "u pristupu koji preovlađuje u srpskom zakonodavstvu, a prema kojem ne bi trebalo donositi nove specifične zakone tamo gdje to nije apsolutno neophodno".

"Budući da se kod osvetničke pornografije prije svega radi o vidu sajber nasilja, smatramo da bi bilo uputno datu materiju regulisati kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika ali i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, preciziranjem šta je osvetnička pornografija, načina njenog otkrivanja i gonjenja, kao i preciziranjem da je riječ o vidu visokotehnološkog kriminala“, kaže Ćorić.

Programska direktorka, iz Komiteta pravnika za ljudska prava ‘Yucom’, Milena Vasić rekla je u istraživanju da što se tiče normativnog okvira u Srbiji su ključna dva krivična djela - neovlašćeno fotografisanje i neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih spisa, portreta i snimka.

“Za ova krivična djela predviđene su novčane kazne i kazne do jedne godine zatvora, eventualno ako je kvalifikovani oblik, ako je to učinilo službeno lice, onda je kazna do tri godine zatvora. Nijedno od njih se ne odnosi direktno na osvetničku pornografiju, već na bilo koje fotografisanje odnosno objavljivanje nečijeg lika“, kaže Milena Vasić.

Bonus video: